Skip to content

GPU εργασίες

Μία σύντομη εισαγωγή στην CUDA και στη χρήση GPU, υπάρχει εδώ.

Στην υπολογιστική συστοιχία "Αριστοτέλης" υπάρχουν εγκατεστημένες δύο Nvidia Tesla P100.

Παράδειγμα χρήσης

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα παραδείγματα (samples) του CUDA Toolkit. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνουμε κατάλληλα το περιβάλλον και αντιγράφουμε τα δεδομένα εισόδου του παραδείγματος deviceQuery:

# module load gcc/7.3.0 cuda/10.0.130
# cp -r $CUDA_SAMPLES/1_Utilities/deviceQuery .

Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στον φάκελο deviceQuery και κάνουμε compile το deviceQuery.cpp:

# cd deviceQuery
# make

Για να υποβάλλουμε την εργασία στο GPU cluster μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω script (έστω DeviceQuery.sh):

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=DeviceQuery
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --partition=gpu
#SBATCH --gres=gpu:1
#SBATCH --time=10:00

nvidia-smi
./deviceQuery

Για την υποβολή της εργασίας χρησιμοποιούμε την εντολή:

# sbatch DeviceQuery.sh

Με την εντολή squeue μπορούμε να ελέγξουμε την εξέλιξη της εργασίας και εφόσον έχει εκκινήσει μπορούμε να παρακολουθούμε την έξοδό της, με την εντολή:

# tail -f slurm-*.out