Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

The scientific Python Development Environment

spyder Homepage

Spyder 5.4.2

Παράδειγμα χρήσης

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του Spyder στην συστοιχία μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ξεκινήσουμε απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στην συστοιχία σύμφωνα με τις οδηγίες.

  1. Από το menu επιλέγουμε Applications -> Terminal Emulator και εκτελούμε τις παρακάτω εντολές:
# module load gcc/10.2.0 miniconda3
# source $CONDA_PROFILE/conda.sh
# conda activate /mnt/apps/custom/conda/spyder-env
# spyder

Με τις ίδιες εντολές θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το spyder και σε ένα login node της συστοιχίας, εφόσον έχουμε συνδεθεί με ssh με ενεργοποιημένο X Forwarding.