Ιδρυματική συστοιχία

Καλωσήρθατε στις σελίδες τεκμηρίωσης της Ιδρυματικής συστοιχίας του ΑΠΘ "Αριστοτέλης".

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους οδηγούς χρήσης.

Για θέματα πρόσβασης, αναφορά σφαλμάτων, υποστήριξης και χρήσης της Ιδρυματικής συστοιχίας παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε την ενότητα Αναφορά σφαλμάτων και να απευθύνεστε στο hpc-support@auth.gr.

Message of the day

  #############################################################################
  #                                      #
  # Βefore using the HPC AUTh Cluster Infrastructure, please visit:      #
  #                                      #
  # https://hpc.it.auth.gr/    ---> Documentation             #
  #                                      #
  # https://stats.it.auth.gr/#hpc ---> Statistics about Nodes, CPUs and Jobs #
  #                                      #
  # https://hpc.it.auth.gr/results ---> Browse work in progress and results  #
  #                   produced utilizing AUTH scientific  #
  #                   computing services and cluster.    #
  #                   Please, send us your own results too! #
  #                                      #
  #############################################################################