Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ιδρυματική συστοιχία Αριστοτέλης

Καλωσήρθατε στις σελίδες τεκμηρίωσης της Ιδρυματικής συστοιχίας του ΑΠΘ Αριστοτέλης

Το ΚΗΔ λειτουργεί την Ιδρυματική υπερυπολογιστική συστοιχία “Αριστοτέλης” και υποστηρίζει την ερευνητική κοινότητα του ΑΠΘ στη χρήση και αξιοποίηση αυτής.

Η συστοιχία απαρτίζεται από ετερογενείς πόρους (εξυπηρετητές) που κατανέμονται σε ουρές (partitions). Κάθε ουρά απαρτίζεται από ομοιογενείς πόρους (εξυπηρετητές ίδιου τύπου και ίδιων χαρακτηριστικών). Αναλυτικά οι πόροι (hardware) της Ιδρυματικής συστοιχίας αποτυπώνονται εδώ.

Message of the day (/etc/motd)

Welcome to the Institutional HPC Cluster "Aristotle"

Usage Documentation:

  • https://hpc.it.auth.gr/

List of available partitions and specs:

  • https://hpc.it.auth.gr/nodes-summary/

Scientific, research and educational results:

  • https://hpc.it.auth.gr/results

Terms of use

By using the AUTh HPC infrastructure you comply with the following policy:

  • https://hpc.it.auth.gr/policy/

Επικοινωνία

Για θέματα πρόσβασης, αναφορά σφαλμάτων, υποστήριξης και χρήσης της Ιδρυματικής συστοιχίας παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε την ενότητα Αναφορά σφαλμάτων και να απευθύνεστε στο hpc-support@auth.gr.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους οδηγούς χρήσης!

Για γενικά θέματα συζήτησης, πιλοτικά, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω slack στο οποίο μπορούν να εγγραφούν μέλη με ιδρυματικό email ακολουθώντας το σύνδεσμο εδώ.