Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

The scientific Python Development Environment

spyder Homepage

Spyder 5.5.3

Παράδειγμα χρήσης

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του Spyder στην συστοιχία μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ξεκινήσουμε απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στην συστοιχία σύμφωνα με τις οδηγίες.

  1. Από το menu επιλέγουμε Applications -> Terminal Emulator και εκτελούμε τις παρακάτω εντολές:
# module load gcc/12.2.0 miniconda3
# source $CONDA_PROFILE/conda.sh
# conda activate /mnt/apps/custom/conda/spyder-env/5.5
# spyder

Με τις ίδιες εντολές θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το Spyder και σε ένα login node της συστοιχίας, εφόσον έχουμε συνδεθεί με ssh με ενεργοποιημένο X Forwarding.

Spyder custom conda environment

Για να δημιουργήσουμε ένα custom conda environment που περιλαμβάνει το Spyder μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω ακολουθία εντολών:

# module load gcc miniconda3
# source $CONDA_PROFILE/conda.sh
# conda create -n spyder-env
# conda activate spyder-env
# conda install --yes -c conda-forge spyder numpy matplotlib
# spyder

Στο ίδιο environement μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον packages ή να κάνουμε clone το environment ώστε να τροποποιήσουμε ένα αντίγραφο. Για παράδειγμα:

Clone environment and add extra packages

# module load gcc miniconda3
# source $CONDA_PROFILE/conda.sh
# conda create --clone spyder-env -n harp-with-spyder
# conda activate harp-with-spyder
# conda install --yes -c conda-forge harp python=3.11.8
# spyder