Αποθηκευτικοί πόροι ανά λογαριασμό

HOME storage space

Για κάθε λογαριασμό με πρόσβαση στην υπολογιστική συστοιχία του ΑΠΘ "Αριστοτέλης" δημιουργείται ένα home directory στο storage volume scratch_b στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο ο συγκεκριμένος λογαριασμός.

Ο διαθέσιμος χώρος για κάθε νέο λογαριασμό αντιστοιχεί σε 5GB και μπορεί να επεκταθεί, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο μετά από επικοινωνία με το hpc-support@it.auth.gr.

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω ssh, μπορείτε να ελέγξετε τον διαθέσιμο χώρο για τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή:

# df -h $HOME

Επιπλέον, υποστηρίζεται η δυνατότητα από κοινού πρόσβασης σε storage volumes για ερευνητικές ομάδες.


τελευταία ενημέρωση: January 23, 2023