Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα

Disclaimer

Η συνδρομή σας είναι σημαντική!

Εφόσον η υπολογιστική υποδομή ή/και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αξιοποιηθεί στα πλαίσια ερευνητικής δημοσίευσης ή εκπαιδευτικού έργου θα θέλαμε να μας στείλετε πληροφορίες και λεπτομέρειες στο hpc-support@auth.gr προκειμένου να τις δημοσιεύσουμε στην παρούσα σελίδα. Συλλέγουμε συνεχώς πληροφορίες για δημοσιεύσεις (σε περιοδικά), παρουσιάσεις/πόστερ/ανακοινώσεις (σε συνέδρια), εργασίες φοιτητών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό επίπεδο), επικουρούμενα χρηματοδοτούμενα/ανταγωνιστικά Έργα κ.α..

Δημοσιεύσεις

Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές Έτος
A family of 1D modulo-based maps without equilibria and robust chaos: application to a PRBG Nonlinear Dynamics Lazaros Moysis, Marcin Lawnik, Murilo S. Baptista, Christos Volos, George F. Fragulis Matlab 2024
Synoptic Analysis and Subseasonal Predictability of an Early Heatwave in the Eastern Mediterranean Atmosphere Dimitris Mitropoulos, Ioannis Pytharoulis, Prodromos Zanis, Christina Anagnostopoulou WRF 2024
Improved tactile speech robustness to background noise with a dual-path recurrent neural network noise-reduction method Nature - Scientific Reports Mark D. Fletcher, Samuel W. Perry, Iordanis Thoidis, Carl A. Verschuur, Tobias Goehring In-house code (Python) 2024
Varying the degree of oxidation of graphite: Effect of the oxidation time and the oxidant mass Physical Chemistry Chemical Physics Ioannis Karnis, Fanourios Krasanakis, Labrini Sygellou, Anastassia N. Rissanou, Konstantinos Karatasos, Kiriaki Chrissopoulou GROMACS, In-house code (C) 2024
Investigation of asymmetric gravity current collision with LES Journal of Hydraulic Research A. Kokkinos, P. Prinos OpenFOAM 2023
LES of Gravity Current Propagation at the Base of a Linearly Stratified Ambient 40th IAHR World Congress A. Kokkinos, P. Prinos OpenFOAM 2023
Investigation of Colliding Gravity Currents in a Linearly Stratified Ambient 40th IAHR World Congress A. Kokkinos, P. Prinos OpenFOAM 2023
Passive Control in a Continuous Beam under a Traveling Heavy Mass: Dynamic Response and Experimental Verification Sensors George D. Manolis and G.I. Dadoulis In-house code (Python, IDE-PyCharm) 2024
Energetics of Interfaces and Strain Partition in GaN/AlN Pseudomorphic Superlattices Crystals Theodoros Karakostas, Philomela Komninou and Vassilis Pontikis Quantum Espresso 2023
Evaluation of the direct stroke shielding performance of substations through stochastic modeling of lightning attachment IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility A. I. Ioannidis and T. E. Tsovilis Matlab 2023
Backflashover rate estimation for a 66 kV overhead line considering lightning strikes along the span 23rd International Symposium on High Voltage Engineering A. I. Ioannidis, Z. G. Datsios, and T. E. Tsovilis Matlab 2023
Shielding failure flashover rate estimation for a 66 kV overhead line through stochastic lightning attachment simulations 23rd International Symposium on High Voltage Engineering A. I. Ioannidis, Z. G. Datsios, and T. E. Tsovilis Matlab 2023
Investigating a Persistent Stratospheric Aerosol Layer Observed over Southern Europe during 2019 Remote Sensing Voudouri KA, Michailidis K, Koukouli M-E, Rémy S, Inness A, Taha G, Peletidou G, Siomos N, Balis D, Parrington M In-house code (Python), AtmosphericToolBox 2023
From Pre-training to Meta-Learning: A journey in Low-Resource-Language Representation Learning IEEE Access Dimitrios Zaikis, Ioannis Vlahavas In-house code (Python) 2023
On the dynamics of gravity current motion in a stratified ambient Journal of Hydraulic Research Angelos Kokkinos, Panagiotis Prinos OpenFOAM 2023
Sentinel-5P/TROPOspheric Monitoring Instrument CH4 and CO Total Column Validation over the Thessaloniki Collaborative Carbon Column Observing Network Site, Greece Proceedings of 16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics—COMECAP 2023 Marios Mermigkas, Chrysanthi Topaloglou, Maria-Elissavet Koukouli, Dimitrios Balis, Frank Hase, Darko Dubravica, Tobias Borsdorff, Alba Lorente AtmosphericToolBox, In-house code (Python) 2023
Interaction of gravity currents with internal waves in a linearly stratified ambient 2nd International Conference on Design and Management of Port, Coastal and Offshore Works Angelos Kokkinos, Panagiotis Prinos OpenFOAM 2023
An optimized growth model for Fe/Pt heteroepitaxy by computational and structural studies Journal of Applied Physics 134, 065301 (2023) Dimitrios Karfaridis, Stefanos Giaremis, Thomas Kehagias, Joseph Kioseoglou, Evangelos Th. Papaioannou, George Vourlias LAMMPS 2023
Multilayer graphene oxide-based membranes for reverse osmosis water desalination: An atomistically detailed simulation study Journal of Environmental Chemical Engineering, 2023., 11(5), 110550 K. Karatasos, G.S. Fanourgakis, I. Zuburtikudis and Hadil Abu Khalifeh NAMD, In-house code (Tcl) 2023
Charge Delocalization and Aromaticity of Doubly Reduced Double-walled Carbon Nanohoops Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP), RSC Rafael Lingas, Nickolas D. Charistos and Alvaro Muñoz-Castro Gaussian 2023
Estimating the shielding failure flashover rate of single-circuit overhead lines with horizontal phase configuration via stochastic lightning attachment simulations Electric Power Systems Research A. I. Ioannidis, Z. G. Datsios, and T. E. Tsovilis MATLAB 2023
Implementation of various-fidelity methods for viscous effects modeling on the design of a waverider Aerospace Science and Technology Volume 133, February 2023, 108141 Chris Bliamis, Constantinos Menelaou, Kyros Yakinthos ANSYS Fluent 2023
Parametric investigation of the aerodynamic and acoustic performance of a low-boom supersonic airliner Journal of Physics: Conference Series, Volume 2526, 12th EASN International Conference Chris Bliamis, Pavlos Papadopoulos,Kyros Yakinthos ANSYS Fluent 2023
Morphology and Dynamics in Hydrated Graphene Oxide/Branched Poly(ethyleneimine) Nanocomposites: An In Silico Investigation Nanomaterials 2023, 13(12), 1865 Anastassia Rissanou, Apostolos Konstantinou and Kostas Karatasos GROMACS 2023
Local and Global Aromaticity under Rotation. Analysis of Two-and Three-Dimensional Representative Carbon Nanostructures Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP),RSC Rafael Lingas, Nickolas D. Charistos and Alvaro Muñoz-Castro Gaussian 2023
On the Optical Properties of Diamino-Pillared Graphene Architectures ACS Publications Emilia Papasouli, Nicolás Otero, Jacques Desmarais, Hassan Denawi, Demetrios Xenides, Emmanuel Klontzas, Emmanuel Ν. Koukaras, and Panaghiotis Karamanis Crystal, Gaussian , GaussView 2023
Accelerating Stochastic Lightning Attachment Simulations for the Estimation of Lightning Incidence to Overhead Lines IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility A. I. Ioannidis, Z. G. Datsios, A. K. Gerodimos, and T. E. Tsovilis Matlab 2023
Assessment of the NO2 Spatio-Temporal Variability over Thessaloniki, Greece, Using MAX-DOAS Measurements and Comparison with S5P/TROPOMI Observations Applied Sciences Dimitris Karagkiozidis, Maria-Elissavet Koukouli, Alkiviadis Bais, Dimitris Balis and Paraskevi Tzoumaka AtmosphericToolBox, In-house code (Python) 2023
Covalently linked benzothiadiazole-fullerene adducts for organic optoelectronic devices: synthesis and characterization RSC Adv., 2022, 12, 35977 Divambal Appavoo, Komal Bhardwaj, Samarendra P. Singh, Emmanuel N. Koukaras, Rachana Kumar and Bimlesh Lochab Turbomole, ORCA 2022
Numerical experiments of asymmetric gravity currents collision with LES 7th IAHR Europe Congress Angelos Kokkinos, Panagiotis Prinos OpenFOAM 2022
A Fractal-Based Approach to Lightning Protection of Historical Buildings and Monuments: The Parthenon Case Study IEEE Industry Applications Magazine ( Volume: 28, Issue: 4, July-Aug. 2022) A. I. Ioannidis, P. N. Mikropoulos, T. E. Tsovilis, and N. D. Kokkinos Matlab 2022
Analysis of the Fractal Dimension of Lightning Discharges based on a Stochastic Lightning Attachment Simulation Model 36th International Conference on Lightning Protection (ICLP) A. I. Ioannidis, Z. G. Datsios, G. A. Tsaousakis, and T. E. Tsovilis Matlab 2022
“On-Line” Heating Emissions Based on WRF Meteorology—Application and Evaluation of a Modeling System over Greece Atmosphere 2022 Liora, N.; Kontos, S.; Parliari, D.; Akritidis, D.; Poupkou, A.; Papanastasiou, D.K.; Melas, D. CAMx, WRF, CDO, In-house Python, fortran 2022
A network SIRX model for the spreading of COVID-19 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Dimou A., Maragakis M., Argyrakis P. In-house Python 2022
Tumor Biochemical Heterogeneity and Cancer Radiochemotherapy: Network Breakdown Zone-Model Entropy Dimou A., Argyrakis P., Kopelman R. In-house Python 2022
Tumor Hypoxia Heterogeneity Affects Radiotherapy: Inverse-Percolation Shell-Model Monte Carlo Simulations Entropy Dimou A., Argyrakis P., Kopelman R. In-house Python and C++ 2022
Comparison of S5P/TROPOMI Inferred NO2 Surface Concentrations with In Situ Measurements over Central Europe Remote Sensing Pseftogkas A, Koukouli M-E, Segers A, Manders A, Geffen Jv, Balis D, Meleti C, Stavrakou T, Eskes H. LOTOS-EUROS, AtmosphericToolBox, In-house code (Python) 2022
Genetic Algorithms-Based Optimum PV Site Selection Minimizing Visual Disturbance Sustainability Nikolaos Nagkoulis, Eva Loukogeorgaki, Michela Ghislanzoni In-house code, Genetic Algorithms R toolbox 2022
Pumping schedule assignment using chromatic graphs to reduce groundwater pumping energy consumption Water Supply Nikolaos Nagkoulis, Yiannis N. Kontos, Konstantinos L. Katsifarakis In-house code, Genetic Algorithms R toolbox 2022
A low power low noise 65nm charge pump using mismatch compensation and smoothing capacitor 2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) Dimitrios Samaras, Alkis Hatzopoulos Cadence 2022
Non-invasive stimulation with temporal interference: optimization of the electric field deep in the brain with the use of a genetic algorithm Journal of Neural Engineering Dimitris Stoupis, Theodoros Samaras In house code (Python) 2022
Cross-lingual transfer learning: A PARAFAC2 approach Pattern Recognition Letters Evangelia Pantraki, Ioannis Tsingalis, Constantine Kotropoulos In house code 2022
A model of magnetic nanoparticle transport and their effects in tumor areas: Assessment of desirable magnetic properties Journal of Magnetism and Magnetic Materials Lydia I. Kolitsi, Melina Orova, Stergios G. Yiantsios In house code (Fortran, MPI) 2022
Numerical experiments of partial-depth colliding gravity currents using LES Environmental Fluid Mechanics Angelos Kokkinos, Panagiotis Prinos OpenFOAM 2022
LES OF ASYMMETRIC COLLIDING GRAVITY CURRENTS 14th International Conference on Hydroscience & Engineering Angelos Kokkinos, Panagiotis Prinos OpenFOAM 2022
LES of partial-depth Colliding Gravity Currents 39th IAHR World Congress Angelos Kokkinos, Panagiotis Prinos OpenFOAM 2022
Periodic orbits in the 1:2:3 resonant chain and their impact on the orbital dynamics of the Kepler-51 planetary system Astronomy & Astrophysics, Volume 661, Issue A62 Kyriaki I. Antoniadou, George Voyatzis In-house code (C/C++) 2022
Volcanic SO2 layer height by TROPOMI/S5P: evaluation against IASI/MetOp and CALIOP/CALIPSO observations Atmos. Chem. Phys. Koukouli, M.-E., Michailidis, K., Hedelt, P., Taylor, I. A., Inness, A., Clarisse, L., Balis, D., Efremenko, D., Loyola, D., Grainger, R. G., and Retscher, C. AtmosphericToolBox, In-house code (IDL & Python) 2022
Evaluating the assimilation of S5P/TROPOMI near real-time SO2 columns and layer height data into the CAMS integrated forecasting system (CY47R1), based on a case study of the 2019 Raikoke eruption Geosci. Model Dev. Inness, A., Ades, M., Balis, D., Efremenko, D., Flemming, J., Hedelt, P., Koukouli, M.-E., Loyola, D., and Ribas, R. AtmosphericToolBox, In-house code (IDL & Python ) 2022
Air Quality in Two Northern Greek Cities Revealed by Their Tropospheric NO2 Levels Atmosphere Koukouli M-E, Pseftogkas A, Karagkiozidis D, Skoulidou I, Drosoglou T, Balis D, Bais A, Melas D, Hatzianastassiou N. LOTOS-EUROS, AtmosphericToolBox, In-house code (IDL & Python) 2022
Chaotic photon orbits and shadows of a non-Kerr object described by the Hartle-Thorne spacetim Classical and Quantum Gravity Konstantinos Kostaros, George Pappas SageMath 2022
Ab initio, artificial neural network predictions and experimental synthesis of mischmetal alloying in Sm–Co permanent magnets Nanoscale Stefanos Giaremis, Georgios Katsikas, Georgios Sempros, Margarit Gjoka, Charalambos Sarafidis, Joseph Kioseoglou VASP, In-house code (Python) 2022
Cost effective modification of SmCo5-type alloys AIP Advances Georgios Sempros, Charalampos Sarafidis, Stefanos Giaremis, Joseph Kioseoglou, Margarit Gjoka VASP, In-house code (Python) 2022
Molecular Dynamics Simulations of Essential Oil Ingredients Associated with Hyperbranched Polymer Drug Carriers Polymers Vasilios Raptis and Kostas Karatasos GROMACS 2022
Vanillin chitosan miscible hydrogel blends and their prospects for 3D printing biomedical applications International Journal of Biological Macromolecules 192 (2021) 1266–1275 Georgia Michailidou, Emmanuel N. Koukaras, Dimitrios N. Bikiaris Turbomole,ORCA 2021
Development of a fractal-based model for simulating streamer flashover of insulating surfaces IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP) A. I. Ioannidis, N. C. Karanikiotis, P. N. Mikropoulos, P. K. Samaras, and T. E. Tsovilis Matlab 2021
Sentinel-5P/TROPOMI views abrupt changes in nitrogen dioxide levels over Greece after the outbreak of COVID-19 COMECAP 2021 Koukouli M.E., Skoulidou I. , Karavias A. , Parcharidis I. , Balis D. , Manders A., Segers A., van Geffen J. and Eskes H. In house Python 2021
Variability of CO2 , CH4 and CO column averaged mixing ratios from two years of measurements in Thessaloniki, Greece, using a portable EM27/SUN FTIR spectrometer COMECAP 2021 Mermigkas M., Topaloglou C. , Balis D. and Hase F. LOTUS-EUROS, In house Python 2021
A combined experimental (PIV) and numerical (LES) study of the tumble formation during the intake stroke of an experimental single-cylinder optical engine Automotive and Engine Technology Katsinos, A., Tsiogkas, V. D., Kolokotronis, D., Tourlidakis, A., & Tomboulides, A. STAR-CD 2021
Lightning protection of the Parthenon: A fractal-based approach IEEE Industry Applications Society Annual Meeting A. I. Ioannidis, P. N. Mikropoulos, T. E. Tsovilis, N. D. Kokkinos MATLAB 2021
Effect of Aerosols, Tropospheric NO2 and Clouds on Surface Solar Radiation over the Eastern Mediterranean (Greece). Remote Sensing. 2021; 13(13):2587 Alexandri G, Georgoulias AK, Balis D In-house code (IDL), SBDART (Fortran), CDO 2021
Lattice dynamics and thermodynamic properties of Y3Al5O12 (YAG) Journal of Physics and Chemistry of Solids,Volume 162, March 2022, 110512 Markos Poulos, Stefanos Giaremis, Joseph Kioseoglou, John Arvanitidis, Dimitris Christofilos, Sotirios Ves, Markus P. Hehlen, Neil L. Allan, Chris E. Mohn, Konstantinos Papagelis GULP,VASP 2022
The evolution of triangular research and innovation collaborations in the European area Journal of Informetrics K. Angelou, M. Maragakis, K. Kosmidis, P. Argyrakis 2021
New Separation Methodology for the Maritime Sector Emissions over the Mediterranean and Black Sea Regions. Atmosphere Pseftogkas A, Koukouli M-E, Skoulidou I, Balis D, Meleti C, Stavrakou T, Falco L, Geffen Jv, Eskes H, Segers A, Manders A. A LOTOS-EUROS, AtmosphericToolBox, In-house code (Python) 2021
FTIR Measurements of Greenhouse Gases over Thessaloniki, Greece in the Framework of COCCON and Comparison with S5P/TROPOMI Observations Remote Sensing Mermigkas M, Topaloglou C, Balis D, Koukouli ME, Hase F, Dubravica D, Borsdorff T, Lorente A. AtmosphericToolBox, In-house code (IDL ) 2021
Substitutional synthesis of sub-nanometer InGaN/GaN quantum wells with high indium content Scientific Reports (Sci Rep) I. G. Vasileiadis, L. Lymperakis, A. Adikimenakis, A. Gkotinakos, V. Devulapalli, C. H. Liebscher, M. Androulidaki, R. Hübner, Th. Karakostas, A. Georgakilas, Ph. Komninou, E. Dimakis & G. P. Dimitrakopulos STEMsalabim 2021
LES of Colliding Gravity Currents 9th International Symposium on Environmental Hydraulics Angelos Kokkinos, Panagiotis Prinos OpenFOAM 2021
Interfacial strain phenomena in ultra-thin InGaN/GaN quantum wells XXXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science I. G. Vasileiadis, A. Gkotinakos, L. Lymperakis, Th. Karakostas, Ph. Komninou, and G. P.Dimitrakopulos Quantum Espresso 2021
Statistics of topological defects in nanostructures based on the Kibble-Zurek Mechanism 2nd Online Conference on Nonlinear Dynamics and Complexity Vasileios Vachtsevanos Mathematica, R 2021
A novel approach to the spreading of COVID-19 with the use of a new dynamical system 2nd Online Conference on Nonlinear Dynamics and Complexity Vasileios Vachtsevanos Mathematica 2021
Synthesis and characterization of 3D graphene-based materials with diamine crosslinking XXXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science M. Douka, D. Andreou, I. N. Lykakis, E. Klontzas, E. N. Koukaras CP2K, xTB, ORCA 2021
Molecularly Pillared Graphene with Dithiolene and Diamine Linking Groups XXXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science E. Papasouli, R. Lingas, I. Skarmoutsos, E. Klontzas, E. N. Koukaras CP2K, xTB, ORCA 2021
Phonon properties of 2D hexagonal Boron Nitride by molecular dynamics simulations XXXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science M. Poulos, E. N. Koukaras and K. Papagelis LAMMPS 2021
Molecular Dynamics Simulations of Hyperbranched Poly(ethylene imine) – Graphene Oxide Nanocomposites as Dye Adsorbents for Water Purification Physical Chemistry Chemical Physics I. Tanis, Ev. Kostarellou, K. Karatasos NAMD, home developed software 2021
Performance evaluation of three latent heat storage designs for cogeneration applications Solar Energy Journal Xu T., Gkoutzamanis V., Dong H., Muhammad Y., Efstathiadis T., Kalfas A., Laumert B., Chiu J. ANSYS Fluent, ANSA 2021
The Effect of Climate and Human Pressures on Functional Diversity and Species Richness Patterns of Amphibians, Reptiles and Mammals in Europe Diversity Tsianou MA, Lazarina M, Michailidou D-E, Andrikou-Charitidou A, Sgardelis SP, Kallimanis AS In-house code (R) 2021
Machine Learning in Magnetic Materials Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics Georgios Katsikas, Charalampos Sarafidis, Joseph Kioseoglou VASP, in-house code (Python) 2021
Μοριακά Υποστυλωμένο Γραφένιο με Ομάδες Πρόσδεσης Διθιολενίων και Διαμινών 4ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών Αιμιλία Παπασούλη, Ραφαήλ Λίγγας, Ιωάννης Σκαρμούτσος, Εμμανουήλ Κλώντζας, Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας CP2K, QUANTUM ESPRESSO, xTB 2021
Θεωρητική Μελέτη της Επίδρασης Επιφανειακής Αδρανοποίησης και Προσθήκης Οργανικών Λειτουργικών Ομάδων σε Αμιγή Συστήματα Κβαντικών Τελειών Πυριτίου και Γερμανίου 4ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας ORCA 2021
A Stochastic Model for Evaluating the Lightning Performance of a −400 kV HVDC Overhead Line IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility Z. G. Datsios, A. I. Ioannidis, T. A. Papadopoulos, T. E. Tsovilis Matlab 2021
Shielding failure of high voltage substations: A fractal-based approach for negative and positive lightning IEEE Transactions on Industry Applications A. I. Ioannidis, T. E. Tsovilis Matlab 2021
Ab Initio Study of the Electron–Phonon Coupling in Ultrathin Al Layers Journal of Low Temperature Physics S. Giaremis, Ph. Komninou, Th. Karakostas, J. Kioseoglou QUANTUM ESPRESSO 2021
Intelligent Agents in Co-Evolving Knowledge Networks Mathematics Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou 2021
Έτος 2020
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Fractal-based Approach for Evaluating the Shielding Design of High Voltage Substations Against Direct Lightning Strikes IEEE Industry Applications Society Annual Meeting A. I. Ioannidis, T. E. Tsovilis Matlab
Promoters versus Adversaries of Change: Agent-Based Modeling of Organizational Conflict in Co-Evolving Networks Mathematics Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou
Dissolution Enhancement and Controlled Release of Paclitaxel Drug via a Hybrid Nanocarrier Based on mPEG-PCL Amphiphilic Copolymer and Fe-BTC Porous Metal-Organic Framework Nanomaterials Nikolaos D. Bikiaris, Nina-Maria Ainali, Evi Christodoulou, Margaritis Kostoglou, Thomas Kehagias, Emilia Papasouli, Emmanuel N. Koukaras, Stavroula G. Nanaki xTB
Projected shifts in the distribution of malaria vectors due to climate change Climatic Change Karypidou, M.C., Almpanidou, V., Tompkins, A.M., Mazaris, A.D., Gewehr, S., Mourelatos, S., Katragkou, E.
Doping-Induced Stacking Transition in Trilayer Graphene: Implications for Layer Stacking Manipulation Applied Nano Materials Nikos Delikoukos, Dimitrios Tasis, Antonios Michail, John Parthenios, Emmanuel N. Koukaras, Konstantinos Papagelis
Indole-based A–DA0D–A type acceptor-based organic solar cells achieve efficiency over 15 % with low energy loss Sustainable Energy Fuels Yu Chena, Rui Cao, Hui Liu, M. L. Keshtov, Emmanuel N. Koukaras, Yingping Zou, Ganesh D. Sharma
A complex aerosol transport event over Europe during the 2017 Storm Ophelia in CAMS forecast systems: analysis and evaluation Atmospheric Chemistry and Physics Dimitris Akritidis, Eleni Katragkou, Aristeidis K. Georgoulias, Prodromos Zanis, Stergios Kartsios, Johannes Flemming, Antje Inness, John Douros, and Henk Eskes Python, Ferret
Sequence variation, common tissue expression patterns and learning models: a genome-wide survey of vertebrate ribosomal proteins NAR Genomics and Bioinformatics, OXFORD University Press K. A Kyritsis, Ch. A Ouzounis, L. Angelis, I. S Vizirianakis scikit-learn (Python)
Development of a low-cost sensor for particulate and gaseous pollutants European Innovation Fest N. Kousias, A. Stylogiannis, A. Kontses, L. Ntziachristos, V. Ntziachristos Fluent
Internal variability versus multi‐physics uncertainty in a regional climate model International Journal of Climatology A. Lavin‐Gullon, J. Fernandez, S. Bastin [..], S. Kartsios, E. Katragkou, [..] WRF, NCL, NCO, CDO, python, IDL
Investigating the sensitivity to resolving aerosol interactions in downscaling regional model experiments with WRFv3.8.1 over Europe Geoscientific Model Development V. Pavlidis, E. Katragkou, A. Prein, A. K. Georgoulias, S. Kartsios, P. Zanis, and Th. Karacostas WRF, NCL, NCO, CDO, python, IDL
Numerical investigation of atmosphere-fire interactions during high-impact wildland fire events in Greece Atmospheric Research, Volume 247 S. Kartsios, Th. Karacostas, I. Pytharoulis, A. P.Dimitrakopoulos WRF, NCL, NCO, CDO, python, IDL
Investigation on engineering demand parameters describing the seismic damage of masonry infilled R/C frames Bulletin of Earthquake Engineering A. Papasotiriou, A. Athanatopoulou, K. Kostinakis OpenSees
A data-driven approach to build a predictive model of cancer patients' disease outcome by utilizing co-expression networks Computers in Biology and Medicine, Volume 125 A.Kosvyra, C.Maramis, I.Chouvarda Tuxedo pipeline (Tophat, cufflinks), WGCNA, scikit-learn (python)
A Parametric Study on the Critical Lightning Currents Causing Flashover to the Overhead Lines of a ±533 kV HVDC Transmission System 2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) Z. G. Datsios, A. I. Ioannidis, T. A. Papadopoulos and T. E. Tsovilis Matlab
Fast responses on pre-industrial climate from present-day aerosols in a CMIP6 multi-model study Atmos. Chem. Phys. Zanis, P., Akritidis, D., Georgoulias, A. K., Allen, R. J., Bauer, S. E., Boucher, O., Cole, J., Johnson, B., Deushi, M., Michou, M., Mulcahy, J., Nabat, P., Olivié, D., Oshima, N., Sima, A., Schulz, M., Takemura, T., and Tsigaridis, K.
Dynamics of regional multilinks in research innovation temporal networks EPL: A Letters Journal Exploring the Frontiers of Physics K. Angelou, M. Maragakis, K. Kosmidis and P. Argyrakis In-house code (Python)
Effects of High-Dose Ionizing Radiation in Human Gene Expression: A Meta-Analysis International Journal of Molecular Sciences Kanakoglou, D.S., Michalettou, T.-D., Vasileiou, C., Gioukakis, E., Maneta, D., Kyriakidis, K.V., Georgakilas, A.G., Michalopoulos, I. Trim Galore!, Salmon, tximeta, DESeq2
Effect of Poly(vinyl alcohol) on Nanoencapsulation of Budesonide in Chitosan Nanoparticles via Ionic Gelation and Its Improved Bioavailability Polymers G. Michailidou, N. M. Ainali, E. Xanthopoulou, S. Nanaki, M. Kostoglou, E. N. Koukaras and D. N. Bikiaris ORCA
Quantifying South Eastern Europe NOx and SO2 emissions using S5P/TROPOMI; from the urban to the regional scale, (Presentation) European Geophysical Union 2020 General Assembly M.E. Koukouli , Ι. Skoulidou, A. Segers , A. Manders , J. Kuenen, J. van Geffen , H. Eskes , P. Hedelt, D. Loyola, T. Stavrakou, P. Tzoumaka , A. Kelessis, D. Karagkiozidis and D. Balis LOTOS-EUROS, In-house code (IDL, Python)
Astrophysical implications of neutron star inspiral and coalescence Jonh I. Friedman, Nikolaos Stergioulas
Empirical relations for gravitational-wave asteroseismology of binary neutron star mergers Physical Review D: covering particles, fields, gravitation, and cosmology Stamatis Vretinaris, Nikolaos Stergioulas, Andreas Bauswein
Equation of state constraints from the threshold binary mass for prompt collapse of neutron star mergers A. Bauswein, S. Blacker, V. Vijayan, N. Stergioulas, K. Chatziioannou, J. A. Clark, N. F. Bastian, D. B. Blaschke, M. Cierniak, T. Fischer
A hybrid model for the patent citation network structure Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Konstantinos Angelou, Michael Maragakis, Kosmas Kosmidis, Panos Argyrakis In-house code (C++, python)
Product Subset Problem : Applications to number theory and cryptography K.A. Draziotis, V. Martidis, S. Tiganourias In-house code (C/C++,GMP library, OpenMP)
Έτος 2019
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Numerical study of the co-current horizontal flow of a Newtonian and a non-Newtonian fluid in a micro-channel: Effect of non-Newtonian rheology on slug formation 17th Multiphase Flow Conference, HZDR C.D. Katrilaka, Y.G. Stergiou, A.A. Mouza, S.V. Paras Fluent
Linking Exome Sequencing Data with Drug Response Aberrations MEDINFO 2019: Health and Wellbeing e-Networks for All K. Kyriakidis, A. Charalampidou, P. Natsiavas, I. S. Vizirianakis, A. Malousi BWA, Picard, GATK
CORDEX-WRF v1.3: development of a module for theWeather Research and Forecasting (WRF) model to supportthe CORDEX community Geoscientific Model Development L. Fita, J. Polcher, T. M. Giannaros, T. Lorenz, J. Milovac, G. Sofiadis , E. Katragkou, S. Bastin WRF
RNA editing alterations define manifestation of prion diseases. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Sep 24;116(39):19727-19735. doi: 10.1073/pnas.1803521116 Kanata E, Llorens F, Dafou D, Dimitriadis A, Thüne K, Xanthopoulos K, Bekas N, Espinosa JC, Schmitz M, Marín-Moreno A, Capece V, Shormoni O, Andréoletti O, Bonn S, Torres JM, Ferrer I, Zerr I, Sklaviadis T.
Design of a flexible multi-source energy harvesting system for autonomously powered IoT: The PERPS project 29th International Symposium on Power and Timing Modeling, Optimization S Siskos, V Gogolou, C Tsamis, A Kerasidou, G Doumenis, K Tsiapali Cadence
Design of an integrated DC-DC converter for energy harvesting applications 2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET) K Topouzlis, S Siskos Cadence
A soft start-up technique for inrush current limitation in DC-DC converters 2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET) V Kalenteridis, Z Agorastou, S Siskos Cadence
Design of a self-oscillating dc-dc boost converter with constant efficiency in a wide power range for energy harvesting applications 2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET) K Konstantinos, S Siskos Cadence
A reconfigurable storage unit for autonomously powered IoT nodes 2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET) V Gogolou, S Siskos, T Laopoulos Cadence
Analysis, Design and Simulation of an On-Chip DC/DC/AC Conversion System for PV Applications 2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET) A Boubaris, N Rigogiannis, Z Agorastou, N Papanikolaou, S Siskos Cadence
Fractal-based approach for modeling electric breakdown of air gaps: An application to a 75 cm positive rod-plane gap 21st International Symposium on High Voltage Engineering, Budapest, Hungary A. Ioannidis, P. Mikropoulos, T. Tsovilis, N. Karanikiotis Matlab
Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της φασματικής επιτάχυνσης της σεισμικής διέγερσης και των μεγεθών απόκρισης τοιχοπληρωμένων ή μη πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος 4o Πανελλήνιο συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας Α. Παπασωτηρίου, Α. Αθανατοπούλου OpenSees
Statistical Analysis of the Effects of Infill Walls on the Seismic Response of R/C Frame Stryctyres 12th HSTAM International Congress on Mechanics A. Papasotiriou, A. Athanatopoulou OpenSees
Desing and CFD analysis of a new rotary gas compressor 8th Before Reality Conference D. Vogiatzis, E. Mallios , S. Savvakis, Z. Samaras CONVERGE
Change agents and internal communications in organizational networks Physica A: Statistical Mechanics and its Applications E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou R
Fractal-based approach for modeling electric breakdown of air gaps: An application to a 75 cm positive rod-plane gap 21st International Symposium on High Voltage Engineering, Budapest, Hungary A.I. Ioannidis, P.N. Mikropoulos, T.E. Tsovilis and N. Karanikiotis Matlab
A structural analysis of the patent citation network by the k-shell decomposition method Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Konstantinos Angelou, Michael Maragakis, Panos Argyrakis In-house code (C++, python)
CFD ANALYSIS OF A TESLA TURBOEXPANDER USING SINGLE PHASE STEAM GPPS Zurich19 Konstantinos Ntatsis, Anastasia Chatziangelidou, Theofilos Efstathiadis, Vasilis Gkoutzamanis, Anestis Kalfas, Paolo Silvestri Fluent
Έτος 2018
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Evaluating near-surface ozone levels simulated from MACC global and regional modelling systems in Eastern Mediterranean under the influence of Etesian winds Atmospheric Research Solomou E., Poupkou A., Bolis S., Zanis P., Lazaridis M. and Melas D. WRF
Modeling natural dust emissions in the central Middle East: Parameterizations and sensitivity Atmospheric Environment Kontos, S., Liora, N., Giannaros, C., Kakosimos, K., Poupkou, A. and Melas, D. WRF
A deep stratosphere-to-troposphere ozone transport event over Europe simulated in CAMS global and regional forecast systems: analysis and evaluation Atmospheric Chemistry and Physics D. Akritidis, E. Katragkou, P. Zanis, I. Pytharoulis, D. Melas ,J. Flemming, A. Inness, H. Clark, M. Plu, and H. Eskes
A first-of-its-kind multi-model convection permitting ensemble for investigating convective phenomena over Europe and the Mediterranean Climate Dynamics Erika Coppola, Stefan Sobolowski, [..] S. Kartsios, E. Katragkou, [..], K. Warrach-Sagi
Experts in Knowledge Networks: Central Positioning and Intelligent Selections Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou R
MicroRNA Alterations in the Brain and Body Fluids of Humans and Animal Prion Disease Models: Current Status and Perspectives. Front Aging Neurosci. 2018 Jul 23;10:220. doi: 10.3389/fnagi.2018.00220 Kanata E, Thüne K, Xanthopoulos K, Ferrer I, Dafou D, Zerr I, Sklaviadis T, Llorens F.
Dynamical lifetime survey of geostationary transfer orbits Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Despoina K. Skoulidou, Aaron J. Rosengren, Kleomenis Tsiganis, George Voyatzis In-house Code
Dynamical cartography of Earth satellite orbits Advances in Space Research Aaron J. Rosengren, Despoina K. Skoulidou, Kleomenis Tsiganis, George Voyatzis In-house Code
Υπολογισμός «κρύας ροής» εντός κυλίνδρου μονοκύλινδρου πειραματικού κινητήρα ΜΕΚ ΡΟΗ 2018 – 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαινόμενα Ροής Ρευστών Αλέξανδρος Κάτσινος, Ανανίας Τομπουλίδης STAR-CD
Multiple P-wave morphologies in Paroxysmal Atrial Fibrillation patients during Sinus Rhythm: A simulation study Computing in Cardiology 2018 D. Filos, P. Korosoglou, D. Tachmatzidis, N. Maglaveras, V. Vassilikos, I. Chouvarda Chaste
Var2Pharm: An automated pipeline for the detection of drug response aberrations using exome sequencing data H. Bioinfo 11 - 2018 Κυριακίδης Κ., Χαραλαμπίδου Α., Βιζιριανάκης Ι., Μαλούση Α. BWA, GATK, Picard
Developing an Integrated Genomic Profile for Cancer Patients Utilizing NGS Data Belgrade BioInformatics Conference 2018 Κοσβύρα Α., Μαραμής Χ., Χουβαρδά Ι. SeqMule, Tophat, Cufflinks
Updated SO2 emission estimates over China using OMI/Aura observations Atmospheric Measurements Techniques Maria Elissavet Koukouli, Nicolas Theys, Jieying Ding, Irene Zyrichidou, Bas Mijling, Dimitrios Balis and Ronald Johannes van der A IDL
A comprehensive approach for the simulation of the Urban Heat Island effect with the WRF/SLUCM modeling system: The case of Athens (Greece). Atmos. Res. 201, 86–101 Giannaros, C., Nenes, A., Giannaros, T.M., Kourtidis, K., Melas, D.
Communication Policies in Knowledge Networks Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou R
What drives spatial diversity distribution in rodents (Rodentia)? 40ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΒΕ Danai-Eleni Michailidou, Maria Lazarina, Stefanos Sgardelis R
Έτος 2017
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Atmospheric impact of ship traffic in four Adriatic-Ionian port-cities: Comparison and harmonization of different approaches Transportation Research Part D Merico, E., Gambaro, A., Argiriou, A., Alebic-Juretic, A., Barbaro, E., Cesari, D., Chasapidis, L., Dimopoulos, S., Dinoi, A., Donateo, A., Giannaros, C., Gregoris, E., Karagiannidis, A., Konstandopoulos, A.G., Ivoševic, T., Liora, N., Melas, D., Mifka, B., Orlic, I., Poupkou, A., Sarovic, K., Tsakis, A., Giua, R., Pastore, T., Nocioni, A. and Contini, D. WRF
Enhanced surface ozone during the heat wave of 2013 in Yangtze River Delta region, China Science of the Total Environment Pu, X., Huang, X., Melas, D., Zanis, P., Papanastasiou, D. and Poupkou A. WRF
An approach for estimating adulteration of virgin olive oil with soybean oil using image analysis 6th International Conference on Modern Circuits and Systems N Karagiorgos, N Nenadis, D Trypidis, K Siozios, S Siskos, S Nikolaidis Cadence
Verilog-A modeling of Organic Electrochemical Transistors 6th International Conference on Modern Circuits and Systems P Sideris, S Siskos, G Malliaras Cadence
A new threshold-voltage compensation technique of IGZO and LTPS for AMOLED display pixel circuit 2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET) P Vosniadis, S Siskos Cadence
Cleaning up the air: effectiveness of air quality policy for SO2 and NOx emissions in China Atmospheric Chemistry and Physics, EGI Ronald J. van der A, Bas Mijling, Jieying Ding, Maria Elissavet Koukouli, Fei Liu, Qing Li, Huiqin Mao, and Nicolas Theys IDL
Top-down SO2 emissions over China; a satellite approach XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics Koukouli, M. E., Theys, N., Ding, J, I. Zyrichidou, D. Balis, R. van der A IDL
A robust seasonality detector for time series affected by periodic drivers and sporadic events; application to SO2 observations over China XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics Taylor M., M. E. Koukouli, N. Theys, J. Bai, M. M. Zempila, D. Balis, M. van Roozendael, R. van der A IDL
Land-atmosphere coupling in EURO-CORDEX evaluation experiments Journal of Geophysical Research Sebastian Knist, Klaus Goergen, Erasmo Buonomo, Ole Bøssing Christensen, Augustin Colette, Rita M. Cardoso, Rowan Fealy, Jesús Fernández, Markel García-Díez, Daniela Jacob, Stergios Kartsios, Eleni Katragkou, Klaus Keuler, Stephanie Mayer, Erik van Meijgaard, Grigory Nikulin, Pedro M. M. Soares, Stefan Sobolowski, Gabriella Szepszo, Claas Teichmann, Robert Vautard, Kirsten Warrach-Sagi, Volker Wulfmeyer, Clemens Simmer WRF
Climatic Study of the Marine Surface Wind Field over the Greek Seas with the Use of a High Resolution RCM Focusing on Extreme Winds Climate Christos Vagenas, Christina Anagnostopoulou, and Konstantia Tolika RegCM
Evaluation of earthquake ground motion and site effects in the Thessaloniki urban area by 3D finite-fault numerical simulations Bulletin of Earthquake Engineering Chiara Smerzini, Kyriazis Pitilakis, Kiana Hashemi SPEED
False Beliefs in Unreliable Knowledge Networks Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Evangelos Ioannidis, Varsakelis Nikos, Ioannis Antoniou R
Microevolution of the noble crayfish (Astacus astacus) in the Southern Balkan Peninsula BMC Evolutionary Biology Anastasia Laggi, Athanasios D. Baxevanis, Alexandra Charalampidou, Stefania Maniatsi, Alexander Triantafyllidis and Theodore J. Abatzopoulos R
Evaluation of WRF Parameterization Schemes During Heat-Wave Events Over the Greater Area of South–East Mediterranean. Perspectives on Atmospheric Sciences. Springer Atmospheric Sciences. Springer, Cham Giannaros C., Melas D., Giannaros T.M.
Altered RNA-editing contributes to Prion pathogenesis 4th Panhellenic Congress of NeuroImmunology on Multiple Sclerosis Eleni Anastasia Rizou, Sotirios Venetis, Panagiotis Mokos, Alexandra Charalampidou, Pachalis Korosoglou, Eirini Kanata, Konstantinos Xanthopoulos, Franc Llorens, Inga Zerr, Dimitra Dafou, Nikolaos Grigoriadis, Theodoros Sklaviadis R
Έτος 2016
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Impacts of natural emission sources on particle pollution levels in Europe Atmospheric Environment Liora, N., Poupkou, A., Giannaros, T.M. Kakosimos, K.E., Stein, O. and Melas, D. WRF
Anthropogenic sulphur dioxide load over China as observed from different satellite sensors, Atmospheric Environment Atmospheric Environment M.E. Koukouli, D.S. Balis, R. J. van der A, N. Theys, P. Hedelt, A.Richter, N.Krotkov, C. Li, M. Taylor IDL
AUTH Regional Climate Model Contributions to EURO-CORDEX Perspectives on Atmospheric Sciences E. Katragkou, I. Gkotovou, S. Kartsios. V. Pavlidis, K. Tsigaridis, M. Trail, L. Nazarenko, T. S. Karacostas CAMx, WRF
Evaluation of Summer Temperature and Precipitation of EURO-CORDEX Regional Climate Simulations Perspectives on Atmospheric Sciences V. Pavlidis, E. Katragkou, P. Zanis, T. S. Karacostas CAMx, WRF
Sensitivity Study of Cloud-Radiation Feedbacks in a Regional Climate Model Simulation Over Europe Perspectives on Atmospheric Sciences M. Vavritsa, E. Katragkou, S. Kartsios, I. Pytharoulis, T. S. Karacostas WRF
Land‐atmosphere coupling in EURO‐CORDEX evaluation experiments Journal of Geophysical Research: Atmospheres Sebastian Knist, Klaus Goergen, [..], S. Kartsios, E. Katragkou, [..]
Boronic Acid Group: A Cumbersome False Negative Case in the Process of Drug Design Molecules Sotirios Katsamakas, Anastasios G. Papadopoulos, Dimitra Hadjipavlou-Litina VMD
3D numerical modelling of the seismic response of the Thessaloniki urban area: the case of the 1978 Volvi earthquake Bulletin of the G.S.G., vol. L: 14th International Conference Smerzini C., Pitilakis Kyriazis, Hashemi K. SPEED
Fractional factorial designs and orthogonal arrays 29o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ V. Chasiotis, S. Kounias, N. Farmakis R
A new initiative on coordinated regional land use change experiments International Conference on Regional Climate-CORDEX 2016 Diana Rechid, Nathalie de Noblet-Ducoudré, Oliver Branch, Rita M Cardoso, Erika Coppola, Edouard Davin, Rowan Fealy, Borbála Gálos, Filippo Giorgi, Miguel Angel Gaertner, Klaus Goergen, Andreas Haensler, Nils Hempelmann, Daniela Jacob, Eleni Katragkou, Klaus Keuler, Enrique Sánchez, Sebastian Knist, Juliane Otto, Andrew Pitman, Swantje Preuschmann, Pedro MM Soares, Gustav Strandberg, Claas Teichmann, Robert Vautard WRF
Modeling the trans-atlantic transportation of saharan dust 14th International Congress of the Geological Society of Greece (EGE2016) A. Tsikerdekis, P. Zanis, A. L. Steiner, V. Amiridis, E. Marinou, E. Katragkou, T. Karacostas and F. Solmon WRF
On the comparison between physics-based numerical simulations and observations from real earthquakes EGU General Assembly 2016 Chiara Smerzini, Roberto Paolucci, and Kyriazis Pitilakis SPEED
Συνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNΑ μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 38ο Παννελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολoγικών Επιστημών Μώκος Παναγιώτης, Ψωμόπουλος Φώτης, Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα, Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μαργαρίτα, Ντάφου Δήμητρα R
Θεωρητική μελέτη οργανικών και ανόργανων υλικών για εφαρμογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις NANOTEXNOLOGY 2016 Α. Σταματέρη, Ε. Σφουγγάρη VASP
Έτος 2015
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
The natural emissions model (NEMO): Description, application and model evaluation Atmospheric Environment Liora, N., Markakis, K., Poupkou, A., Giannaros, T.M. and Melas, D. WRF
2^k Fractional Factorials and Construction of the Saturated Optimal Design with 22 Observations 28o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ V. Chasiotis, N. Farmakis, S. Kounias R
Optimal Designs for Estimating the Contrasts of Factor Level Effects in 2^k Fractional Factorials 28o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ V. Chasiotis, S. Kounias, N. Farmakis R
Regional climate hindcast simulations within EURO-CORDEX: evaluation of a WRF multi-physics ensemble Geoscientific Model Development E. Katragkou, M. García-Díez, R. Vautard, S. Sobolowski, P. Zanis, G. Alexandri, R. M. Cardoso, A. Colette, J. Fernandez, A. Gobiet, K. Goergen, T. Karacostas, S. Knist, S. Mayer, P. M. M. Soares, I. Pytharoulis, I. Tegoulias, A. Tsikerdekis, and D. Jacob WRF
Transient high-resolution regional climate simulation for Greece over the period 1960-2100: evaluation and future projections Climate Research P. Zanis, E. Katragkou, C. Ntogras, G. Marougianni, A. Tsikerdekis, H. Feidas, E. Anadranistakis, D. Melas WRF
Validation of reactive gases and aerosols in the MACC global analysis and forecast system Geoscientific Model Development H. Eskes, V. Huijnen, A. Arola, A. Benedictow, A.-M. Blechschmidt, E. Botek, O. Boucher, I. Bouarar, S. Chabrillat, E. Cuevas, R. Engelen, H. Flentje, A. Gaudel, J. Griesfeller, L. Jones, J. Kapsomenakis, E. Katragkou, S. Kinne, B. Langerock, M. Razinger, A. Richter, M. Schultz, M. Schulz, N. Sudarchikova, V. Thouret, M. Vrekoussis, A. Wagner and C. Zerefos CAMx
Is the ozone climate penalty robust in Europe? Environmental Research Letters Augustin Colette, Camilla Andersson, Alexander Baklanov, Bertrand Bessagnet, Jørgen Brandt, Jesper H. Christensen, Ruth Doherty, Magnuz Engardt, Camilla Geels, Christos Giannakopoulos, Gitte B. Hedegaard, Eleni Katragkou, Joakim Langner, Hang Lei, Astrid Manders, Dimitris Melas, Frédérik Meleux, Laurence Rouïl, Mikhail Sofiev, Joana Soares, David S Stevenson, Maria Tombrou-Tzella, Konstantinos V. Varotsos and Paul Young CAMx, WRF
Κοινωνικά Δίκτυα Γνώμης: Πολιτικές Επιρροής & Δυναμική 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕ Ε. Ιωαννίδης, Ι. Αντωνίου R
Συνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNΑ μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 66ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Panagiotis Mokos, Fotis E Psomopoulos, Chrysanthi Ainali, Alexandra Charalampidou, Margarita Hadzopoulou-Cladaras, Dimitra Dafou R
Θεωρητική μελέτη οργανικών και ανόργανων υλικών για εφαρμογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις EMRS spring meeting Α. Σταματέρη, Ε. Σφουγγάρη VASP
Έτος 2014
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Evaluation of a WRF-hindcast ensemble within the EURO-CORDEX project EGU General Assembly 2014 Eleni Katragkou, Prodromos Zanis, Margarita Cardoso, Jesus Fernandez, Markel Garcia-Diez, Andreas Gobiet, Klaus Goergen, Daniela Jacob, Theodore Karacostas, Stephanie Mayer, Ioannis Pytharoulis, Pedro Soares, Stefan Sobolowski, Ioannis Tegoulias, Athanasios Tsikerdekis and Robert Vautard WRF, CAMx
Global total ozone and sulphur dioxide columns validation as part of the EUMETSAT Satellite Application Facility on Ozone and Atmospheric Chemistry Monitoring, in E-Proceedings E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics Koukouli, M. E., Zyrichidou, I., Balis, D. S., Hao N., Valks P., Loyola D., Theys N., Van Roozendael M. IDL
The Dynamics of the Slow Flow of a Singular Damped Nonlinear Ssystem and It Parametric Study Journal of Applied Nonlinear Dynamics J.O. Maaita, E. Meletlidou, A.F. Vakakis and V.Rothos Mathematica
The Effect of Slow Invariant with an Essential Nonlinear Attachment Journal of Nonlinear Dynamics J.O. Maaita, E. Meletlidou Mathematica
Έτος 2013
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
The Effect of Slow Flow Dynamics on the Oscillations of a Singular Damped System with an Essentially Nonlinear Attachment Journal of Applied Nonlinear Dynamics Maaita J.O.,Meletlidou E., Vakakis A.F., Rothos V.,2013
Κοινωνικά Δίκτυα Γνώμης: Πολιτικές Επιρροής & Δυναμική 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕ Ε. Ιωαννίδης, Ι. Αντωνίου R
Έτος 2012
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Site‐Response Study of Thessaloniki (Northern Greece) for the 4 July 1978 M 5.1 Aftershock of the June 1978 M 6.5 Sequence Using a 3D Finite‐Difference Approach Bulletin of the Seismological Society of America A. A. Skarlatoudis, C. B. Papazachos, N. Theodoulidis NuQuake
Investigating the GOME2/MetopA total sulphur dioxide load with the aid of chemical transport modeling over the Balkan region Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.) Koukouli M.E., Valks P., Poupkou A., I. Zyrichidou, M. Rix, N. Hao, E. Katragkou, D. Balis, D. Loyola, D. Melas IDL
Έτος 2011
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
Spatial distribution of site effects and wave propagation properties in Thessaloniki (N. Greece) using a 3‐D finite difference method Geophysical Journal International A. A. Skarlatoudis, C. B. Papazachos, N. Theodoulidis NuQuake
Έτος 2010
Τίτλος δημοσίευσης Περιοδικό/Συνέδριο Συγγραφείς Εφαρμογές
SO2 atmospheric loading revealed through ground-based and satellite measurements Proceedings of the X EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics M. E. Koukouli, J. Van Geffen, N. Krotkov, D. S. Balis , A. Bais , M. van Roozendael , R. van der A and C. Zerefos IDL

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Click to expand
Τίτλος Σχολή/Τμήμα Ερευνητής Επιβλέπων Εφαρμογές Έτος
Δυναμική εξωπλανητών παγιδευμένων σε αλυσίδες συντονισμών Θετικών Επιστημών/Φυσικής (Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής) Κυριακή Ι. Αντωνιάδου Γεώργιος Βουγιατζής In-house code (C/C++) ΙΚΥ (2020-2021)
Υπολογισμός επικαιροποιημένων πεδίων εκπομπών αερίων ρύπων στον Ευρωπαϊκό χώρο Θετικών Επιστημών/Φυσικής (Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας) Μαρία-Ελισσάβετ Κουκουλή Δημήτρης Μπαλής IDL, Lotos-Euros 2018
Μοντελοποίηση της διάχυσης Επιρροής σε Κοινωνικοοικονομικά Δίκτυα Θετικών Επιστημών/Μαθηματικό Ευάγγελος Ιωαννίδης Ιωάννης Αντωνίου R 2018-2021

Διδακτορικές διατριβές

Click to expand
Τίτλος Σχολή/Τμήμα Συγγραφέας Επιβλέπων Εφαρμογές Έτος
Ανάπτυξη συνεργιστικών μεθόδων μελέτης της ποιότητας αέρα με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και φωτοχημικών μοντέλων Θετικών Επιστημών / Φυσικής (Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας) Ανδρέας Ψευτογκάς Χαρίκλεια Μελέτη σε εξέλιξη
Σχεδιασμός και θεωρητική μελέτη νανοφασικών πορωδών υλικών με βάση τον άνθρακα. Θετικών Επιστημών / Χημείας Αιμιλία Παπασούλη Εμμανουήλ Κουκάρας ORCA, xTB, CP2K, Quantum Espresso, LAMMPS, DFTB σε εξέλιξη
Υπολογιστική διερεύνηση μη μόνιμων ρευμάτων βαρύτητας με μεθόδους μεγάλων δινών (LES) Πολυτεχνική/ Πολιτικών Μηχανικών Άγγελος Κόκκινος Παναγιώτης Πρίνος OpenFOAM σε εξέλιξη
Τηλεπισκόπιση του διοξειδίου του θείου και των αερολυμάτων στην τροπόσφαιρα με φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης και σύγκριση με δορυφορικές παρατηρήσεις Θετικών Επιστημών / Φυσικής Δημήτριος Καραγκιοζίδης Αλκιβιάδης Μπάης σε εξέλιξη
Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών μεθόδων στη γενετική ταυτοποίηση τροφίμων ζωικής παραγωγής Θετικών Επιστημών / Βιολογίας Σ. Μηνούδη Α. Τριανταφυλλίδης σε εξέλιξη
Σχέση του γονιδιώματος του Ελληνικού προβάτου με το περιβάλλον του Θετικών Επιστημών / Βιολογίας Β. Τσαρτιανίδου Α. Τριανταφυλλίδης PLINK, GEMMA, ADMIXTURE, sambada, ASReml, R, reacta σε εξέλιξη
Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για συγκομιδή ενέργειας από το περιβάλλον Θετικών Επιστημών / Φυσικής Βασιλική Γόγολου Στυλιανός Σίσκος Cadence σε εξέλιξη
Σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για εφαρμογές IoT Θετικών Επιστημών / Φυσικής Ζωή Αγοραστού Στυλιανός Σίσκος Cadence σε εξέλιξη
Συγκριτική γονιδιωματική ανάλυση αλόφιλων οργανισμών Θετικών Επιστημών / Βιολογίας Αλέξιος Λούκας Ηλίας Καππάς IQ-TREE, RAxML, MrBayes, R, HMMER, micropan, NCBI-blast σε εξέλιξη
Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση και ανάλυση βιοσημάτων της κολπικής καρδιακής λειτουργίας στην κολπική μαρμαρυγή Τμήμα Ιατρικής Δημήτριος Φίλος Βασίλειος Βασιλικός Chaste 2019
Λειτουργικά χαρακτηριστικά και χωρικά πρότυπα εισβολικών/ξενικών ειδών σε χερσαία οικοσυστήματα Θετικών Επιστημών / Βιολογίας Α. Ανδρίκου-Χαριτίδου Α. Καλλιμάνης R σε εξέλιξη
Διερεύνηση νανοδομών, ετεροδομών και ατελειών δομής με προηγμένες μεθόδους HRTEM/HRSTEM Θετικών Επιστημών/Φυσικής/ (Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών) Ι. Βασιλειαδης Γ. Δημητρακόπουλος STEMSim σε εξέλιξη
Numerical simulation of turbulent falling film in vertical tube brine concentrators Πολυτεχνική/Χημικών Μηχανικών Saeed Azimibavil Oliaei Σπύρος Παράς Fluent 2019
Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης εκπομπών αερίων ρύπων με τη συνέργεια δορυφορικών μετρήσεων και μοντέλων ποιότητας του αέρα Θετικών Επιστημών/Φυσικής (Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας) Ιωάννα Σκουλίδου Δημήτρης Μπαλής Lotos-Euros σε εξέλιξη
Ανάπτυξη στοχαστικού μοντέλου σύλληψης κεραυνού και εφαρμογές του σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αλέξιος I. Ιωαννίδης Θωμάς E. Τσοβίλης Matlab σε εξέλιξη
Προσομοίωση ροής και καύσης σε κύλινδρο πειραματικού μονοκύλινδρου κινητήρα ΜΕΚ Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής) Αλέξανδρος Κάτσινος Ανανίας Τομπουλίδης STAR-CD σε εξέλιξη
Μελέτη Χαρακτηριστικών Στροβίλου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος για Οργανικό Κύκλο Rankine (ORC) Χαμηλής Ενθαλπίας Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Θεόφιλος Ευσταθιάδης Αν. Κάλφας Fluent σε εξέλιξη
Μελέτη φαινομένων Θερμορευστοδυναμικής σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής ισχύος ταχείας απόκρισης Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Αναστασία Χατζηαγγελίδου Αν. Κάλφας Fluent σε εξέλιξη
Πιεζοηλεκτρική Συγκομιδή Ενέργειας από Μηχανική και Ροϊκά Επαγόμενη Ταλάντωση Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Αντιόπη-Μαλβίνα Σταματέλλου Αν. Κάλφας Fluent σε εξέλιξη
Ανάπτυξη μοντέλων λειτουργίας ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα με αεριοστρόβιλο μικρής κλίμακας Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Βασίλειος Γκουτζαμάνης Αν. Κάλφας Fluent σε εξέλιξη
Μελέτη με προσομοίωση Monte Carlo της επίδρασης των τεχνικών παραμέτρων αξονικού τομογράφου διπλής πηγής-διπλής ενέργειας στην ποιότητα εικόνας και στη δόση με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού εργαλείου Ιατρικής Στεφανία Χαντζή Ελισάβετ Μολυβδά-Αθανασοπούλου MCNP σε εξέλιξη
Επιδράσεις ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και νεφών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία Θετικών Επιστημών/Φυσικής Αθ. Νάτσης Αλ. Μπάης libratran σε εξέλιξη
Εκτίμηση σφαλμάτων και αβεβαιότητας ακτινοβολίας και νέφωσης σε κλιματικές προσομοιώσεις περιοχικής κλίμακας Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Βασίλειος Παυλίδης Ελένη Κατράγκου WRF σε εξέλιξη
Φαρμακογονιδιωματική αξιοποίηση στη θεραπευτική και στην κατεύθυνση της εξατομικευμένης ιατρικής πρακτικής Σχολή Επιστημών Υγείας/Φαρμακευτική K. Κυρίτσης Ι. Βιζιριανάκης SAMTools, REDItools, FASTX-Toolkit, VarScan, Picard σε εξέλιξη
Εφαρμογές θεωριών στατιστικής φυσικής σε δίκτυα έρευνας και καινοτομίας Θετικών Επιστημών/Φυσικής Κων/νος Αγγέλου Πάνος Αργυράκης In-house Code 2020
Θεωρητική μελέτη οργανικών και ανόργανων υλικών για εφαρμογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις Θετικών Επιστημών/Φυσικής Α. Σταματέρη Σ. Λογοθετίδης VASP σε εξέλιξη
Πρότυπα α-, β- και γ-ποικιλότητας χερσαίων σπονδυλωτών σε ηπειρωτική κλίμακα Βιολογίας Δ. Μιχαηλίδου Σ. Σγαρδέλης R, QGIS σε εξέλιξη
Οργανολογία και Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Θετικών Επιστημών/Φυσικής Ιωάννης Μάζνας Χρήστος Ελευθεριάδης MadGraph σε εξέλιξη
Μελέτη της αλληλεπίδρασης Ατμόσφαιρας-Δασικών Πυρκαγιών με τη βοήθεια Αριθμητικών Μοντέλων στον Ελλαδικό χώρο Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Σ. Κάρτσιος Θ. Καρακώστας WRF, NCL, NCO, CDO, python, IDL 2020
Διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στη σεισμική απόκριση επίπεδων φορέων ωπλισμένου σκυροδέματος Πολυτεχνική/Πολιτικών Μηχανικών Α. Παπασωτηρίου Α. Αθανατοπούλου OpenSees 2020
Ανάπτυξη και έλεγχος μεθοδολογιών για γονιδιωματικές αναλύσεις άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) Θετικών Επιστημών / Βιολογίας Κ. Γκαγκαβούζης Α. Τριανταφυλλίδης R, STACKS 2019
Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μη γραμμικών κυκλωμάτων με στοιχεία μνήμης Θετικών Επιστημών/Φυσικής (Εργαστήριο μη γραμμικών κυκλωμάτων, συστημάτων και πολυπλοκότητας) Δημήτρης Προύσαλης Ιωάννης Στούμπουλος In-house code 2019
Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση καραβίδων εσωτερικών νερών της Β. Ελλάδας Θετικών Επιστημών/Βιολογίας Α. Λάγκη Θ. Αμπατζόπουλος BEAST 2018
Μοντελοποίηση Δικτύων Γνώσης Θετικών Επιστημών/Μαθηματικό Ευάγγελος Ιωαννίδης Ιωάννης Αντωνίου R 2018
Ανάλυση ευαισθησίας και βελτιστοποίηση ενός ατμοσφαιρικού μοντέλου μέσης κλίμακας Θετικών Επιστημών/Φυσικής Χρήστος Γιάνναρος Δημήτριος Μελάς WRF 2018
Βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί με παράγοντες σε δύο και περισσότερα επίπεδα Θετικών Επιστημών/Μαθηματικό Βασίλειος Χασιώτης Νικόλαος Φαρμάκης R 2018
Μελέτη των αλληλεπιδράσεων σωματιδίων σκόνης: κλίματος με τη χρήση ενός κλιματικού μοντέλου περιοχής Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Αθανάσιος Τσικερδέκης Πρόδρομος Ζάνης WRF 2017
Εφαρμογές της συναλλοίωτης θεωρίας συναρτησοειδών πυκνότητας σε προβλήματα πυρηνικής δομής Θετικών Επιστημών/Φυσικής Κωνσταντίνος Καρακατσάνης Γεώργιος Λαλαζήσης In-house Code 2017
Σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μετατροπέων αναλογικού σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικού Θετικών Επιστημών / Φυσικής Λάμπρος Μούντριχας Στυλιανός Σίσκος Cadence 2016
Δομικές διεργασίες και εφαρμογές της θεωρίας διάχυσης σε συστήματα πολλαπλής κλίμακας που παρουσιάζουν στοχαστικά φαινόμενα Θετικών Επιστημών/Φυσικής Νικόλαος Μπάστας Πάνος Αργυράκης In-house code 2015
Μελέτη διάχυσης σε ανομοιογενή συστήματα Θετικών Επιστημών/Φυσικής Λουκάς Σκαρπαλέζος Πάνος Αργυράκης In-house code 2014
Τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα του Κοινωνικού Ιστού Θετικών Επιστημών/Πληροφορικής Ειρήνη Γιαννακίδου Αθηνά Βακάλη In-house code 2013
Θεωρητική μελέτη οργανικών υλικών και την αλληλεπίδρασης οργανικών και ανόργανων υλικών για τον σχηματισμό ετεροδομών και ιδιότητες τους Θετικών Επιστημών/Φυσικής Γεώργιος Βολωνάκης Στέργιος Λογοθετίδης VASP 2013
Μελέτη της αστικής θερμικής νησίδας με εφαρμογή ατμοσφαιρικού μοντέλου μέσης κλίμακας και ανάλυση πειραματικών δεδομένων Θετικών Επιστημών/Φυσικής Θεόδωρος Γιάνναρος Δημήτριος Μελάς WRF 2013

Μεταπτυχιακές εργασίες

Click to expand
Τίτλος Σχολή/Τμήμα Συγγραφέας Επιβλέπων Εφαρμογές Έτος
Μια κατανεμημένη υλοποίηση k-NN σε Julia και CUDA για μεγάλα σετ δεδομένων Πολυτεχνική/Διατμηματικό μεταπτυχιακό Καλπακίδης Αλέξανδρος Πιτσιάνης Νίκος In-house code (Julia, CUDA) 2024
Malicious website detection using machine learning techniques on imbalanced datasets Θετικών Επιστημών/Μαθηματικών Εμμανουήλ Φελεκίδης Ν. Καραμπετάκης In-house code (Python) 2023
Dynamics of 3-planet systems: orbital stability/chaos indicators Θετικών Επιστημών / Φυσικής Φουτζόπουλος Κωνσταντίνος Βουγιατζής Γιώργος In-house code (C) 2023
Machine learning interatomic potentials for atomistic simulations Θετικών Επιστημών / Φυσικής Κυριακόπουλος Νικόλαος Κιοσέογλου Ιωσήφ LAMMPS, In-house Python 2023
Baryon Chiral Effective Field Theory and the Resonance Model Θετικών Επιστημών / Φυσικής Κωνσταντίνος Πυρετζίδης Θεόδωρος Γαϊτάνος Mathematica 2022
Μελέτη των φωνονικών ιδιοτήτων γραφενίου και μονοστρωματικού h BN με προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής σε κατάσταση Ισορροπίας Θετικών Επιστημών / Φυσικής Μάρκος Πούλος Κωνσταντίνος Παπαγγελής, Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας (στενή συνεργασία) LAMMPS 2021
Statistics of topological defects in nanostructures based on the Kibble- Zurek Mechanism Θετικών Επιστημών / Φυσικής Βασίλειος Βαχτσεβάνος Χαρίτων Πολάτογλου Mathematica σε εξέλιξη
A novel approach to the spreading of SARS-COV 2 with the use of networks Δίκτυα και Πολυπλοκότητα (Διατμηματικό ΠΜΣ) Βασίλειος Βαχτσεβάνος Ευθυμία Μελετλίδου R, Mathematica 2021
Μελέτη της δυναμικής εξέλιξης του Εγκέλαδου και της Διώνης υπό την επίδραση παλιρροϊκών δυνάμεων Θετικών Επιστημών / Φυσικής Νικόλαος Μπικούδης Ευθυμία Μελετλίδου In-house code (C) σε εξέλιξη
Ταξινόμηση Ηχητικών Σημάτων με Αλγορίθμους βαθιάς μάθησης Πολυτεχνική/ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πασχάλης Μελισσάς Δημήτριος Τζοβάρας, Αναστάσιος Δρόσου pytorch, librosa 2020
Ανάλυση βαρυτικών κυμάτων από διπλά συστήματα αστέρων νετρονίων και εφαρμογές μηχανικής μάθησης Θετικών Επιστημών / Φυσικής Σταμάτης Βρετινάρης Νικόλαος Στεργιούλας 2019
Μελέτη και Υλοποίηση κυκλώματος Συγκομιδής Ενέργειας από πιεζοηλεκτρικό υλικό Θετικών Επιστημών / Φυσικής Αικατερίνα Αργυρού Στυλιανός Σίσκος Cadence 2019
Κύκλωμα εξαγωγής ισχύος για εντοπισμό του σημείου μέγιστης ισχύος με DC/DC μετατροπέα σε εφαρμογές συγκομιδής ηλιακής ενέργειας Θετικών Επιστημών / Φυσικής Ζωή Αγοραστού Στυλιανός Σίσκος Cadence 2019
Στατιστική ανάλυση στο δίκτυο συναλλαγών του Bitcoin Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα Α. Καλαμπάκας Ι. Αντωνίου, Γ. Μακρής R, igraph 2019
Δυναμική Σχετικιστικών Αστέρων με Ρεαλιστικές Καταστατικές στο Einstein Toolkit Θετικών Επιστημών / Φυσικής Θεόδωρος Σουλτάνης Νικόλαος Στεργιούλας Einstein Toolkit 2018
Σχεδιασμός Ανορθωτών Τεχνολογίας CMOS για Εφαρμογές Συγκομιδής Ενέργειας από Πιεζοηλεκτρικές Μικρογεννήτριες Θετικών Επιστημών / Φυσικής Ιωάννης Μπουγάς Στυλιανός Σίσκος Cadence 2018
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος ανύψωσης τάσης συνεχούς ρεύματος (Boost DC-DC Converter) για συγκομιδή ενέργειας από θερμοηλεκτρικές γεννήτριες (TEGs) Θετικών Επιστημών / Φυσικής Χρήστος Τραϊκούδης Στυλιανός Σίσκος Cadence 2018
Dynamics of Relativistic Stars with Tabulated EOS in the Einstein Toolkit Θετικών Επιστημών/Φυσικής Θεόδωρος Σουλτάνης Νικόλαος Στεργιούλας Einstein Toolkit 2018
Δημιουργία ενοποιημένου κλινικο-βιολογικού προφιλ ασθενών αξιοποιώντας τα δεδομένα αλληλούχισης νέας γενιάς Ιατρικής Αλεξάνδρα Κοσβύρα Ιωάννα Χουβαρδά SeqMule, Tophat, Cufflinks 2018
Impact of climate variability on mosquito occurrence and malaria transmission in Greece Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Μαρία-Χαρά Καρυπίδου Ελένη Κατράγκου VECTRI 2017
Μελέτη της κλιματικής αλλαγής πάνω από την Ευρώπη για τον 21ο αιώνα με χρήση περιοχικής κλιματικής προσομοίωσης οδηγούμενης από το σενάριο RCP8.5 Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Ιωάννης Σοφιάδης Ελένη Κατράγκου WRF 2017
Σχεδιασμός μικροταινιακής κεραίας χρησιμοποιώντας το HFSS με το MATLAB-API Θετικών Επιστημών/Φυσικής Δαλίδου Κρυσταλία Παναγιώτη Σωτήριος Γούδος HFSS 2017
Μελέτη δημιουργίας και χαρακτηριστικών δικτύου αναφοράς πατεντών Θετικών Επιστημών/Φυσικής Κων/νος Αγγέλου Πάνος Αργυράκης In-house code 2017
Μελέτη της επίδρασης οριακών συνθηκών σε περιοχικές κλιματικές προσομοιώσεις και αξιολόγηση με δορυφορικά δεδομένα Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Ιωάννα Γκότοβου Ελένη Κατράγκου WRF 2017
Yπολογιστική μελέτη της προσρόφησης του νερού στην επιφάνεια του αργύρου. Μεταβολή του έργου εξόδου και επίδραση στην απόδοση των OPVs και των OLEDs Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες (Διατμηματικό ΠΜΣ) Ελένη Σφουγγάρη Στέργιος Λογοθετίδης VASP 2017
Μελέτη ευαισθησίας ανάδρασης μεταξύ νεφών και ακτινοβολίας με προσομοιώσεις περιοχικού κλιματικού μοντέλου Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Μαργαρίτα-Στεφανία Βαβρίτσα Ελένη Κατράγκου WRF, CAMx 2016
Συνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNA μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα Θετικών Επιστημών/Βιολογίας Παναγιώτης Μώκος Δήμητρα Ντάφου R 2016
Γενετική ανάλυση πληθυσμών του είδους Dicentrarchus labrax (λαβράκι) Θετικών Επιστημών/Βιολογίας Αθανάσιος Σιαμέτης Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης STACKS 2016
Υπολογιστική μελέτη ατομιστικών μοντέλων νανοδομών υλικών τεχνολογίας Θετικών Επιστημών/Φυσικής A. Ναζλίδης Ι. Κιοσέογλου In-house code 2016
Αξιολόγηση προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Βασίλειος Παυλίδης Ελένη Κατράγκου WRF 2015
Υπολογιστική μελέτη της προσρόφησης πρότυπων οργανικών ημιαγωγών σε μεταλλικές επιφάνειες για εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες (Διατμηματικό ΠΜΣ) Αλεξάνδρα Σταματέρη Στέργιος Λογοθετίδης VASP 2015
Μελέτη νανοδομών με ABINIT υπολογισμούς Θετικών Επιστημών/Φυσικής Σ. Ζαχαρίου Χ. Πολάτογλου Abinit 2015

Διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες

Click to expand
Τίτλος Σχολή/Τμήμα Συγγραφέας Επιβλέπων Εφαρμογές Έτος
Αυτόματος εντοπισμός και κατηγοριοποίηση πλοίων με χρήση δορυφορικών δεδομένων και μηχανικής μάθησης με στόχο την εκτίμηση επιπέδων εκπομπών αέριων ρύπων Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Χριστούλας Βασίλειος Κωνσταντίνος Καρατζάς, Ευάγγελος Μπαγκής Pytorch, Jupyter Notebook, Μηχανική Μάθηση 2023
Οιονεί-2D μελέτη της επίδρασης πτερυγίου καμπυλότητας χείλους προσβολής στην αεροδυναμική και την ευστάθεια πτερύγων με οπισθόκλιση Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Καραγεωργίου Αναστάσιος Παναγιώτου Περικλής Fluent 2023
Ab-Initio Structural Investigations with a Web-Based Interface Platform Θετικών Επιστημών / Φυσικής Σιφναίος Φραγκίσκος Κιοσέογλου Ιωσήφ WEBMO, Gaussian 2023
Indoor Environment Replication and Human detection using LiDAR technology Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Φωτίου Δημήτριος Καραγιαννίδης Γεώργιος In house code, PyTorch 2023
Υπολογιστική μελέτη μοριακά υποστυλωμένου γραφενίου με έμφαση σε φωτοευαίσθητες μοριακές δομές Σχολή θετικών Επιστημών / Χημείας Κύρο-Οδυσσεύς Κοσμάτος Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας Gaussian 2023
Κβαντικές τελείες αμιγών ημιαγωγών ομάδας 14: Υπολογιστική μελέτη της επίδρασης επιφανειακής αδρανοποίησης και προσθήκης λειτουργικών ομάδων σε ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες Σχολή θετικών Επιστημών / Χημείας Γεώργιος Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας Gaussian 2022
Μέθοδοι πληθυσμιακής ανάλυσης και εφαρμογή στην υπολογιστική μελέτη της κατανομής φορτίων του μεθυλ-4-υδροβενζοϊκού οξέος και του νερού Σχολή θετικών Επιστημών / Χημείας Αριάδνη Κωλέτση Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας Gaussian 2022
Φουλερενικοί και μη-φουλερενικοί δέκτες ηλεκτρονίων για χρήση στο ενεργό στρώμα οργανικών ηλιακών κυψελών διεσπαρμένης ετεροεπαφής Σχολή θετικών Επιστημών / Χημείας Ελευθέριος Τοσουνίδης Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας Gaussian 2022
Σύγκριση επιδόσεων μονολιθικών τριδιάστατων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε επίπεδο τρανζίστορ με βιομηχανικά εργαλεία σχεδίασης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τσεκούρας Αριστοτέλης Βασίλης Παυλίδης Cadence 2021
Μελέτη από πρώτες αρχές των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων του μονοστρωματικού WSe2 Σχολή θετικών Επιστημών / Φυσικής Χαράλαμπος Τσαφαρίδης Κ. Παπαγγελής Quantum Espresso 2021
Θεωρητική μελέτη μικρών μορίων για χρήση ως δότες στο ενεργό στρώμα οργανικών ηλιακών κυψελών διεσπαρμένης ετεροεπαφής Σχολή θετικών Επιστημών / Χημείας Αγγελική Ιωάννου Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας ORCA 2021
Κβαντικές τελείες ημιαγωγών: Θεωρητική μελέτη και προοπτικές σε βιοϊατρικές εφαρμογές Σχολή θετικών Επιστημών / Χημείας Εμμανουήλ Χατζηχριστοφής Εμμανουήλ Ν. Κουκάρας ORCA 2021
Σύγκριση Επιδόσεων Μονολιθικών Τριδιάστατων Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων σε Επίπεδο Τρανζίστορ µε Βιοµηχανικά Εργαλεία Σχεδίασης Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλης Τσεκούρας Παυλίδης Βασίλης Cadence σε εξέλιξη
Εφαρμογή και σύγκριση τεχνικών κατάστρωσης μετα-μοντέλων για τη βελτιστοποίηση των συντελεστών του μοντέλου τύρβης SpalartAllmaras Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών) Γιαννακούρος Γεώργιος Υάκινθος Κυριάκος Dakota 2021
Ενισχυτής Ισχύος Class F στα 2.4 GHz στην τεχνολιγια των 65nm Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηλίας Τσακιρίδης Αλκιβιάδης Χατζόπουλος Cadence σε εξέλιξη
Υπολογιστική Βελτιστοποίηση Ηχητικών Χαρακτηριστικών και Εσωτερικής Ροής Οπτικοακουστικού Αισθητήρα Αιθάλης Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Λεωνίδας Ντζιαχρήστος Fluent 2021
Investigating non-invasive deep brain stimulation using temporally interfering electric fields Θετικών Επιστημών/Φυσικής Δημήτριος Στούπης Θεόδωρος Σαμαράς In-house Code (Python) 2021
Υπολογιστικές διεργασίες για την ποσοτική ανάλυση παρατηρήσεων STEM υψηλής διακριτικής ικανότητας Θετικών Επιστημών/Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών Αθανάσιος Γκοτινάκος Γεώργιος Δημητρακόπουλος STEMsalabim 2020
Διφασική ροή μη-νευτωνικού υγρού και αερίου σε μικροαγωγό Πολυτεχνική/Χημικών Μηχανικών Ά. Μαλαχτάρη Σ. Παράς Fluent σε εξέλιξη
Εξαγωγή Χαρακτηριστικών με Βαθιά Συνελικτικά Δίκτυα για την Αισθητική Αξιολόγηση Εικόνων Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ιωάννης Δημαρίδης Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης py-scikit-learn, Tensorflow 2020
Computational Lattice Dynamics and Thermodynamical Properties of Y_{3}Al_{5}O_{12} Φυσικής Μ. Πούλος Κ. Παπαγγελής Gulp 2019
Ρευστoδυναμική υπολογιστική μελέτη θαλάμου συμπίεσης ενός νέου τύπου περιστροφικού κινητήρα Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Δημήτριος Βογιατζής Ζ.Σαμαράς CONVERGE 2019
Κρυπτανάλυση του συστήματος Knapsack Naccache-Stern Πληροφορικής Β. Μαρτίδης Κ. Δραζιώτης In-house Code 2019
Development of a miniaturized optoacoustic soot sensor including preliminary design, CFD modelling with emphasis on the acoustic behavior of the resonant cell, and experimental testing. Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Νικόλαος Κούσιας Λεωνίδας Ντζιαχρήστος Fluent 2019
Μοντελοποίηση της ροής σε βιομηχανική διάταξη αποθείωσης καυσαερίων Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών Μ. Μάρρας Α. Κάλφας Fluent 2019
Εύρεση Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών σε Δεδομένα Αλληλούχισης Νέας Γενιάς Σχολή θετικών Επιστημών / Βιολογίας Β. Ράπτης Α. Τριανταφυλλίδης dDocent 2019
Εύρεση Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών σε Δεδομένα Αλληλούχισης Νέας Γενιάς Σχολή θετικών Επιστημών / Βιολογίας Γ. Λουλούδης Α. Τριανταφυλλίδης dDocent 2019
Σχεδίαση Κυκλώματος Συγκομιδής Ενέργειας από Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Πολλαπλών Συχνοτήτων Θετικών Επιστημών / Φυσικής Χαράλαμπος – Παναγιώτης Χαραλαμπίδης Στυλιανός Σίσκος Cadence 2018
Μοντελοποίηση ροής και καύσης με προανάμειξη σε μονοκύλινδρο πειραματικό κινητήρα Πολυτεχνική/Μηχανολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής) Μάλαμας Τσαγκαρίδης Ανανίας Τομπουλίδης, Αλέξανδρος Κάτσινος (Υπεύθυνος παρακολούθησης) STAR-CD 2018
Thermal stability of copper structures and nanowires Φυσικής Γ. Κοχύλης Π. Αργυράκης In-house Code 2018
Εύρεση μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών στο γονιδίωμα της Τσιπούρας (Sparus aurata) με τη χρήση του προγράμματος dDocent Θετικών Επιστημών / Βιολογίας Α. Τοπαλούδης Α. Τριανταφυλλίδης dDocent 2018
Υπολογιστική προσομοίωση της ρεολογικής μη νευτώνιας συμπεριφοράς του αίματος στην καρωτιδική διακλάδωση υπό την επίδραση του αδρανειακού φορτίου για υπερεαλιστικά αρτηριακά τοιχώματα Πολυτεχνική / Μηχανολόγων Μηχανικών Αγησίλαος Ματαλλιωτάκης Ανέστης Κάλφας Fluent 2018
Ανάλυση δεδομένων για βαρυτικά κύματα από συγχώνευση διπλών συστημάτων αστέρων νετρονίων Φυσικής Σταμάτης Βρετινάρης Νικόλαος Στεργιούλας In-house Code (Python) 2017
Ανάπτυξη καινοτομικής εισαγωγής αεροπορικού κινητήρα εισρόφησης οριακού στρώματος με σιγμοειδή γεωμετρία Πολυτεχνική / Μηχανολόγων Μηχανικών Γιακουμής Ζωϊτης Ανέστης Κάλφας Fluent 2018
Numerical investigation of a blast wave propagation in an urban environment Πολυτεχνική/Χημικών Μηχανικών Θεμιστοκλής Βαργιεμέζης Μάρκος Ασσαέλ OpenFOAM 2018
Αυτοτροφοδοτούμενο κύκλωμα μέτρησης φορτίου σε κίνηση με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα Θετικών Επιστημών / Φυσικής Ζωή Αγοραστού Στυλιανός Σίσκος Cadence 2017
Συγκριτική ανάλυση θορύβου κυκλώματος προενισχυτή φορτίου CMOS σε διάφορες τεχνολογίες Θετικών Επιστημών / Φυσικής Φρειδερίκη - Μαρκέλλα Λιάκου Στυλιανός Σίσκος Cadence 2017
Ανωνυμοποίηση δεδομένων: Μια κατανεμημένη υλοποίηση του μοντέλου της (k,km) ανωνυμίας Σ.Θ.Ε./Πληροφορικής Αχ. Στεφανίδης Αθ. Βακάλη In-house Code 2017
Smart Predictor: Ένας κατανεμημένος αλγόριθμος πρόβλεψης έμμεσων αναγνωριστών σε ανοιχτά δεδομένα Σ.Θ.Ε./Πληροφορικής Μ. Ποιητής Αθ. Βακάλη In-house Code 2017
Ανάπτυξη Αυτόνομων Πρακτόρων με χρήση Προσαρμοστικών Μηχανισμών Εστίασης και Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Β. Χούτας Π. Μήτκας, Κ. Χατζηδημητρίου In-house Code 2017
Σχεδίαση και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ιστού για την υποβολή Επιστημονικών Εφαρμογών σε Κατανεμημένα Συστήματα ΣΘΕ/Τμήμα Πληροφορικής Ευφροσύνη Καλτιριμίδου Αθηνά Βακάλη In-house Code 2017
Ανάπτυξη Πράκτορα Βαθείας Ενισχυτικής Μάθησης για το Παιχνίδι Doom Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γ. Παπουδάκης Π. Μήτκας, Κ. Χατζηδημητρίου In-house Code 2017
Aνάπτυξη Συστήματος Οπτικοποίησης Πηγαίου Κώδικα με χρήση τεχνικών Ανάκτησης Πληροφοριών Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χρ. Ψάρρας Αν. Συμεωνίδης, Θεμ. Διαμαντόπουλος In-house Code 2017
Μελέτη Αεροδυναμικής Συμπεριφοράς Ανεμογεννήτριας Οριζόντιου Άξονα με τη χρήση μοντέλων Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής Πολυτεχνική/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σωτήριος Αντωνιάδης Χρήστος Μαδελμής Fluent 2016
Σχεδιασμός εκκινητών και ανάλυση της ποιότητάς τους με το βιοπληροφορικό πρόγραμμα ecoPrimers Θετικών Επιστημών/Βιολογίας Α. Σαγώνας Α. Τριανταφυλλίδης Ecoprimer 2017

Διαγωνισμοί

Τίτλος διαγωνισμού Αντικείμενο Συμμετέχοντες Εφαρμογές Έτος
Formula Student Netherlands (FSN) (2η θέση στη γενική κατάταξη και σε 5 επιμέρους αγωνίσματα) Αεροδυναμική ανάλυση μονοθεσίου Aristotle Racing Team (Σωτήρης Μιχαλόπουλος, Φωτεινή Δίανου, Βασίλης Βάρακας, Χριστινά Γεώργινα, Παναγιώτης Βαληλής) ANSA, META, ANSYS Fluent, Epilysis 2023
Παλιότερα έτη
Τίτλος διαγωνισμού Αντικείμενο Συμμετέχοντες Εφαρμογές Έτος
EAST competition in Hungary (4η θέση dynamic overall/ 3η θέση Skid pad) Driverless formula vehicle algorithms Aristurtle (T. Tyrovouzis, N. Kotarelas, D. Fotiou, A. Grammenos, D. Natsos) CUDA/CUDNN, Pytorch 2021
DEIS Graduate Student Fellowship 2020 Fractal-based modeling of surface discharges in advanced solid dielectrics/ Προσομοίωση επιφανειακής διάσπασης στερεών διηλεκτρικών με τη χρήση fractal δομών Υποψ. Διδάκτορας: Αλέξιος Ιωαννίδης Matlab 2020
IEEE Industry Applications Society Contest Winner, IAS Myron Zucker Student - Faculty Grant Program 2019 Fractal-Based Approach for Direct-Stroke Shielding of Substations Against Lightning/ Αντικεραυνική προστασία υποσταθμών υψηλής τάσης με τη χρήση Fractal δομών Επικ. Καθ: Θωμάς Τσοβίλης, Υποψ. Διδάκτορας: Αλέξιος Ιωαννίδης Matlab 2019
iGEM (χρυσό μετάλλιο) Παγκόσμιος φοιτητικός διαγωνισμός Συνθετικής Βιολογίας, Molecular Dynamics iGEM Thessaloniki (A. Αθανασιάδου, X. Μαλαθούνης) Amber, Desmond 2019
Formula SAE ATA Italy (3η θέση) Αεροδυναμική ανάλυση μονοθεσίου Aristurtle (Δ. Τερζής) Fluent 2019
Formula Student Germany (20η θέση) Αεροδυναμική ανάλυση μονοθεσίου Aristurtle (Δ. Τερζής) Fluent 2019
Formula SAE ATA Italy (11η θέση) Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART18 (Σ. Βλάχος, Γ. Γιαννακούρας) Fluent 2018
Formula Student East (9η θέση) Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART18 (Σ. Βλάχος, Γ. Γιαννακούρας) Fluent 2018
Formula Student Germany (36η θέση) Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART18 (Σ. Βλάχος, Γ. Γιαννακούρας) Fluent 2018
Formula SAE ATA Italy Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART17 (Θεμ. Βαργιεμέζης) OpenFOAM, Fluent 2017
Formula Student Czech Republic (8η θέση) Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART17 (Θεμ. Βαργιεμέζης) OpenFOAM, Fluent 2017
Formula Student Hungary 2016 (9η θέση) Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART16 (Α. Αποστολίδης, Θ. Μάττας, Α. Γαϊτάνης) 2016
Formula Student Germany 2016 Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART16 (Α. Αποστολίδης, Θ. Μάττας, Α. Γαϊτάνης) 2016
Shell Eco Marathon Αεροδυναμική βελτιστοποίηση πρωτοτύπου Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Υάκινθος 2016
Formula SAE ATA Italy (2η θέση) Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART15 (Ν. Κούσιας) 2015
Formula Student Germany Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART14 (Μ. Μηταλίδης) 2014
Formula Student Hungary Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART14 (Μ. Μηταλίδης) 2014
Formula SAE ATA Italy (4η θέση) Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου ART14 (Μ. Μηταλίδης) 2014

Υποστήριξη Έργων

Click to expand
Τίτλος Αντικείμενο/Περιγραφή PI Ρόλος του ΑΠΘ στο Έργο
(PEGASOS) Αξιολόγηση των προϊόντων του δορυφόρου GEMS σε σχέση με τον S5P και άλλα δορυφορικά όργανα The primary goal of the project is the Level 2 product evaluation of the Korean satellite GEMS via assessment with other satellite sensors and independent ground-based measurements. Γκαρανέ Κατερίνα Partner
Surge Protection of Overhead Transmission System (SPOTS) (H.F.R.I. Project Number: 367) The development of general guidelines for the optimization of the lightning protection of overhead transmission lines with emphasis on the application of surge arresters. Ζαχαρίας Δάτσιος
DOWNTOTEN: Measuring automotive exhaust particles down to 10 nanometers, EC H2020-GV-02-2016 GA No. 724085 [2016-2020] DownToTen will seek to develop a reliable and robust methodology to enhance the regulatory approach in the assessment of particle number emissions in the sub 23nm region (down to at least 10nm), focusing on state-of-the art automotive powertrains with direct injection gasoline engines, but also diesel ones, under real-world operation conditions. Ζήσης Σαμαράς Coordinator
FuVEP: Κέντρο Αριστείας για τις Μελλοντικές Περιβαλλοντικές Επιδόσεις των Οχημάτων Engineering solutions to achieve optimal environmental and operational vehicle performance. Ζήσης Σαμαράς Coordinator
ESA Sentinel-5p+ Innovation project (S5p+I), SO2 Layer Height [2019-2021] The S5P+I SO2 Layer Height project is dedicated to the generation of an SO2 layer height product from Sentinel-5p TROPOMI observations, as accurate determination of the location, height and loading of SO2 plumes emitted by volcanic eruptions is essential for aviation safety. Δημήτρης Μπαλής Partner
ΠΑΝΑΚΕΙΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Η ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) αποτελεί την μοναδική ολοκληρωμένη Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) για τη σύσταση της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη τη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή για την κλιματική αλλαγή. Δημήτρης Μπαλής AUTH Coordinator
RSENSE (Revolutionizing disease and environmental detection with portable optoacoustic sensing), Horizon 2020 RSENSE aims at revolutionizing optical sensing with broad impacts on society, by changing the paradigm in portable sensing for early detection in healthcare and on-board automotive and environmental sensing. Λεωνίδας Ντζιαχρήστος Partner
iSAGE (Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe) This project will improve the sustainability and innovative capacity of the sheep and goat sector in Europe. Γεώργιος Αρσένος, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης Coordinator
SMARTER (SMALL RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience) This project study how genetic selection can help to increase resilience and efficiency in small ruminants (sheep and goats) in their environments and across a range of diverse environments Γεώργιος Αρσένος, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης Partner
LIFE ASTI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018-2021) Εφαρμογή ενός συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής Δημήτρης Μελάς Coordinator
KASTOM (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2018-2021) Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα Δημήτρης Μελάς Coordinator
STARGATE (2019-2023) EC, H2020, LC-SFS-19-2018-2, Resilient farming by adaptive microclimate managements Ελένη Κατράγκου
CAMS (2019-2021) EC, ECMWF, Copernicus Atmospheric Monitoring Services, Global and regional a posteriori evaluation and quality assurance Ελένη Κατράγκου
World Climate Research Program (WCRP), European Coordinated Regional Downscaling Experiment EURO-CORDEX EURO-CORDEX is the European branch of the international CORDEX initiative, which is a program sponsored by the World Climate Research Program (WRCP) to organize an internationally coordinated framework to produce improved regional climate change projections for all land regions world-wide. Ελένη Κατράγκου
Africultures (2017-2021) H2020-SFS-2016-2017, SFS-43-2017, Enhancing Food Security in African agricultureal systems with the support of remote sensing Ελένη Κατράγκου
EWSMD (2018-2020) NRSF 2014-2020, GSRT, Establishment of and Early Warning System for Mosquito-borne diseases and implementation of new vector control tooks in the urban environment Ελένη Κατράγκου
CORDEX- Flagship Pilot Study Land use change across scales, LUCAS (2016-today) Ελένη Κατράγκου
CORDEX- Flagship Pilot Study Convective phenomena at high resolution over Europe and the Mediterranean (2016-today) Ελένη Κατράγκου
CORDEX- Flagship Pilot Study Role of the natural and anthropogenic aerosols in the Mediterranean region; past climate variability and future climate sensitivity (2018-today) Ελένη Κατράγκου
Εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναέριων γραμμών μεταφοράς μέσω προσομοιώσεων που βασίζονται στη θεωρία των Fractals Η παρούσα επιστημονική πρόταση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εκτίμησης της κεραυνικής συμπεριφοράς εναέριων γραμμών μεταφοράς (ΓΜ) με μία καινοτόμα προσέγγιση συνδυάζοντας την τεχνολογία των υψηλών τάσεων με προηγμένες τεχνικές υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του χάους στην αντικεραυνική προστασία ΓΜ με τη χρήση υπερυπολογιστικών υποδομών που μπορούν να αναπαραστήσουν την εξέλιξη των κεραυνικών εκκενώσεων με Fractal δομές. Θωμάς Τσοβίλης
Ανάλυση πολλαπλών υποθέσεων για τους οικολογικούς μηχανισμούς που διέπουν την εισβολή ξενικών ειδών Η εισβολή ξενικών ειδών είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, με επιπτώσεις τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στην οικονομία αλλά και στην υγεία. Η κατανόηση του φαινομένου των βιολογικών εισβολών αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Α. Καλλιμάνης
Fractal-based approach for direct-stroke shielding of substations against lightning The proposed research work deals with the problem of the estimation of lightning incidence to high voltage substations following a novel approach, which combines high voltage engineering with advanced techniques of computational electromagnetics. This approach enables the application of chaos theory to lightning protection of substations; an innovative fractal-based model will be developed, considering the stochastic nature of lightning interception phenomenon. Thus, a generalized methodology will be proposed for the estimation of lightning performance of substations as well as general guidelines will be developed for their lightning protection system design. Θωμάς Τσοβίλης IEEE Industry Applications Society, Myron Zucker Student-Faculty Grant Program
Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2019-2021) Δημήτρης Μελάς Partner
REMEDIO (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας, 2016-2019) Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου Δημήτρης Μελάς Partner
Performance Untapped Modulation for Power and Heat via Energy Accumulation Technologies (PUMP-HEAT) The main objective of PUMP-HEAT is to develop and demonstrate up to TRL 6 in the relevant environment (a real Combined Cycle Cogenerative plant) an innovative, easily scalable, economically viable and replicable plant layout based on the integration of heat pumps (HP) and thermal energy storage, to un-tap Combined Cycle (CC) potential flexibility through low-CAPEX balance of plant innovations. The new Pump-Heat Combined Cycle (PHCC) will unlock the current situation of low operating-hours or mothballed (=temporarily suspended to operate) CC and Gas Turbine (GT) power plants. In fact, PUMP-HEAT will improve CCs flexibility and global efficiency, in order to strengthen their role in balancing fluctuations of electrical market with a high penetration of renewable sources (RES), while mitigating the effects of cyclic operation and service life expenditure, and reducing CO2 and pollutant emissions in these critical operating periods. This is achieved by the integrated PHCC thanks to an increase in part-load efficiency, a reduction of the Minimum Environmental Load (MEL), an increase in power ramp rates, while enabling power augmentation at full load. Ανέστης Κάλφας Partner
Βελτιστοποίηση του τρόπου στεγανοποίησης ενός πρωτότυπου ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα Διερεύνηση της στεγανοποίησης ενός πρωτότυπου περιστροφικού κινητήρα που ονομάζεται SARM με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του. Η αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος στεγανοποίησης θα οδηγήσει στην κατασκευή ενός επιτυχημένου πρωτοτύπου που θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην προσέλκυση του επιστημονικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος για τη νέα προτεινόμενη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη, τόσο για την ακαδημαϊκή όσο και για τη βιομηχανική κοινότητα. Ζήσης Σαμαράς Το έργο έχει αναλάβει πλήρως το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ
Copernicus Copernicus consists of a complex set of systems which collect data from multiple sources: earth observation satellites and in situ sensors such as ground stations, airborne and sea-borne sensors. It processes these data and provides users with reliable and up-to-date information through a set of services related to environmental and security issues. Ελένη Κατράγκου Subcontractor
AC SAF Δορυφορική Υπηρεσία Όζοντος και Ατμοσφαιρικής Χημείας της EUMETSAT - Φάση Γ Δ. Μπαλής Partner
EUMETSAF Δορυφορική Υπηρεσία Όζοντος και Ατμοσφαιρικής Χημείας της EUMETSAT - Φάση Β Δ. Μπαλής Partner
ReDSHIFT ReDSHIFT will address barriers to compliance for spacecraft manufacturers and operators presented now and in the future by requirements and technologies for de-orbiting and disposal of space objects. Κ. Τσιγάνης Partner
REQUA (Commission οf τhe European Communities-Research Executive Agency, 2013-2017) Αλληλεπιδράσεις του κλίματος και της ποιότητας του αέρα σε περιοχική κλίμακα Δημήτρης Μελάς Coordinator
CAIMANS (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Οικονομικών, 2014-2015) Επιβατική ναυσιπλοΐα και η επίδρασή της στην ποιότητα της ατμόσφαιρας Δημήτρης Μελάς Partner
Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης καταλλήλου υπολογιστικού εργαλείου (ΔΡΑΞΙΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Ανώνυμη Εταιρία, 2015) Δημήτρης Μελάς Partner
Μοντελοποίηση των εκπομπών αιωρούμενωνσωματιδίων στη Μέση Ανατολή - Emission models for fugitive particulate matter towards an online emission inventory for the Middle East Area (Texas A&M University at Qatar, 2015-2018) Δημήτρης Μελάς Partner
Aquatrace This project addresses the common challenge of Europe to develop sustainable aquaculture through improved competitiveness and environmentally-friendly production. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης Partner
Δίκτυα και Κατηγοριοποίηση από την Αιτιότητα κατά Granger Πολύ-μεταβλητών Χρονοσειρών με Εφαρμογές στη Νευροφυσιολογία (Αριστεία ΙΙ) Data mining techniques are applied to the computed measures for the search of appropriate measures (feature selection) for accurate classification and clustering of time series at different preictal states Δημήτρης Κουγιουμτζής Coordinator
MarcoPolo Συνεργασία Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της αέριας ρύπανσης στη Κίνα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων Δ. Μπαλής Partner
SOLID First European SOLar Irradiance Data Exploitation Κ. Τουρπάλη Partner
Smartonics Project Smartonics was a Large Scale Integrating R&D Project funded by the European Union's Seventh Framework Programme Σ. Λογοθετίδης
Nanostructured Materials Microscopy Group Υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με μεθόδους Μοριακής Δυναμικής και μεθόδους Φυσικής πρώτων αρχών Θ. Καρακώστας, Φ. Κομνηνού, Ι. Κιοσέογλου

Συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα

Click to expand
Τίτλος Σχολή/Τμήμα Επίπεδο Διδάσκων Αντικείμενο Έτος(-η)
Μοντέλα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας Θετικών Επιστημών/Φυσικής Μεταπτυχιακό Αναστασία Πούπκου, Δημήτριος Μελάς Εισαγωγή στη χρήση της υπολογιστικής συστοιχίας και του αριθμητικού μοντέλου CAMx 2017, 2018 και 2019
Κλιματικά Μοντέλα / Climatic Models Θετικών Επιστημών/Γεωλογίας Μεταπτυχιακό Ελένη Κατράγκου Πρακτικές εφαρμογές στις κλιματικές προσομοιώσεις 2017 και 2018
Παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα Πολυτεχνική/ΗΜΜΥ Μεταπτυχιακό Νικόλαος Πιτσιάνης Υπολογιστική υποδομή ΑΠΘ και χρήση βιβλιοθηκών παραλληλίας MPI και OpenMP. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019
Παράλληλα και διανεμημένα συστήματα Πολυτεχνική/ΗΜΜΥ Δίπλωμα Νικόλαος Πιτσιάνης Υπολογιστική υποδομή ΑΠΘ και χρήση βιβλιοθηκών παραλληλίας MPI και OpenMP. Παροχή εκπαιδευτικών λογαριασμών για τη διεκπεραίωση εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019
Κατανεμημένα και δικτυακά συστήματα Θετικών Επιστημών/Πληροφορικής Προπτυχιακό Αθηνά Βακάλη Παρουσίαση κατανεμημένων τεχνολογιών στο ΑΠΘ 2016, 2017 και 2018
Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων Θετικών Επιστημών/Φυσικής Μεταπτυχιακό Στυλιανός Σίσκος Παροχή υπολογιστικής υποδομής και τεχνικές υποστήριξης στη χρήση του προγράμματος Cadence 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Θετικών Επιστημών/Φυσικής Μεταπτυχιακό Στυλιανός Σίσκος Παροχή υπολογιστικής υποδομής και τεχνικές υποστήριξης στη χρήση του προγράμματος Cadence 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019
Γλώσσες Προγραμματισμού Θετικών Επιστημών/Φυσικής Ι. Κιοσέογλου Μεταπτυχιακό Παρουσίαση κατανεμημένων τεχνολογιών στο ΑΠΘ 2019
Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού Θετικών Επιστημών/Μαθηματικών Χαράλαμπος Μπράτσας, Γιώργος Μακρής Μεταπτυχιακό Εισαγωγή στη χρήση υπερυπολογιστικών υποδομών για R και Python 2017, 2021

Εργαστήρια/Τομείς που αξιοποιούν τις υπερυπολογιστικές υπηρεσίες για ερευνητική/εκπαιδευτική δραστηριότητα

Click to expand
Τίτλος Σχολή/Τμήμα Μέλη ΔΕΠ
Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων Χημικών Μηχανικών Σπύρος Παράς
Εργαστηρίο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών (ΕΜΡΣ) / Laboratory of Fluid Mechanic and Turbomachinery (LFMT) Μηχανολόγων Μηχανικών Κυριάκος Υάκινθος, Ανέστης Κάλφας
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής Μηχανολόγων Μηχανικών Ζ. Σαμαράς
Ερευνητική Ομάδα Υπολογιστικής Σχετικότητας και Βαρυτικών Κυμάτων / Εργαστήριο Αστρονομίας Φυσικής Ν. Στεργιούλας
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Μαθηματικών Ι. Αντωνίου, Ν. Φαρμάκης
Εργαστήριο Γενετικού Ελέγχου, DNA, Ταυτοποίησης και διαχείρισης πληθυσμών ζωικών ειδών/Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής βιολογίας Βιολογίας Α. Τριανταφυλλίδης
Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης / Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής βιολογίας Βιολογίας Δ. Ντάφου
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής βιολογίας Βιολογίας Θ. Αμπατζόπουλος
Εργαστήριο Οικολογίας Βιολογίας Σ. Σγαρδέλης
Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας Φαρμακευτικής Ι. Βιζιριανάκης
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας Φαρμακευτικής Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα
Neurodegenerative Disorders Research Group / Τομέας Φαρμακολογίας Φαρμακευτικής Θ. Σκλαβιάδης
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σ. Κουΐδου
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών Ιατρικής Α. Αλετράς, Ι. Χουβαρδά
Εργαστήριο Υπολογιστικής Φυσικής / Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Φυσικής Π. Αργυράκης
Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN / Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Φυσικής Σ. Λογοθετίδης
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Φυσικής Ι. Κιοσέογλου, Χ. Πολάτογλου
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων Φυσικής Γ. Λαλαζήσης
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Φυσικής Κ. Τσιγάνης
Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος Φυσικής Σ. Γούδος
Τομέας Ηλεκτρονικής & Η/Υ Φυσικής Σ. Σίσκος, Θ. Λαόπουλος
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Φυσικής Α. Μπάης, Κ. Τουρπάλη, Δ.Μπαλής, Δ. Μελάς
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας Γεωλογίας Ε. Κατράγκου, Π. Ζάνης
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δ. Κουγιουμτζής
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών X. Μαδεμλής
Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Π. Μήτκας, A. Συμεωνίδης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α. Χατζόπουλος
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών Φυσικής Θ. Καρακώστας, Φ. Κομνηνού, Ι. Κιοσέογλου, Γ. Δημητρακόπουλος
Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παντελής Ν. Μικρόπουλος, Θωμάς Ε. Τσοβίλης
Aristotle Racing Team Μηχανολόγων Μηχανικών Ν. Μιχαηλίδης
Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευώv / Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Πολιτικών Μηχανικών Α. Αθανατοπούλου

Acknowledgements

Acknowledgement text examples

Εφόσον η χρήση και αξιοποίηση της HPC υποδομής του Πανεπιστημίου έχει οδηγήσει ή έχει επικουρήσει στη δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί στις δημοσιεύσεις αυτές να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κείμενα αναγνώρισης (τα κείμενα διατίθεται ως παραδείγματα και ο/η ερευνητής μπορεί να τα τροποποιήσει όπως επιθυμεί)

Acknowledgement texts (examples)

Results presented in this work have been produced using the Aristotle University
of Thessaloniki (AUTh) High Performance Computing Infrastructure and Resources.
The authors would like to acknowledge the support provided by the IT Center of the
Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) throughout the progress of this research work.

Εάν η δημοσίευση γίνεται σε ελληνικό περιοδικό ή συνέδριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής κείμενα:

Κείμενα αναγνώρισης (παραδείγματα)

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται έχουν παραχθεί αξιοποιώντας την
Υπολογιστική Συστοιχία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης του Κέντρου
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ..
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.,
για την υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής εργασίας.