Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

ParaView is an open-source, multi-platform data analysis and visualization application. ParaView users can quickly build visualizations to analyze their data using qualitative and quantitative techniques. The data exploration can be done interactively in 3D or programmatically using ParaView’s batch processing capabilities.

ParaView Homepage

ParaView 5.9.0

Παράδειγμα χρήσης

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του ParaView στην συστοιχία μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ξεκινήσουμε απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στην συστοιχία σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στην συνέχεια επιλέγουμε από το menu Applications -> Education -> ParaView

Command line

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία του ParaView από command line (και από batch εργασίες) ενεργοποιώντας τα παρακάτω modules:

# gcc/9.2.0 openmpi/3.1.5 paraview/5.9.0

Στην συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία του ParaView όπως:

# pvbatch
# pvpython
# pvserver
# paraview