Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κεντρικά διαθέσιμο

Παρακάτω δίνεται το διαθέσιμο λογισμικό στην Ιδρυματική συστοιχία "Αριστοτέλης". Σημειώστε ότι κάθε λογισμικό ή εφαρμογή μπορεί να είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από μία εκδόσεις.

Αίτηση για εγκατάσταση λογισμικού

Εάν επιθυμείτε την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού που δεν εμφανίζεται στις παρακάτω λίστες μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.

Λίστες λογισμικών/εφαρμογών

Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/9.4.0 και openmpi/4.1.2
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/4.1.2-akxtzzl/gcc/9.4.0 ----
  adios2/2.7.1-lqvuz6m       netcdf-fortran/4.5.3-kwwjlsp
  assimp/5.2.2-nntzku6       netlib-scalapack/2.1.0-5qmre47
  assimp/5.2.2-3qqtw3g       parallel-netcdf/1.12.2-7irbwdb
  boost/1.70.0-6yznzkv       parmetis/4.0.3-macymck
  boost/1.78.0-rordfu6       py-mpi4py/3.1.2-itenx6c
  cdo/2.0.4-dfcwhiv         py-mpi4py/3.1.2-wikh6ek    (D)
  conduit/develop-nikazi6      py-torch/1.10.2-23ifjdb
  cp2k/9.1-52q4yar         py-torch/1.12.0-htawitd    (D)
  fftw/3.3.10-flz2zp5        qt/5.15.3-c4wkd2x
  fftw/3.3.10-lqtwa5m    (D)  qt/5.15.3-ghzxt4n
  gromacs/2022-47qrtrj       qt/5.15.3-s7i54vz
  hdf5/1.8.22-gmraij7        quantum-espresso/7.0-xipd4nj
  hdf5/1.12.1-ms3fk4c    (D)  silo/4.10.2-qhb7azh
  hypre/2.24.0-z5wud3s       valgrind/3.18.1-cv2y2b4
  libfms/0.2.0-abjbutf       vasp/6.2.1-rt4wjgz
  libqglviewer/2.7.2-kjba2jh    visit/3.2.2-b7zvail
  libqglviewer/2.7.2-olrokq5    vtk/8.1.0-yfjq3oo
  libqglviewer/2.7.2-4imyod2 (D)  vtk/8.1.2-62stiqe
  mfem/4.4.0-cmsyarw        vtk/9.0.3-fdpi4ud
  namd/2.14-sylaqlh         vtk/9.0.3-is4nn5l
  ncview/2.1.8-gor4hxx       vtk/9.0.3-nptypxc
  netcdf-c/4.8.1-opy7phc      vtk/9.0.3-pvi77qr       (D)
  netcdf-c/4.8.1-r5ikqt6   (D)  wannier90/3.1.0-ynl3yps
  netcdf-cxx/4.2-f6vloq7      wrf/4.1.2-kfe23nz
  netcdf-cxx/4.2-3345kjf   (D)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/gcc/9.4.0 ----
  alsa-lib/1.2.3.2-akz6p57
  alsa-lib/1.2.3.2-nx4y4ju              (D)
  apr-util/1.6.1-m36nz6k
  apr/1.7.0-syo5llo
  arrayfire/3.8.1-yqh7jl2
  assimp/5.2.2-ukw3inz
  assimp/5.2.2-3sl3noj                (D)
  autoconf-archive/2019.01.06-chzmaxh
  autoconf/2.69-hg7ntax
  autoconf/2.69-w4kqf4w
  autoconf/2.69
  autoconf/2.69-5leuiuu               (D)
  automake/1.16.5-cnmo5vl
  automake/1.16.5-scauqwt
  automake/1.16.5-w5lrfak
  automake/1.16.5                  (D)
  bcftools/1.14-widdjr4
  bdftopcf/1.0.5-auzkppj
  bdftopcf/1.0.5-uf6dygg               (D)
  berkeley-db/18.1.40-izlwsbt
  berkeley-db/18.1.40-oricu4h
  berkeley-db/18.1.40-vno7asx            (D)
  binutils/2.38-ettviez
  binutils/2.38-pru5rfs
  binutils/2.40-axtdkv3               (D)
  bison/3.8.2-vqnznmj
  bison/3.8.2-yxidqmj
  bison/3.8.2-2aggyhn                (D)
  boost/1.45.0-scxnuw6
  boost/1.78.0-ep4drgo
  boost/1.78.0-ijhdgnh
  boost/1.83.0-nt6keps                (D)
  bzip2/1.0.8-tidfxji
  bzip2/1.0.8-yhwapba
  bzip2/1.0.8-7ojj7ny                (D)
  c-blosc/1.21.1-fbfuxkl
  c-blosc/1.21.1-vvrugr4
  c-blosc/1.21.1-x46qd33               (D)
  ca-certificates-mozilla/2022-10-11-fwr5d5k
  cairo/1.16.0-fhcvvk7
  cairo/1.16.0-gqzqpml
  cairo/1.16.0-juzhzgl
  cairo/1.16.0-mzi2wnc
  cairo/1.16.0-ngzp3ko
  cairo/1.16.0-4jcg5sh
  cairo/1.16.0-5bcwufz                (D)
  cblas/2015-06-06-jjrxwmn
  charmpp/7.0.0-j3twjkc
  charmpp/7.0.0-rtnv3km               (D)
  cmake/3.11.4-jqpkuop
  cmake/3.14.7-rlxmiok
  cmake/3.22.2-hfiqefy
  cmake/3.22.3-wfqs5bb
  cmake/3.22.3-7ojb66t                (D)
  cni-plugins/1.0.1-rpccsnl
  conmon/2.0.30-cgllkxc
  cpio/2.13-gljq75v
  cuda/11.2.2-kkrwdua
  cuda/11.6.1-kinwfbx
  cuda/11.8.0-ffyao7i                (D)
  cudnn/8.4.0.27-11.6-wue5q7h
  cudnn/8.7.0.84-11.8-3rjr7h2            (D)
  curl/7.78.0-wyloedq
  curl/7.81.0-c64fu3k
  curl/7.81.0-efegibc
  curl/7.85.0-jcbr2y5
  curl/8.0.1-huhepb6                 (D)
  damageproto/1.2.1-k5r5odv
  damageproto/1.2.1-3uewmu5             (D)
  diffutils/3.8-pjmzdti
  diffutils/3.8-w6d7re2
  diffutils/3.8-xqhi77g               (D)
  double-conversion/3.1.5-cukz4kr
  double-conversion/3.1.5-6xbct35          (D)
  doxygen/1.9.3-6lxvbzo
  dsfmt/2.2.5-osrc5yz
  eccodes/2.24.2-pwrrxoy
  eigen/3.4.0-cpddole
  eigen/3.4.0-6jzfdfk                (D)
  elfutils/0.189-7xi2swl
  expat/2.4.6-n5hiyr5
  expat/2.4.6-7kw6nng
  expat/2.4.8-gsg4xph
  expat/2.4.8
  expat/2.4.8-65lfdzj                (D)
  fastqc/0.11.9-dwcm5pl
  ffmpeg/4.4.1-eygejnb
  ffmpeg/4.4.1-3xwpmc7                (D)
  findutils/4.8.0-hwcyg33
  findutils/4.8.0-xswm7bx              (D)
  fixesproto/5.0-b4nbggp
  fixesproto/5.0-4mbge7o               (D)
  flex/2.6.1-g5wzogh
  flex/2.6.1-judmwsd                 (D)
  font-util/1.3.2-wca46ek
  font-util/1.3.2-xlhpnab              (D)
  fontconfig/2.13.94-duz2vej
  fontconfig/2.13.94-fnsadi6
  fontconfig/2.13.94-l5lu3n3
  fontconfig/2.13.94-x6ceniy             (D)
  fontsproto/2.1.3-r6kci2d
  fontsproto/2.1.3-4t6tzv3              (D)
  freeglut/3.2.2-galifnz
  freeglut/3.2.2-po2wxvp
  freeglut/3.2.2-roztq3n               (D)
  freetype/2.10.2-btrer4g
  freetype/2.10.2-vzmdp5l
  freetype/2.11.1-cnpjnyy
  freetype/2.11.1-opzo5zp
  freetype/2.11.1-qqlwuaa              (D)
  fribidi/1.0.5-pa6uhe2
  fribidi/1.0.5-rex7hbp               (D)
  fxdiv/2020-04-17-zxvl4hf
  gatk/4.3.0.0-udra45u
  gawk/5.1.1-tqo5duk
  gdal/3.4.2-vdni324
  gdal/3.7.0-wxn6zqr                 (D)
  gdb/11.1-goaoxyb
  gdbm/1.19-ad4zlj2
  gengetopt/2.23-wptb6xl
  geos/3.9.1-fixb7qt
  gettext/0.21-zx2ynzm
  git/2.35.1-k3dhdis
  git/2.38.1-i7p4ltz
  git/2.38.1-jmpkos7                 (D)
  gl2ps/1.4.2-ixgwpl3
  gl2ps/1.4.2-jttg6de
  gl2ps/1.4.2-q4rpf6q                (D)
  glew/2.1.0-pet27ou
  glew/2.1.0-jinhlgx
  glew/2.1.0-4ez7rrx
  glew/2.2.0-bpisnv5                 (D)
  glfw/3.3.8-b624u4w
  glib/2.56.3-dxzqpv2
  glib/2.70.4-fxuicfa
  glib/2.70.4-mw2xuhu
  glib/2.70.4-rse5rtu
  glib/2.70.4-zegv3dn
  glib/2.70.4-zrrgqcy                (D)
  glproto/1.4.17-rb2bvb3
  glproto/1.4.17-tk72ej3               (D)
  glx/1.4-qvcazzd
  gmake/4.3-s7kp4ai
  gmake/4.4.1-eo2tvvz                (D)
  gmp/6.2.1-nusckoo
  gmp/6.2.1-zjg6i7i                 (D)
  gnupg/2.3.4-ssx77he
  go-bootstrap/1.4-bootstrap-20171003-e46fygm
  go-md2man/1.0.10-wrmwk5c
  go/1.17.7-eguwhva
  gobject-introspection/1.56.1-poor52t
  googletest/1.10.0-gvowpwv
  gperf/3.1-iqu7fs4
  gperf/3.1-u4m3l2k                 (D)
  gpgme/1.16.0-2yg3nyq
  graphviz/8.0.5-cnu4vlz
  gsl/2.7-jbsfpks
  gsl/2.7-lrmyzto                  (D)
  gts/121130-5lzgheb
  gzip/1.11-oyhhzns
  harfbuzz/2.9.1-ar6hfzb
  harfbuzz/2.9.1-z4ottln
  harfbuzz/2.9.1-2utyrzy
  harfbuzz/2.9.1-2wyrlhb
  harfbuzz/2.9.1-5ekpmh7
  harfbuzz/2.9.1-5rfc3py               (D)
  hdf5/1.8.22-rspwsqh
  hisat2/2.2.0-xcmr3ln
  htslib/1.14-u6uuwb3
  htslib/1.14-26gpy7a
  htslib/1.16-wtdlkdg                (D)
  hwloc/2.7.0-fww63cx                (L)
  hwloc/2.7.0-m2d6ypx
  hwloc/2.7.0-zvfop7g
  hwloc/2.8.0-iwwskzt                (D)
  icu4c/67.1-ukz4dc7
  icu4c/67.1-yigx4i3                 (D)
  inputproto/2.3.2-mtjoqtv
  inputproto/2.3.2-wuxynjx              (D)
  intel-mkl/2020.4.304-msmjmre
  intel-mkl/2020.4.304-s3ubzrr            (D)
  intel-tbb/2020.3-ikbdlwe
  jasper/2.0.32-uqv2yoe
  json-c/0.15-mwwnwjy
  jsoncpp/1.9.4-hwifjv6
  jsoncpp/1.9.4-3fxlzla               (D)
  julia/1.7.2-ojl4pug
  julia/1.9.0-dfidsna                (D)
  kbproto/1.0.7-n7qvtne
  kbproto/1.0.7-3gloxb7               (D)
  kim-api/2.2.1-omdtzc6
  kim-api/2.2.1-4flee2k               (D)
  kineto/2021-05-12-winvmbj
  kokkos/3.5.00-hi7w5og
  kokkos/3.5.00-lfjx5an
  kokkos/3.7.00-pkxaqw3               (D)
  krb5/1.19.2-f5joegi
  krb5/1.19.3-rrwanq6                (D)
  lcms/2.9-bemrrlv
  lcms/2.9-ntng7yx
  lcms/2.9-xiyy25u                  (D)
  libaec/1.0.5-c2kkll7
  libaec/1.0.5-haaupup                (D)
  libassuan/2.5.5-n35yah4
  libblastrampoline/3.1.0-xnpx53t
  libblastrampoline/5.8.0-pfyk23e          (D)
  libbsd/0.11.5-dl7sk5s
  libcap/2.25-dh3sktx
  libdeflate/1.7-7tbjlqq
  libdeflate/1.10-xwansi2              (D)
  libdrm/2.4.110-x5e4rf3
  libdrm/2.4.110-yksjfbn               (D)
  libedit/3.1-20210216-tm66a2y            (L)
  libedit/3.1-20210216-3pka2cj
  libedit/3.1-20210216-zusnjxb            (D)
  libevent/2.1.12-s4jmjfb
  libevent/2.1.12-yiylwp4              (L)
  libevent/2.1.12-43larwe              (D)
  libfabric/1.14.0-2dv7run
  libffi/3.4.2-7agi3xy
  libfontenc/1.1.3-psfl4ln
  libfontenc/1.1.3-274dqjw              (D)
  libgcrypt/1.9.4-rqshwyj
  libgeotiff/1.6.0-niftbxq
  libgeotiff/1.6.0-r57kce6              (D)
  libgit2/1.1.1-rxej3jj
  libgit2/1.5.0-vancgtc               (D)
  libgpg-error/1.43-zbpojos
  libiconv/1.16-fnkrwyb
  libidn2/2.3.0-e5xztlp
  libidn2/2.3.0
  libidn2/2.3.0-324bkf4               (D)
  libint/2.6.0-mwuvgpk
  libjpeg-turbo/2.1.0-e74gm3z
  libjpeg-turbo/2.1.0-sj27vxn            (D)
  libksba/1.6.0-iumxke6
  libmd/1.0.4-lvecmwp
  libmd/1.0.4-x6nzeq2
  libmd/1.0.4-ym3hc5l
  libmd/1.0.4                    (D)
  libmng/2.0.3-ayjn2qz
  libmng/2.0.3-enfrgsm
  libmng/2.0.3-lzl3kja                (D)
  libnl/3.3.0-dijmesb                (L)
  libnl/3.3.0-kbwdfmc                (D)
  libogg/1.3.5-dqzlqde
  libogg/1.3.5-zhqvuks                (D)
  libpciaccess/0.16-opzmjd5
  libpng/1.6.37-pbzdufe
  libpng/1.6.37-hu2cvjw
  libpng/1.6.37-rxuhfqa
  libpng/1.6.37-zkzjv46               (D)
  libpthread-stubs/0.4-rhyivae
  libpthread-stubs/0.4-vzgktmb            (D)
  libseccomp/2.5.3-3rrkkpr
  libsigsegv/2.13-3yjosbx
  libslirp/4.6.1-6joqzun
  libssh2/1.10.0-evudeac
  libssh2/1.10.0-ncwp2kh               (D)
  libtheora/1.1.1-felicyv
  libtheora/1.1.1-qla6ufz              (D)
  libtiff/4.3.0-gzfuqnk
  libtiff/4.3.0-2puwzfl               (D)
  libtirpc/1.2.6-dobp2cd
  libtirpc/1.2.6-4kmf5ge               (D)
  libtool/2.4.6-khbtb4w
  libtool/2.4.6-tnov4mx
  libtool/2.4.7-56tjuz7               (D)
  libunistring/0.9.10-rmhjt7k
  libunistring/0.9.10-v4dc4js
  libunistring/0.9.10                (D)
  libunwind/1.6.2-fupx53n
  libuv-julia/1.44.2-2de4rth
  libuv/1.42.0-cejgspc
  libwhich/1.1.0-mvs4fgc
  libx11/1.7.0-bxqrecg
  libx11/1.7.0-upmcenq
  libx11/1.7.0-5h7mjzl                (D)
  libxau/1.0.8-kgvuiyi
  libxau/1.0.8-pm4l5fi                (D)
  libxc/5.1.7-t3zz6m3
  libxc/5.2.3-r3p7hwp
  libxc/6.2.2-2qfs3ts                (D)
  libxcb/1.14-pgiqpui
  libxcb/1.14-kavm37t
  libxcb/1.14-zhe4wib                (D)
  libxcrypt/4.4.35-cmve4nd
  libxcursor/1.2.1-lpcvxdh
  libxdamage/1.1.4-bpmwogm
  libxdamage/1.1.4-l3vxmuh              (D)
  libxfixes/5.0.2-k3bk3jq
  libxfixes/5.0.2-xnojd2y              (D)
  libxfont/1.5.2-dvmprka
  libxfont/1.5.2-75r6ag7               (D)
  libxft/2.3.2-fgfbh3v
  libxi/1.7.6-e5o4vxi
  libxi/1.7.6-qbol4fc                (D)
  libxinerama/1.1.3-wmrpzi2
  libxkbcommon/0.8.2-e62i2ru
  libxkbcommon/0.8.2-zmpmt57             (D)
  libxkbfile/1.0.9-c3fmnod
  libxkbfile/1.0.9-wsxkpsj              (D)
  libxml2/2.9.12-pwkfd3c
  libxml2/2.9.12-2h7tr2u
  libxml2/2.9.12-76wsa25               (L)
  libxml2/2.10.1-dh6ycxw
  libxml2/2.10.3-sz65di7               (D)
  libxrandr/1.5.0-bqssuin
  libxrandr/1.5.0-f4fmhpq
  libxrandr/1.5.0-tf3q4ke              (D)
  libxscrnsaver/1.2.2-3jl5jkj
  libxslt/1.1.33-vbddpw2
  libxsmm/1.17-wocpspa
  libxt/1.1.5-gz66vav
  libxt/1.1.5-tn6n6ia
  libxt/1.1.5-3xympea                (D)
  libxxf86vm/1.1.4-byoq4mv
  libxxf86vm/1.1.4-qofs7y6              (D)
  libyaml/0.2.5-fbgaath
  linux-headers/6.5.2-edrteas
  llvm/12.0.1-rnchnhs
  llvm/12.0.1-sjkhhc7
  llvm/12.0.1-yqulxrq
  llvm/12.0.1-zbwlzui
  llvm/12.0.1-56m7rpl
  llvm/14.0.6-wco2r3j                (D)
  lz4/1.9.3-cylucy4
  m4/1.4.19-gyn3rcf
  m4/1.4.19-pr4reya
  m4/1.4.19
  m4/1.4.19-3ecjovz                 (D)
  mbedtls/2.24.0-3cd5lvy
  mbedtls/2.28.2-ke5cune               (D)
  mesa-glu/9.0.1-mxfmomw
  mesa-glu/9.0.1-p2azm27
  mesa-glu/9.0.1-5sa6rho               (D)
  mesa/21.3.1-ac7iby3
  mesa/21.3.1-2dqsh63
  mesa/21.3.1-4jwumcw
  mesa/21.3.1-zoc6l3n
  mesa/22.1.2-pnsryct                (D)
  meson/0.61.2-anotyo6
  meson/0.61.2-ayv6qxi
  meson/0.61.2-ebalaaw
  meson/0.61.2-hyq5syy
  meson/0.61.2-kixyenv
  meson/0.61.2-p6ny2zy                (D)
  metis/5.1.0-npgyjrh
  miniconda3/4.10.3
  miniconda3/4.10.3-zqgcgfl             (D)
  mkfontdir/1.0.7-ggclacq
  mkfontdir/1.0.7-w27br6m              (D)
  mkfontscale/1.1.2-fglsgnz
  mkfontscale/1.1.2-qyc3x7f             (D)
  mpfr/4.1.0-jtdsg5l
  mpfr/4.1.0-lauezru                 (D)
  mvapich2/2.3.7-ne3jv3z
  nasm/2.15.05-hflwpv6
  nasm/2.15.05-yqatdtr                (D)
  ncurses/6.2-xcet7mf                (L)
  ncurses/6.2-4phbj5x
  ncurses/6.3-yf7a7l6                (D)
  netcdf-c/4.8.1-kv4lfxk
  netcdf-cxx/4.2-v76u5h3
  netlib-xblas/1.0.248-hituz4r
  nghttp2/1.44.0-kv63jbk
  nghttp2/1.48.0-5uw76on               (D)
  ninja/1.10.2-lfckjaj
  ninja/1.10.2-yvdeobo                (D)
  npth/1.6-kaiszmq
  numactl/2.0.14-anh3guh               (L)
  numactl/2.0.14-i3moucs               (D)
  openblas/0.3.20-gcd72rk
  openblas/0.3.20-njbcr2x
  openblas/0.3.20-4ihipap
  openblas/0.3.20-653pmjy
  openblas/0.3.21-siojhqm              (D)
  openjdk/1.8.0_265-b01-4pt4r7e
  openjdk/11.0.8_10-o7pgye3             (D)
  openjpeg/2.3.1-aw6chqz
  openlibm/0.7.5-ohfolk7
  openlibm/0.8.1-lh2nsgu               (D)
  openmpi/4.1.1-3wonbjz
  openmpi/4.1.2-akxtzzl               (L)
  openmpi/4.1.2-n6mz3zi
  openmpi/4.1.2-nfk6aky
  openmpi/4.1.4-btetwly
  openmpi/4.1.4-koyl265               (D)
  openssh/8.9p1-e5wtmox
  openssh/8.9p1-2prwiov               (L)
  openssh/9.1p1-lxk5gnd
  openssh/9.1p1
  openssh/9.1p1-6eah2yy               (D)
  openssl/1.1.1n-a2mqgxs
  openssl/1.1.1n-np67t5j               (L)
  openssl/1.1.1s-optkz2f               (D)
  p7zip/16.02-hs3ntad
  pango/1.42.0-lr37vk5
  papi/6.0.0.1-2ypbnje
  patchelf/0.14.5-llakyat
  pcre/8.45-z4agoz7
  pcre2/10.39-mb3ahed
  pcre2/10.39-skvpdu6
  pcre2/10.39-t7mmzmi
  pcre2/10.39                    (D)
  perl-data-dumper/2.173-heg26f5
  perl-data-dumper/2.173-y5rntvw           (D)
  perl/5.34.0-euvqlmz
  perl/5.34.0-35gj4jp
  perl/5.34.0-zk3danl
  perl/5.36.0-loec2t6
  perl/5.36.0-wcwt74e
  perl/5.36.0
  perl/5.38.0-jzjew66                (D)
  pigz/2.7-ligokwt
  pigz/2.7-qnn42uc
  pigz/2.7                      (D)
  pinentry/1.2.0-hty3qd7
  pixman/0.40.0-immznt4
  pixman/0.40.0-klkibuf               (D)
  pkgconf/1.8.0-fctmqyt
  pkgconf/1.8.0-hph4dlc
  pkgconf/1.8.0-kd5hllg               (D)
  pmix/4.1.2-72bitp3
  popt/1.16-l3wbudb
  postgresql/14.0-etfo3un
  proj/7.2.1-s57juxj
  proj/9.2.0-33rfzqp                 (D)
  protobuf/3.18.0-svhrmcm
  psimd/2020-05-17-7zy7whv
  pthreadpool/2021-04-13-bttit6x
  pugixml/1.11.4-febxacq
  py-alabaster/0.7.12-szb6seq
  py-appdirs/1.4.4-pi4rq7i
  py-asttokens/2.0.5-h2pmo2x
  py-attrs/22.1.0-hvyti4g
  py-babel/2.9.1-pzweez6
  py-backcall/0.2.0-unnpsnk
  py-backports-entry-points-selectable/1.1.1-a45wmab
  py-beniget/0.4.1-nz25t5w
  py-beniget/0.4.1-6f6qafe              (D)
  py-black/22.1.0-qzbwclc
  py-bottleneck/1.3.5-ckvp66j
  py-bottleneck/1.3.5-klkye5w            (D)
  py-cachecontrol/0.12.11-o7mck6o
  py-calver/2022.6.26-25rjrb4
  py-certifi/2021.10.8-zcbvt5x
  py-certifi/2022.9.14-33kd67x            (D)
  py-charset-normalizer/2.0.12-skh3e4g
  py-charset-normalizer/2.0.12-un5gzb7        (D)
  py-click/8.0.3-763fevy
  py-click/8.1.7-zoc6bbv               (D)
  py-coloredlogs/15.0.1-lcxrg2l
  py-configargparse/1.2.3-umdii7k
  py-connectionpool/0.0.3-kiuqpeq
  py-contourpy/1.0.5-iuxygyx
  py-contourpy/1.0.5-7z4la5h             (D)
  py-cppy/1.1.0-xmhhugh
  py-cutadapt/2.10-zokwyym
  py-cycler/0.11.0-ab23iut
  py-cycler/0.11.0-3ahrobv              (D)
  py-cython/0.29.24-afbwaa5
  py-cython/0.29.24-kuqbrxn
  py-cython/0.29.24-orkqml6
  py-cython/0.29.24-rkcbxsr
  py-cython/0.29.24-6gn7lgr
  py-cython/0.29.32-p6nekut             (D)
  py-datrie/0.8.2-c2rwcis
  py-decorator/5.1.1-bypeyyw
  py-distlib/0.3.4-vtzyz22
  py-dnaio/0.4.2-chd5pkc
  py-docutils/0.17.1-xvr2jdd
  py-docutils/0.18.1-ihdtcgu
  py-docutils/0.18.1-k72kxcv
  py-docutils/0.18.1-mm5n7su
  py-docutils/0.19-pq7wxgm              (D)
  py-editables/0.3-hwai6lp
  py-executing/0.8.2-tzu5cfp
  py-fastjsonschema/2.16.2-hkccwpq
  py-filelock/3.5.0-75z7nqm
  py-filelock/3.8.0-vljjzr4             (D)
  py-flit-core/3.6.0-4n245ux
  py-flit-core/3.7.1-vue47nc             (D)
  py-fonttools/4.29.1-gdiep6t
  py-fonttools/4.37.3-xir5cqn            (D)
  py-future/0.18.2-rxiaweo
  py-fypp/3.1-ii3cn5v
  py-gast/0.5.3-2crch46
  py-gast/0.5.3-4trmmmc               (D)
  py-gitdb/4.0.9-6bfwso7
  py-gitpython/3.1.27-3l2iu7j
  py-humanfriendly/10.0-ikwaeev
  py-idna/3.3-iktodsi
  py-idna/3.4-nvfnud3                (D)
  py-imagesize/1.3.0-5pd5mk4
  py-importlib-metadata/4.11.1-2j7k2gc
  py-ipython/8.0.1-r5g6top
  py-isodate/0.6.1-kecralq
  py-jedi/0.18.1-gbo2ibz
  py-jinja2/3.0.3-6ae6zma
  py-jsonschema/4.16.0-vcibpyx
  py-jupyter-core/4.11.1-dmlowag
  py-kiwisolver/1.3.2-l6hyguy
  py-kiwisolver/1.3.2-qlc2nyc            (D)
  py-lockfile/0.12.2-dt3442t
  py-lxml/4.9.2-a55haby
  py-mako/1.1.6-btprspx
  py-mako/1.1.6-jlzau76
  py-mako/1.1.6-lu6wvle
  py-mako/1.1.6-tlzr3va               (D)
  py-markupsafe/2.0.1-3c3qma5
  py-markupsafe/2.0.1-7lb2cva
  py-markupsafe/2.0.1-47qsfem
  py-markupsafe/2.0.1-p74i7vc            (D)
  py-matplotlib-inline/0.1.3-wgvi7zh
  py-matplotlib/3.5.1-wipx76m
  py-matplotlib/3.5.1-324nkyp
  py-matplotlib/3.6.2-cv47glm
  py-matplotlib/3.6.2-fsjiowr            (D)
  py-mistune/2.0.5-qtxn2dl
  py-msgpack/1.0.5-zctio2w
  py-mypy-extensions/0.4.3-mfca63u
  py-mypy-extensions/1.0.0-xishasr          (D)
  py-nbformat/5.4.0-xjcsw24
  py-networkx/2.7.1-lwxizjk
  py-numexpr/2.8.3-rtf6vzu
  py-numexpr/2.8.3-6vpln4k              (D)
  py-numpy/1.21.5-vxyyyhe
  py-numpy/1.21.5-pp6xjhn
  py-numpy/1.22.3-sl4vhp6
  py-numpy/1.22.3-sxhlf3y
  py-numpy/1.22.3-vvhcelo
  py-numpy/1.23.4-w4wy7j4
  py-numpy/1.23.4-25sbgap              (D)
  py-packaging/21.3-qeolapb
  py-packaging/21.3-3gv7ix6
  py-packaging/21.3-7hqv2i2
  py-packaging/23.1-ptbukkz             (D)
  py-pandas/1.5.1-mzyslnq
  py-pandas/1.5.1-qbasdcd              (D)
  py-parso/0.8.2-wm6e75t
  py-pathspec/0.9.0-4l5dyhf
  py-pathspec/0.10.1-bp7ych5             (D)
  py-pbr/5.10.0-jxslldn
  py-pexpect/4.8.0-uhsht32
  py-pickleshare/0.7.5-wrrodnw
  py-pillow/9.0.0-7ulm5k6
  py-pillow/9.2.0-btejbcw              (D)
  py-pip/21.3.1-gsycoev
  py-pip/21.3.1-mpqohyh
  py-pip/21.3.1-oh6qguz
  py-pip/21.3.1-xbfbrj7
  py-pip/21.3.1-xddwlik
  py-pip/21.3.1-7repbih
  py-pip/22.2.2-lbwiwws               (D)
  py-platformdirs/2.4.0-atdukl6
  py-platformdirs/2.4.0-fr5muiz           (D)
  py-ply/3.11-c7qo2a6
  py-ply/3.11-7u7zdlk                (D)
  py-prompt-toolkit/3.0.24-4nekmka
  py-protobuf/3.17.3-pgnpvf4
  py-prov/1.5.1-xfxu34m
  py-psutil/5.9.2-ilo46so
  py-ptyprocess/0.7.0-5zufd4k
  py-pulp/2.6.0-mx5qjxd
  py-pure-eval/0.2.2-df2uub5
  py-pybind11/2.6.2-ymq7sb4
  py-pybind11/2.8.1-gi4oi72
  py-pybind11/2.10.1-uam6sqv             (D)
  py-pydot/1.4.2-373pdyd
  py-pygments/2.10.0-f6u7zwx
  py-pyparsing/3.0.6-do3xxlf
  py-pyparsing/3.0.6-klvkzmv
  py-pyparsing/3.0.9-w3dvnde             (D)
  py-pyrsistent/0.18.1-g6kz5ni
  py-python-dateutil/2.8.2-jr45qa4
  py-python-dateutil/2.8.2-nhnc2xe          (D)
  py-pythran/0.10.0-c6xiodp
  py-pythran/0.11.0-k6v576o             (D)
  py-pytz/2021.3-kplc5nl
  py-pytz/2022.2.1-2koocuo              (D)
  py-pyyaml/6.0-dcoxpkx
  py-pyyaml/6.0-4yr25cn               (D)
  py-ratelimiter/1.2.0.post0-zuzmgeu
  py-rdflib/6.2.0-26cohrw
  py-requests/2.26.0-ldeib7b
  py-requests/2.28.1-lkkzpcg             (D)
  py-ruamel-yaml/0.17.16-4dnwcvx
  py-scipy/1.8.0-mr7uwqo
  py-scipy/1.8.1-efghzhb               (D)
  py-setuptools-scm-git-archive/1.1-rvt3mw3
  py-setuptools-scm/6.3.2-lazb5jg
  py-setuptools-scm/6.3.2-qsavidu          (D)
  py-setuptools/44.1.0-hjh6ads
  py-setuptools/59.4.0-j72ohew
  py-setuptools/59.4.0-kmsbewz
  py-setuptools/59.4.0-kqdvmwl
  py-setuptools/59.4.0-lfdr3vo
  py-setuptools/59.4.0-tju744y
  py-setuptools/59.4.0-3b4c2pc
  py-setuptools/59.4.0-znswuh6
  py-setuptools/65.5.0-mj64au3
  py-setuptools/68.0.0-73u5ybl            (D)
  py-shellescape/3.8.1-qpfnixu
  py-six/1.16.0-fvrqbvu
  py-six/1.16.0-s5u6glu
  py-six/1.16.0-xplfasz               (D)
  py-smart-open/5.2.1-64c3bg2
  py-smmap/5.0.0-mcckf5t
  py-snowballstemmer/2.0.0-cdtrvzv
  py-sphinx/4.4.0-pohapu7
  py-sphinxcontrib-applehelp/1.0.1-6j4f7uo
  py-sphinxcontrib-devhelp/1.0.1-d6xfzx7
  py-sphinxcontrib-htmlhelp/2.0.0-w3uueye
  py-sphinxcontrib-jsmath/1.0.1-jnuvful
  py-sphinxcontrib-qthelp/1.0.2-ngcvhod
  py-sphinxcontrib-serializinghtml/1.1.5-5ckz4m4
  py-stack-data/0.2.0-jj2zue3
  py-stopit/1.1.2-lzuswii
  py-tabulate/0.8.9-h3zp3e6
  py-tomli/1.2.2-kp3pdh7
  py-tomli/1.2.2-qqcx5te               (D)
  py-toposort/1.6-c2vsjkc
  py-tqdm/4.62.3-upqtcff
  py-traitlets/5.1.1-vejn3hp
  py-traitlets/5.3.0-e342vzn             (D)
  py-trove-classifiers/2023.8.7-alboyah
  py-types-dataclasses/0.6.6-wj7zogg
  py-types-pkg-resources/0.1.3-wlv4tqf
  py-types-psutil/5.9.5.16-afln2lz
  py-types-requests/2.31.0.2-dstiuni
  py-types-setuptools/68.2.0.0-lf5lqg5
  py-types-typed-ast/1.5.8.7-q4lphjg
  py-types-urllib3/1.26.25.14-rqmnmtf
  py-typing-extensions/3.10.0.2-72qnbax
  py-typing-extensions/4.3.0-ik6b6i2         (D)
  py-urllib3/1.26.6-3uekgwr
  py-urllib3/1.26.12-5kis7ik             (D)
  py-virtualenv/20.10.0-76prkvl
  py-wcwidth/0.2.5-bubq26n
  py-wheel/0.37.0-bclj72h
  py-wheel/0.37.0-krta43p
  py-wheel/0.37.0-omx7ssv
  py-wheel/0.37.0-tbufssq
  py-wheel/0.37.0-2g3iz26
  py-wheel/0.37.0-4pw6sik
  py-wheel/0.37.1-y3xybso              (D)
  py-wrapt/1.14.1-3nrlwsl
  py-xopen/0.8.4-33gjmlf
  py-zipp/3.6.0-hmdgat6
  python/3.7.12-jzuctbb
  python/3.7.12-7a464zq
  python/3.9.10-a7dicda
  python/3.9.10-ilba5wi
  python/3.9.10-qujth4g
  python/3.9.10-qz3dwle
  python/3.9.10-ve54vyn
  python/3.10.8-d22ngxi
  python/3.10.8-uyv7glf               (D)
  qhull/2020.2-oil4yqb
  qt/4.8.7-bvq7knu
  qt/5.14.2-b6rqcw4
  qt/5.14.2-ogpulbh
  qt/5.15.5-rbmmpoq                 (D)
  qwt/6.1.6-o2pks4x
  qwt/6.1.6-xrlmhu4
  qwt/6.1.6-zagkzws                 (D)
  r-lattice/0.21-8-iqyfhob
  r-rcpp/1.0.9-qua33uq
  r-rgdal/1.6-2-srlhp4t
  r-sp/1.5-1-oddzykm
  r-terra/1.6-17-qgar2a6
  r/4.1.3-ukrtzgj
  r/4.1.3-zkuwv3u
  r/4.2.2-2oxptjk                  (D)
  randrproto/1.5.0-kdkgkry
  randrproto/1.5.0-s5nphbm              (D)
  rdma-core/22.4-xwo6m3u
  rdma-core/39.0-r2gldcr
  rdma-core/39.0-vqmli74               (L,D)
  readline/8.1-cyrgjmh
  readline/8.1-63pvl35
  readline/8.1.2-7f3ract               (D)
  renderproto/0.11.1-xflk64w
  renderproto/0.11.1-3khknu2             (D)
  rsync/3.2.3-n6odc3o
  runc/1.0.2-lgb46zq
  samtools/1.14-pa7msmy
  samtools/1.16.1-pwxew6k              (D)
  scrnsaverproto/1.2.2-e2vjgwk
  sed/4.2.2-ofcds4m
  serf/1.3.9-kb3wmwa
  silo/4.10.2-vjgxkqy                (D)
  slirp4netns/1.1.12-xhsqam5
  snakemake/6.15.1-ihpsqgt
  snappy/1.1.8-6xdzvh3
  sqlite/3.37.2-d6k3pu6
  sqlite/3.37.2-hatfoay
  sqlite/3.37.2-n4c6aaf
  sqlite/3.39.4-heyymkn
  sqlite/3.39.4-wlck45h               (D)
  stringtie/1.3.4d-cxihz6s
  subversion/1.14.1-wgdordu
  suite-sparse/5.10.1-qmesi7y
  swig/4.0.2-blh6ul4
  swig/4.0.2-7nuyz6o                 (D)
  sz/2.1.12-eg3go5y
  sz/2.1.12-y77hnzj                 (D)
  tar/1.34-maahpcn
  tar/1.34-na7kwwg
  tar/1.34-sdda3b7
  tar/1.34
  tar/1.34-2s3bsh7                  (D)
  tcl/8.6.11-2el7k4q
  tcsh/6.18.01-67liggd
  texinfo/6.5-qjta3as
  texinfo/6.5-6j4nqfs                (D)
  thrust/1.12.0-rc0-rkgrwgi
  time/1.9-swhcoqc
  tk/8.6.11-s7xqxx5
  trimgalore/0.6.6-3e6s66e
  trimmomatic/0.39-dlgljoz
  ucx/1.12.0-sed2hot
  ucx/1.12.0-wlorw3n
  ucx/1.12.0-6qagcpg
  ucx/1.12.0-6xuego3                 (L,D)
  udunits/2.2.28-n62yg4z
  udunits/2.2.28-oyfwpmj
  udunits/2.2.28-s3c2s6a               (D)
  utf8cpp/2.3.4-mrpcmio
  utf8proc/2.6.1-2cp7qkt
  util-linux-uuid/2.37.4-haezlzl
  util-linux-uuid/2.37.4-3lq6i46           (D)
  util-macros/1.19.3-3lgpuog
  voropp/0.4.6-prwl4x7
  voropp/0.4.6-sdi2m47                (D)
  vtk-m/1.7.1-pvv22fp
  vtk/8.1.0-udvlg62
  which/2.21-7lcwamd
  xcb-proto/1.14.1-h4t2bma
  xcb-proto/1.14.1-k2rcrnj              (D)
  xcb-util-image/0.4.0-fhpgtm6
  xcb-util-image/0.4.0-u3m2zrw            (D)
  xcb-util-keysyms/0.4.0-n7z535l
  xcb-util-keysyms/0.4.0-utmttjm           (D)
  xcb-util-renderutil/0.3.9-h7bembp
  xcb-util-renderutil/0.3.9-ocjmpwq         (D)
  xcb-util-wm/0.4.1-rqjw6a7
  xcb-util-wm/0.4.1-rqpznw3             (D)
  xcb-util/0.4.0-guoxwx2
  xcb-util/0.4.0-k2d2cv6               (D)
  xextproto/7.3.0-by6tay3
  xextproto/7.3.0-urjh65f              (D)
  xf86vidmodeproto/2.3.1-kompgwz
  xf86vidmodeproto/2.3.1-5b4zruu           (D)
  xineramaproto/1.2.1-wbwa4p7
  xkbcomp/1.4.4-ew73rbk
  xkbcomp/1.4.4-n4oyebi               (D)
  xkbdata/1.0.1-czdidiy
  xkbdata/1.0.1-zkmenhl               (D)
  xproto/7.0.31-ccxm6hi
  xproto/7.0.31-sv7omll               (D)
  xrandr/1.5.0-mlblyxj
  xrandr/1.5.0-nj5x6eo
  xrandr/1.5.0-qxchgcp                (D)
  xtrans/1.3.5-iijl3o2
  xtrans/1.3.5-qlrzieb                (D)
  xxhash/0.8.0-dsnfige
  xz/5.2.5-dqi3tr3
  xz/5.2.5-pwb2kph                  (L)
  xz/5.2.7-frp2s4u                  (D)
  yasm/1.3.0-h3ebefo
  yasm/1.3.0-j6lmreg                 (D)
  zfp/0.5.5-7xnuh3s
  zlib/1.2.11-6ewyiji                (L)
  zlib/1.2.11-43ynvbv
  zlib/1.2.13-kpr3lad                (D)
  zstd/1.5.2-bhlkpeo
  zstd/1.5.2-iwithdj
  zstd/1.5.2
  zstd/1.5.2-6wnrtou                 (D)

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6 (L)  intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1       (D)
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/9.2.0 και mvapich2/2.3.4
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/mvapich2/2.3.4-ewhh7dw/gcc/9.2.0 ----
  adios2/2.6.0        netlib-scalapack/2.1.0-py-3.8.6
  cp2k/7.1          netlib-scalapack/2.1.0     (D)
  dakota/6.12         openfoam-org/8
  fftw/3.3.8-py-3.8.6     openfoam/1906_200312
  fftw/3.3.8      (D)  openfoam/2006_201012      (D)
  hdf5/1.10.7         paraview/5.9.0
  hpcc/1.5.0         plumed/2.5.5-py-3.8.6
  lammps/20200721       py-mpi4py/3.0.3
  latte/1.2.2         quantum-espresso/6.4.1
  netcdf-c/4.7.4       quantum-espresso/6.7.0     (D)
  netcdf-fortran/4.5.3    scotch/6.0.10

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/gcc/9.2.0 ----
  alsa-lib/1.2.2
  alsa-lib/1.2.3.2               (D)
  apr-util/1.6.1
  apr/1.7.0
  autoconf-archive/2019.01.06
  autoconf/2.69
  automake/1.16.1
  automake/1.16.2                (D)
  bcftools/1.10.2
  bdftopcf/1.0.5
  bdw-gc/8.0.0
  berkeley-db/18.1.40-ofgrkls
  berkeley-db/18.1.40
  berkeley-db/18.1.40-65ijive          (D)
  bison/3.4.2
  bison/3.6.4                  (D)
  blast-plus/2.9.0
  blat/35
  boost/1.68.0
  boost/1.70.0
  boost/1.74.0                 (D)
  bowtie2/2.4.1-py-377
  bowtie2/2.4.1                 (D)
  bzip2/1.0.8-twxxp2k
  bzip2/1.0.8                  (D)
  c-blosc/1.17.0
  cairo/1.16.0-py-3.8.6-d545n4n
  cairo/1.16.0-py-377
  cairo/1.16.0                 (D)
  cgal/4.13
  cgal/5.0.3                  (D)
  clhep/2.4.1.3
  cmake/3.15.4
  cmake/3.17.3
  cmake/3.18.4                 (D)
  cpio/2.13
  cryptsetup/2.3.1
  cuda/9.1.85
  cuda/10.1.243
  cuda/10.2.89
  cuda/11.1.0                  (D)
  curl/7.63.0
  curl/7.68.0
  curl/7.72.0                  (D)
  damageproto/1.2.1
  davix/0.7.5
  dbus/1.12.8
  diffutils/3.7
  diffutils/3.8-7dmpd73             (D)
  double-conversion/2.0.1
  doxygen/1.8.20
  eigen/3.3.8
  exiv2/0.27.2
  expat/2.2.9
  expat/2.2.10
  expat/2.2.10-3hs25zg
  expat/2.4.6-qk3dsfx              (D)
  expect/5.45
  ffmpeg/4.2.2
  findutils/4.6.0
  findutils/4.8.0-w4r36pu            (D)
  fio/3.19
  fixesproto/5.0
  flex/2.6.1
  font-util/1.3.2
  fontconfig/2.12.3
  fontconfig/2.13.1               (D)
  fontsproto/2.1.3
  freeglut/3.2.1-py-3.8.6
  freetype/2.10.1
  freexl/1.0.5
  ftgl/2.4.0-py-3.8.6
  g4abla/3.1
  g4emlow/7.9.1
  g4ensdfstate/2.2
  g4incl/1.0
  g4ndl/4.6
  g4particlexs/2.1
  g4photonevaporation/5.5
  g4pii/1.3
  g4radioactivedecay/5.4
  g4realsurface/2.1.1
  g4saiddata/2.0
  gams/35.1
  gatk/4.1.9.0
  gawk/5.0.1
  gdal/2.4.2
  gdal/3.0.1                  (D)
  gdbm/1.18.1-cfjfdq4
  gdk-pixbuf/2.42.9-py-3.8.6-qvall2t
  geant4-data/10.6.2
  geant4/10.6.2
  geos/3.7.2
  geos/3.8.1                  (D)
  gflags/2.2.2
  git/2.29.0
  gl2ps/1.4.0-py-3.8.6
  glew/2.1.0-py-3.8.6
  glew/2.1.0                  (D)
  glib/2.56.3
  glib/2.64.3-py-377
  glib/2.64.3
  glib/2.66.2
  glib/2.74.1-uwyy7cp
  glib/2.74.1-py-3.8.6-kip4ppp         (D)
  glm/0.9.7.1
  glog/0.4.0
  glproto/1.4.17
  gmake/4.2.1
  gmp/6.1.2
  gnutls/3.6.14
  go-bootstrap/1.4-bootstrap-20171003
  go/1.15.2
  gobject-introspection/1.56.1-py-377
  gobject-introspection/1.56.1
  gobject-introspection/1.72.0-py-3.8.6-tzlasnt (D)
  gperf/3.0.4
  gperf/3.1                   (D)
  gsl/2.5
  guile/2.2.6
  harfbuzz/2.3.1-py-377
  harfbuzz/2.3.1
  harfbuzz/2.6.8                (D)
  help2man/1.47.11
  htslib/1.10.2
  hwloc/1.9
  hwloc/1.11.1
  hwloc/1.11.8
  hwloc/1.11.11
  hwloc/2.1.0
  hwloc/2.2.0-w3gcxam
  hwloc/2.2.0                  (D)
  icu4c/64.1
  icu4c/65.1
  icu4c/67.1                  (D)
  inputproto/2.3.2
  intel-mkl/2020.3.279
  intel-tbb/2020.2
  intel-tbb/2020.3               (D)
  json-c/0.13.1
  jsoncpp/1.9.2
  kbproto/1.0.7
  kokkos/3.1.01
  kokkos/3.2.00                 (D)
  lcms/2.9
  libaio/0.3.110
  libatomic-ops/7.6.6
  libbeagle/3.1.2
  libconfig/1.7.2
  libdrm/2.4.100
  libedit/3.1-20191231-e2rfknp
  libedit/3.1-20191231
  libedit/3.1-20210216-rjfn3rr         (D)
  libevent/2.1.12-zsel7ur
  libfabric/1.11.0
  libfontenc/1.1.3
  libgcrypt/1.8.5
  libgeotiff/1.4.3
  libgeotiff/1.5.1               (D)
  libgit2/1.0.1
  libgpg-error/1.37
  libidn2/2.3.0
  libint/2.6.0
  libjpeg-turbo/2.0.3
  libjpeg-turbo/2.0.4
  libjpeg-turbo/2.1.3-yhuhqls          (D)
  libmatheval/1.1.11
  libmd/1.0.4-mzsshea
  libmng/2.0.3
  libnl/3.3.0
  libogg/1.3.2
  libpng/1.6.37-rnwosry
  libpng/1.6.37                 (D)
  libpthread-stubs/0.4
  libseccomp/2.3.3
  libsecret/0.18.8
  libsodium/1.0.18
  libspatialindex/1.8.5
  libspatialite/4.3.0a
  libssh2/1.8.0
  libsvm/323
  libtasn1/4.13
  libtheora/1.1.1
  libtool/2.4.6-tvids4r
  libtool/2.4.6                 (D)
  libunistring/0.9.10
  libx11/1.6.7
  libxau/1.0.8
  libxc/4.3.2
  libxc/4.3.4                  (D)
  libxdamage/1.1.4
  libxfixes/5.0.2
  libxfont/1.5.2
  libxft/2.3.2
  libxi/1.7.6
  libxkbcommon/0.8.2
  libxkbfile/1.0.9
  libxml2/2.9.9
  libxml2/2.9.10
  libxml2/2.9.10-7wcnjdj
  libxml2/2.9.12-psn7z2x            (D)
  libxrandr/1.5.0
  libxscrnsaver/1.2.2
  libxsmm/1.14
  libxsmm/1.16.1                (D)
  libxt/1.1.5
  libxxf86vm/1.1.4
  libyaml/0.2.4
  libzip/1.2.0
  libzmq/4.3.2
  likwid/5.0.2
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-j463say
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-jr2w2sr
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-mtlsomv
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-xxiukzu
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-zeq3nmx
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-3ihrhc5
  llvm/11.0.0
  llvm/11.0.1-py-3.8.6-sp3mfdr
  llvm/11.0.1-py-3.8.6-xmh6aor
  llvm/11.0.1-py-3.8.6
  llvm/11.0.1                  (D)
  lmdb/0.9.24
  lua/5.3.5
  lvm2/2.03.05
  lz4/1.9.2
  lzma/4.32.7
  lzo/2.10
  m4/1.4.18
  m4/1.4.19-jfnkfca               (D)
  matlab/R2019b
  mesa-glu/9.0.1-py-3.8.6
  mesa-glu/9.0.1                (D)
  mesa/20.2.1-py-3.8.6
  mesa/20.2.1                  (D)
  meson/0.54.3-py-377
  meson/0.54.3
  meson/0.56.0
  meson/0.63.3-pjq6ene             (D)
  metis/5.1.0
  miniconda2/4.6.14
  miniconda3/4.6.14
  miniconda3/4.8.2
  miniconda3/4.10.3-ezjpqd6           (D)
  mkfontdir/1.0.7
  mkfontscale/1.1.2
  mpfr/4.0.2
  mvapich2/2.3.1
  mvapich2/2.3.2
  mvapich2/2.3.3
  mvapich2/2.3.4                (L,D)
  nasm/2.14.02
  nasm/2.15.05                 (D)
  ncdu/1.13
  ncurses/6.1
  ncurses/6.2-lcfhl2z
  ncurses/6.2-w4lh3wl
  ncurses/6.2                  (D)
  netlib-lapack/3.8.0
  ninja/1.10.0
  ninja/1.10.1                 (D)
  nlopt/2.5.0
  numactl/2.0.12-aj6bh6t
  numactl/2.0.12
  numactl/2.0.14                (D)
  openblas/0.3.7
  openblas/0.3.10
  openblas/0.3.12                (D)
  openjdk/1.8.0_222-b10
  openjdk/11.0.2                (D)
  openjpeg/2.1.2
  openmpi/3.1.3
  openmpi/3.1.4
  openmpi/3.1.5
  openmpi/3.1.6
  openmpi/4.0.2-py-3.8.6
  openmpi/4.0.3
  openmpi/4.0.4
  openmpi/4.0.5
  openmpi/4.1.2-wvmqvnq             (D)
  openssh/8.4p1-mjpjk7b
  openssh/8.4p1                 (D)
  openssl/1.1.1d
  openssl/1.1.1g
  openssl/1.1.1h-dxhgmh2
  openssl/1.1.1h
  openssl/1.1.1s-jpfhis6            (D)
  pandoc/2.7.3
  pango/1.41.0-py-377
  pango/1.41.0                 (D)
  pcre2/10.35
  pcre2/10.39-tubzndg              (D)
  pegtl/2.8.3
  perl-alien-build/1.86
  perl-alien-libxml2/0.10_01
  perl-capture-tiny/0.46
  perl-data-dumper/2.173
  perl-ffi-checklib/0.25
  perl-file-chdir/0.1011
  perl-file-which/1.22
  perl-path-tiny/0.108
  perl-xml-libxml/2.0201
  perl-xml-namespacesupport/1.12_9
  perl-xml-sax-base/1.09
  perl-xml-sax/1.02
  perl/5.30.0
  perl/5.30.1
  perl/5.30.3
  perl/5.32.0
  perl/5.32.0-p4hawuv
  perl/5.34.0-fmsdxi4              (D)
  pixman/0.38.0
  pixman/0.40.0-rmhe2hm
  pixman/0.40.0                 (D)
  pkgconf/1.6.3
  pkgconf/1.7.3
  pkgconf/1.8.0-nwbzlob             (D)
  plink/1.07                  (D)
  popt/1.16
  postgresql/11.2
  proj/5.2.0
  proj/6.2.0                  (D)
  protobuf/3.12.2
  pugixml/1.10
  py-argon2-cffi/20.1.0
  py-async-generator/1.10
  py-attrs/19.3.0-py-377
  py-attrs/19.3.0
  py-attrs/20.3.0                (D)
  py-babel/2.7.0-py-377
  py-babel/2.7.0                (D)
  py-backcall/0.1.0-py-377
  py-backcall/0.1.0               (D)
  py-bleach/3.1.0-py-377
  py-bleach/3.1.0                (D)
  py-bottleneck/1.2.1-py-377
  py-bottleneck/1.2.1              (D)
  py-certifi/2020.6.20
  py-cffi/1.13.0-py-377
  py-cffi/1.13.0
  py-cffi/1.14.3                (D)
  py-chardet/3.0.4
  py-cycler/0.10.0
  py-cython/0.29.16-py-377
  py-cython/0.29.16
  py-cython/0.29.21-py-377
  py-cython/0.29.21               (D)
  py-decorator/4.4.2-py-377
  py-decorator/4.4.2              (D)
  py-defusedxml/0.6.0-py-377
  py-defusedxml/0.6.0              (D)
  py-dill/0.3.1-py-377
  py-dill/0.3.1                 (D)
  py-docutils/0.15.2
  py-entrypoints/0.3-py-377
  py-entrypoints/0.3              (D)
  py-fisher/0.1.9
  py-idna/2.8
  py-ipykernel/5.1.1-py-377
  py-ipykernel/5.1.1
  py-ipykernel/5.3.4              (D)
  py-ipython-genutils/0.2.0-py-377
  py-ipython-genutils/0.2.0           (D)
  py-ipython/7.5.0-py-377
  py-ipython/7.5.0
  py-ipython/7.18.1               (D)
  py-jedi/0.13.3-py-377
  py-jedi/0.13.3                (D)
  py-jinja2/2.10.3-py-377
  py-jinja2/2.10.3               (D)
  py-jsonschema/3.0.1-py-377
  py-jsonschema/3.0.1
  py-jsonschema/3.2.0              (D)
  py-jupyter-client/5.3.4-py-377
  py-jupyter-client/5.3.4
  py-jupyter-client/6.1.7            (D)
  py-jupyter-core/4.6.3-py-377
  py-jupyter-core/4.6.3             (D)
  py-jupyterlab-pygments/0.1.1
  py-kiwisolver/1.1.0
  py-mako/1.0.4
  py-markupsafe/1.1.1-py-377
  py-markupsafe/1.1.1              (D)
  py-matplotlib/3.3.3
  py-mistune/0.8.4-py-377
  py-mistune/0.8.4               (D)
  py-multiprocess/0.70.9-py-377
  py-multiprocess/0.70.9            (D)
  py-nbclient/0.5.0
  py-nbconvert/5.6.0-py-377
  py-nbconvert/5.6.0
  py-nbconvert/6.0.1              (D)
  py-nbformat/4.4.0-py-377
  py-nbformat/4.4.0
  py-nbformat/5.0.7               (D)
  py-nest-asyncio/1.4.0
  py-networkx/2.4
  py-notebook/6.0.3-py-377
  py-notebook/6.0.3
  py-notebook/6.1.4               (D)
  py-numexpr/2.7.0-py-377
  py-numexpr/2.7.0               (D)
  py-numpy/1.17.3
  py-numpy/1.19.0-py-377
  py-numpy/1.19.0
  py-numpy/1.19.4-py-377
  py-numpy/1.19.4                (D)
  py-owslib/0.17.1
  py-pandas/1.1.4
  py-pandocfilters/1.4.2-py-377
  py-pandocfilters/1.4.2            (D)
  py-parso/0.6.1-py-377
  py-parso/0.6.1                (D)
  py-pexpect/4.7.0-py-377
  py-pexpect/4.7.0               (D)
  py-pickleshare/0.7.5-py-377
  py-pickleshare/0.7.5             (D)
  py-pillow/7.2.0
  py-pillow/8.0.0                (D)
  py-pip/20.2-py-377
  py-pip/20.2                  (D)
  py-prometheus-client/0.7.1-py-377
  py-prometheus-client/0.7.1          (D)
  py-prompt-toolkit/2.0.9-py-377
  py-prompt-toolkit/2.0.9            (D)
  py-psycopg2/2.8.6
  py-ptyprocess/0.6.0-py-377
  py-ptyprocess/0.6.0              (D)
  py-py/1.8.0-py-377
  py-py/1.8.0                  (D)
  py-pybind11/2.5.0-py-377
  py-pybind11/2.5.0               (D)
  py-pycparser/2.19-py-377
  py-pycparser/2.19
  py-pycparser/2.20               (D)
  py-pygments/2.6.1-py-377
  py-pygments/2.6.1               (D)
  py-pyparsing/2.4.2
  py-pyproj/1.9.6
  py-pyqt5/5.13.1
  py-pyrsistent/0.15.7-py-377
  py-pyrsistent/0.15.7             (D)
  py-pysam/0.15.2
  py-pytest-runner/5.1
  py-python-dateutil/2.8.0-py-377
  py-python-dateutil/2.8.0           (D)
  py-pytz/2019.3-py-377
  py-pytz/2019.3
  py-pytz/2020.1-py-377
  py-pytz/2020.1                (D)
  py-pyyaml/5.3.1
  py-pyzmq/18.1.0-py-377
  py-pyzmq/18.1.0                (D)
  py-requests/2.24.0
  py-scipy/1.5.0-py-377
  py-scipy/1.5.0
  py-scipy/1.5.4                (D)
  py-send2trash/1.5.0-py-377
  py-send2trash/1.5.0              (D)
  py-setuptools-scm/4.1.2-py-377
  py-setuptools-scm/4.1.2            (D)
  py-setuptools/41.4.0
  py-setuptools/46.1.3-py-377
  py-setuptools/46.1.3
  py-setuptools/50.3.2-py-377
  py-setuptools/50.3.2             (D)
  py-sip/4.19.21
  py-six/1.14.0-py-377
  py-six/1.14.0                 (D)
  py-terminado/0.8.2-py-377
  py-terminado/0.8.2
  py-terminado/0.8.3              (D)
  py-testpath/0.4.2-py-377
  py-testpath/0.4.2               (D)
  py-tornado/6.0.3-py-377
  py-tornado/6.0.3               (D)
  py-tqdm/4.36.1
  py-traitlets/4.3.3-py-377
  py-traitlets/4.3.3
  py-traitlets/5.0.4              (D)
  py-urllib3/1.25.6
  py-virtualenv/16.7.6
  py-wcwidth/0.1.7-py-377
  py-wcwidth/0.1.7               (D)
  py-webencodings/0.5.1-py-377
  py-webencodings/0.5.1             (D)
  python/3.7.4
  python/3.7.6
  python/3.7.7
  python/3.8.6-a23pddp
  python/3.8.6                 (D)
  qca/2.2.1
  qhull/2020.1
  qjson/0.9.0
  qscintilla/2.10.2
  qt/5.14.2
  qtkeychain/0.9.1
  qwt/6.1.4
  qwtpolar/1.1.1
  r-askpass/1.1
  r-assertthat/0.2.1
  r-backports/1.1.4
  r-base64enc/0.1-3
  r-bh/1.69.0-1
  r-boot/1.3-23
  r-broom/0.5.2
  r-callr/3.3.1
  r-cellranger/1.1.0
  r-class/7.3-15
  r-classint/0.4-1
  r-cli/1.1.0
  r-clipr/0.7.0
  r-colorspace/1.4-1
  r-crayon/1.3.4
  r-curl/4.0
  r-data-table/1.12.2
  r-dbi/1.0.0
  r-dbplyr/1.4.2
  r-digest/0.6.20
  r-dplyr/0.8.3
  r-e1071/1.7-2
  r-ellipsis/0.2.0.1
  r-evaluate/0.14
  r-fansi/0.4.0
  r-forcats/0.4.0
  r-formatr/1.7
  r-fs/1.3.1
  r-generics/0.0.2
  r-ggplot2/3.2.0
  r-git2r/0.27.1
  r-glue/1.3.1
  r-gtable/0.3.0
  r-haven/2.1.1
  r-highr/0.8
  r-hms/0.5.0
  r-htmltools/0.3.6
  r-httr/1.4.1
  r-jsonlite/1.6
  r-kernsmooth/2.23-15
  r-knitr/1.24
  r-labeling/0.3
  r-lattice/0.20-38-py-377
  r-lattice/0.20-38               (D)
  r-lazyeval/0.2.2
  r-lme4/1.1-21
  r-lubridate/1.7.4
  r-magrittr/1.5
  r-markdown/1.1
  r-mass/7.3-51.4
  r-matrix/1.2-17
  r-mgcv/1.8-28
  r-mime/0.7
  r-minqa/1.2.4
  r-modelr/0.1.5
  r-munsell/0.5.0
  r-nlme/3.1-141
  r-nloptr/1.2.1
  r-openssl/1.4.1
  r-pillar/1.4.2
  r-pkgconfig/2.0.2
  r-plogr/0.2.0
  r-plyr/1.8.4
  r-polynom/1.4-0
  r-powerlaw/0.70.2
  r-prettyunits/1.0.2
  r-processx/3.4.1
  r-progress/1.2.2
  r-ps/1.3.0
  r-purrr/0.3.2
  r-r6/2.4.0
  r-raster/2.9-23-py-377
  r-raster/2.9-23                (D)
  r-rcolorbrewer/1.1-2
  r-rcpp/1.0.2
  r-rcpp/1.0.4.6-py-377
  r-rcpp/1.0.4.6                (D)
  r-rcppeigen/0.3.3.5.0
  r-readr/1.3.1
  r-readxl/1.3.1
  r-rematch/1.0.1
  r-reprex/0.3.0
  r-reshape2/1.4.3
  r-rgdal/1.4-4
  r-rgeos/0.5-1
  r-rjava/0.9-11-py-377
  r-rjava/0.9-11                (D)
  r-rlang/0.4.0
  r-rmarkdown/1.14
  r-rstudioapi/0.10
  r-rvest/0.3.4
  r-scales/1.0.0
  r-segmented/1.0-0
  r-selectr/0.4-1
  r-sf/0.7-7
  r-sp/1.3-1-py-377
  r-sp/1.3-1                  (D)
  r-stringi/1.4.3
  r-stringr/1.4.0
  r-sys/3.2
  r-tibble/2.1.3
  r-tidyr/0.8.3
  r-tidyselect/0.2.5
  r-tidyverse/1.2.1
  r-tinytex/0.15
  r-units/0.6-3
  r-utf8/1.1.4
  r-vctrs/0.2.0
  r-vgam/1.1-1
  r-viridislite/0.3.0
  r-whisker/0.3-2
  r-withr/2.1.2
  r-xfun/0.8
  r-xml2/1.2.2
  r-yaml/2.2.0
  r-zeallot/0.1.0
  r/3.5.1
  r/3.6.1
  r/4.0.1
  r/4.0.2-py-377
  r/4.0.2
  r/4.0.3                    (D)
  randrproto/1.5.0
  rdma-core/32.0
  readline/8.0-ws5y6v6
  readline/8.0
  readline/8.1-uwagyw2             (D)
  reditools/1.3_2020-03-20
  reframe/3.0-py-377
  reframe/3.0                  (D)
  renderproto/0.11.1
  rngstreams/1.0.1
  root/6.20.08-py-3.8.6
  rsync/3.2.2
  rust/1.60.0-ejasez4
  samtools/1.10
  scons/3.1.1
  scrnsaverproto/1.2.2
  sdl2/2.0.5
  serf/1.3.9
  shadow/4.7
  shared-mime-info/1.9-py-3.8.6-ymht73e
  singularity/3.6.4
  slurm/17-11-8-1
  snappy/1.1.8
  sqlite/3.30.1
  sqlite/3.31.1
  sqlite/3.33.0
  sqlite/3.37.2-ea4fk5r             (D)
  squashfs/4.4
  stream/5.10
  subversion/1.12.2
  swig/4.0.0
  swig/4.0.2                  (D)
  sz/2.0.2.0
  tabix/2013-12-16
  tar/1.32
  tar/1.34-5sldtzh               (D)
  tcl/8.6.8
  tcl/8.6.10                  (D)
  texinfo/6.5
  texlive/live
  tk/8.6.8
  ucx/1.9.0
  udunits/2.2.24
  udunits2/2.2.24
  unuran/1.8.1
  unzip/6.0
  utf8proc/2.4.0
  util-linux-uuid/2.37.4-lbtfk5y
  util-linux/2.35.1
  vdt/0.4.3
  viennarna/2.4.17
  virtualgl/2.5.2
  voropp/0.4.6
  vsearch/2.14.1
  xcb-proto/1.13
  xcb-util-image/0.4.0
  xcb-util-keysyms/0.4.0
  xcb-util-renderutil/0.3.9
  xcb-util-wm/0.4.1
  xcb-util/0.4.0
  xclip/0.13
  xerces-c/3.2.3
  xextproto/7.3.0
  xf86vidmodeproto/2.3.1
  xkbcomp/1.3.1
  xkbdata/1.0.1
  xproto/7.0.31
  xrandr/1.5.0
  xtrans/1.3.5
  xxhash/0.7.4
  xz/5.2.4
  xz/5.2.5
  xz/5.2.5-5fp5ig6
  xz/5.2.5-6h4574i               (D)
  yasm/1.3.0
  z3/4.8.7
  zfp/0.5.5
  zlib/1.2.11-ukfdmnq
  zlib/1.2.11                  (D)
  zstd/1.4.5

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0     (L)  intel/19.0.5              (D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1       (D)
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/9.2.0 και openmpi/3.1.4
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.4-bzxo26r/gcc/9.2.0 ----
  cdo/1.9.7.1      hdf5/1.10.5        plumed/2.5.0
  cp2k/7.1       ncview/2.1.7       r-ncdf4/1.16.1
  fftw/3.3.8      netcdf/4.7.2       scotch/6.0.6
  gromacs/2018.1    netlib-scalapack/2.0.2
  gromacs/2019.2 (D)  openfoam/1906

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/gcc/9.2.0 ----
  alsa-lib/1.2.2
  alsa-lib/1.2.3.2               (D)
  apr-util/1.6.1
  apr/1.7.0
  autoconf-archive/2019.01.06
  autoconf/2.69
  automake/1.16.1
  automake/1.16.2                (D)
  bcftools/1.10.2
  bdftopcf/1.0.5
  bdw-gc/8.0.0
  berkeley-db/18.1.40-ofgrkls
  berkeley-db/18.1.40
  berkeley-db/18.1.40-65ijive          (D)
  bison/3.4.2
  bison/3.6.4                  (D)
  blast-plus/2.9.0
  blat/35
  boost/1.68.0
  boost/1.70.0
  boost/1.74.0                 (D)
  bowtie2/2.4.1-py-377
  bowtie2/2.4.1                 (D)
  bzip2/1.0.8-twxxp2k
  bzip2/1.0.8                  (D)
  c-blosc/1.17.0
  cairo/1.16.0-py-3.8.6-d545n4n
  cairo/1.16.0-py-377
  cairo/1.16.0                 (D)
  cgal/4.13
  cgal/5.0.3                  (D)
  clhep/2.4.1.3
  cmake/3.15.4
  cmake/3.17.3
  cmake/3.18.4                 (D)
  cpio/2.13
  cryptsetup/2.3.1
  cuda/9.1.85
  cuda/10.1.243
  cuda/10.2.89
  cuda/11.1.0                  (D)
  curl/7.63.0
  curl/7.68.0
  curl/7.72.0                  (D)
  damageproto/1.2.1
  davix/0.7.5
  dbus/1.12.8
  diffutils/3.7
  diffutils/3.8-7dmpd73             (D)
  double-conversion/2.0.1
  doxygen/1.8.20
  eigen/3.3.8
  exiv2/0.27.2
  expat/2.2.9
  expat/2.2.10
  expat/2.2.10-3hs25zg
  expat/2.4.6-qk3dsfx              (D)
  expect/5.45
  ffmpeg/4.2.2
  findutils/4.6.0
  findutils/4.8.0-w4r36pu            (D)
  fio/3.19
  fixesproto/5.0
  flex/2.6.1
  font-util/1.3.2
  fontconfig/2.12.3
  fontconfig/2.13.1               (D)
  fontsproto/2.1.3
  freeglut/3.2.1-py-3.8.6
  freetype/2.10.1
  freexl/1.0.5
  ftgl/2.4.0-py-3.8.6
  g4abla/3.1
  g4emlow/7.9.1
  g4ensdfstate/2.2
  g4incl/1.0
  g4ndl/4.6
  g4particlexs/2.1
  g4photonevaporation/5.5
  g4pii/1.3
  g4radioactivedecay/5.4
  g4realsurface/2.1.1
  g4saiddata/2.0
  gams/35.1
  gatk/4.1.9.0
  gawk/5.0.1
  gdal/2.4.2
  gdal/3.0.1                  (D)
  gdbm/1.18.1-cfjfdq4
  gdk-pixbuf/2.42.9-py-3.8.6-qvall2t
  geant4-data/10.6.2
  geant4/10.6.2
  geos/3.7.2
  geos/3.8.1                  (D)
  gflags/2.2.2
  git/2.29.0
  gl2ps/1.4.0-py-3.8.6
  glew/2.1.0-py-3.8.6
  glew/2.1.0                  (D)
  glib/2.56.3
  glib/2.64.3-py-377
  glib/2.64.3
  glib/2.66.2
  glib/2.74.1-uwyy7cp
  glib/2.74.1-py-3.8.6-kip4ppp         (D)
  glm/0.9.7.1
  glog/0.4.0
  glproto/1.4.17
  gmake/4.2.1
  gmp/6.1.2
  gnutls/3.6.14
  go-bootstrap/1.4-bootstrap-20171003
  go/1.15.2
  gobject-introspection/1.56.1-py-377
  gobject-introspection/1.56.1
  gobject-introspection/1.72.0-py-3.8.6-tzlasnt (D)
  gperf/3.0.4
  gperf/3.1                   (D)
  gsl/2.5
  guile/2.2.6
  harfbuzz/2.3.1-py-377
  harfbuzz/2.3.1
  harfbuzz/2.6.8                (D)
  help2man/1.47.11
  htslib/1.10.2
  hwloc/1.9
  hwloc/1.11.1
  hwloc/1.11.8
  hwloc/1.11.11
  hwloc/2.1.0
  hwloc/2.2.0-w3gcxam
  hwloc/2.2.0                  (D)
  icu4c/64.1
  icu4c/65.1
  icu4c/67.1                  (D)
  inputproto/2.3.2
  intel-mkl/2020.3.279
  intel-tbb/2020.2
  intel-tbb/2020.3               (D)
  json-c/0.13.1
  jsoncpp/1.9.2
  kbproto/1.0.7
  kokkos/3.1.01
  kokkos/3.2.00                 (D)
  lcms/2.9
  libaio/0.3.110
  libatomic-ops/7.6.6
  libbeagle/3.1.2
  libconfig/1.7.2
  libdrm/2.4.100
  libedit/3.1-20191231-e2rfknp
  libedit/3.1-20191231
  libedit/3.1-20210216-rjfn3rr         (D)
  libevent/2.1.12-zsel7ur
  libfabric/1.11.0
  libfontenc/1.1.3
  libgcrypt/1.8.5
  libgeotiff/1.4.3
  libgeotiff/1.5.1               (D)
  libgit2/1.0.1
  libgpg-error/1.37
  libidn2/2.3.0
  libint/2.6.0
  libjpeg-turbo/2.0.3
  libjpeg-turbo/2.0.4
  libjpeg-turbo/2.1.3-yhuhqls          (D)
  libmatheval/1.1.11
  libmd/1.0.4-mzsshea
  libmng/2.0.3
  libnl/3.3.0
  libogg/1.3.2
  libpng/1.6.37-rnwosry
  libpng/1.6.37                 (D)
  libpthread-stubs/0.4
  libseccomp/2.3.3
  libsecret/0.18.8
  libsodium/1.0.18
  libspatialindex/1.8.5
  libspatialite/4.3.0a
  libssh2/1.8.0
  libsvm/323
  libtasn1/4.13
  libtheora/1.1.1
  libtool/2.4.6-tvids4r
  libtool/2.4.6                 (D)
  libunistring/0.9.10
  libx11/1.6.7
  libxau/1.0.8
  libxc/4.3.2
  libxc/4.3.4                  (D)
  libxdamage/1.1.4
  libxfixes/5.0.2
  libxfont/1.5.2
  libxft/2.3.2
  libxi/1.7.6
  libxkbcommon/0.8.2
  libxkbfile/1.0.9
  libxml2/2.9.9
  libxml2/2.9.10
  libxml2/2.9.10-7wcnjdj
  libxml2/2.9.12-psn7z2x            (D)
  libxrandr/1.5.0
  libxscrnsaver/1.2.2
  libxsmm/1.14
  libxsmm/1.16.1                (D)
  libxt/1.1.5
  libxxf86vm/1.1.4
  libyaml/0.2.4
  libzip/1.2.0
  libzmq/4.3.2
  likwid/5.0.2
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-j463say
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-jr2w2sr
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-mtlsomv
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-xxiukzu
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-zeq3nmx
  llvm/11.0.0-py-3.8.6-3ihrhc5
  llvm/11.0.0
  llvm/11.0.1-py-3.8.6-sp3mfdr
  llvm/11.0.1-py-3.8.6-xmh6aor
  llvm/11.0.1-py-3.8.6
  llvm/11.0.1                  (D)
  lmdb/0.9.24
  lua/5.3.5
  lvm2/2.03.05
  lz4/1.9.2
  lzma/4.32.7
  lzo/2.10
  m4/1.4.18
  m4/1.4.19-jfnkfca               (D)
  matlab/R2019b
  mesa-glu/9.0.1-py-3.8.6
  mesa-glu/9.0.1                (D)
  mesa/20.2.1-py-3.8.6
  mesa/20.2.1                  (D)
  meson/0.54.3-py-377
  meson/0.54.3
  meson/0.56.0
  meson/0.63.3-pjq6ene             (D)
  metis/5.1.0
  miniconda2/4.6.14
  miniconda3/4.6.14
  miniconda3/4.8.2
  miniconda3/4.10.3-ezjpqd6           (D)
  mkfontdir/1.0.7
  mkfontscale/1.1.2
  mpfr/4.0.2
  mvapich2/2.3.1
  mvapich2/2.3.2
  mvapich2/2.3.3
  mvapich2/2.3.4                (D)
  nasm/2.14.02
  nasm/2.15.05                 (D)
  ncdu/1.13
  ncurses/6.1
  ncurses/6.2-lcfhl2z
  ncurses/6.2-w4lh3wl
  ncurses/6.2                  (D)
  netlib-lapack/3.8.0
  ninja/1.10.0
  ninja/1.10.1                 (D)
  nlopt/2.5.0
  numactl/2.0.12-aj6bh6t
  numactl/2.0.12
  numactl/2.0.14                (D)
  openblas/0.3.7
  openblas/0.3.10
  openblas/0.3.12                (D)
  openjdk/1.8.0_222-b10
  openjdk/11.0.2                (D)
  openjpeg/2.1.2
  openmpi/3.1.3
  openmpi/3.1.4                 (L)
  openmpi/3.1.5
  openmpi/3.1.6
  openmpi/4.0.2-py-3.8.6
  openmpi/4.0.3
  openmpi/4.0.4
  openmpi/4.0.5
  openmpi/4.1.2-wvmqvnq             (D)
  openssh/8.4p1-mjpjk7b
  openssh/8.4p1                 (D)
  openssl/1.1.1d
  openssl/1.1.1g
  openssl/1.1.1h-dxhgmh2
  openssl/1.1.1h
  openssl/1.1.1s-jpfhis6            (D)
  pandoc/2.7.3
  pango/1.41.0-py-377
  pango/1.41.0                 (D)
  pcre2/10.35
  pcre2/10.39-tubzndg              (D)
  pegtl/2.8.3
  perl-alien-build/1.86
  perl-alien-libxml2/0.10_01
  perl-capture-tiny/0.46
  perl-data-dumper/2.173
  perl-ffi-checklib/0.25
  perl-file-chdir/0.1011
  perl-file-which/1.22
  perl-path-tiny/0.108
  perl-xml-libxml/2.0201
  perl-xml-namespacesupport/1.12_9
  perl-xml-sax-base/1.09
  perl-xml-sax/1.02
  perl/5.30.0
  perl/5.30.1
  perl/5.30.3
  perl/5.32.0
  perl/5.32.0-p4hawuv
  perl/5.34.0-fmsdxi4              (D)
  pixman/0.38.0
  pixman/0.40.0-rmhe2hm
  pixman/0.40.0                 (D)
  pkgconf/1.6.3
  pkgconf/1.7.3
  pkgconf/1.8.0-nwbzlob             (D)
  plink/1.07                  (D)
  popt/1.16
  postgresql/11.2
  proj/5.2.0
  proj/6.2.0                  (D)
  protobuf/3.12.2
  pugixml/1.10
  py-argon2-cffi/20.1.0
  py-async-generator/1.10
  py-attrs/19.3.0-py-377
  py-attrs/19.3.0
  py-attrs/20.3.0                (D)
  py-babel/2.7.0-py-377
  py-babel/2.7.0                (D)
  py-backcall/0.1.0-py-377
  py-backcall/0.1.0               (D)
  py-bleach/3.1.0-py-377
  py-bleach/3.1.0                (D)
  py-bottleneck/1.2.1-py-377
  py-bottleneck/1.2.1              (D)
  py-certifi/2020.6.20
  py-cffi/1.13.0-py-377
  py-cffi/1.13.0
  py-cffi/1.14.3                (D)
  py-chardet/3.0.4
  py-cycler/0.10.0
  py-cython/0.29.16-py-377
  py-cython/0.29.16
  py-cython/0.29.21-py-377
  py-cython/0.29.21               (D)
  py-decorator/4.4.2-py-377
  py-decorator/4.4.2              (D)
  py-defusedxml/0.6.0-py-377
  py-defusedxml/0.6.0              (D)
  py-dill/0.3.1-py-377
  py-dill/0.3.1                 (D)
  py-docutils/0.15.2
  py-entrypoints/0.3-py-377
  py-entrypoints/0.3              (D)
  py-fisher/0.1.9
  py-idna/2.8
  py-ipykernel/5.1.1-py-377
  py-ipykernel/5.1.1
  py-ipykernel/5.3.4              (D)
  py-ipython-genutils/0.2.0-py-377
  py-ipython-genutils/0.2.0           (D)
  py-ipython/7.5.0-py-377
  py-ipython/7.5.0
  py-ipython/7.18.1               (D)
  py-jedi/0.13.3-py-377
  py-jedi/0.13.3                (D)
  py-jinja2/2.10.3-py-377
  py-jinja2/2.10.3               (D)
  py-jsonschema/3.0.1-py-377
  py-jsonschema/3.0.1
  py-jsonschema/3.2.0              (D)
  py-jupyter-client/5.3.4-py-377
  py-jupyter-client/5.3.4
  py-jupyter-client/6.1.7            (D)
  py-jupyter-core/4.6.3-py-377
  py-jupyter-core/4.6.3             (D)
  py-jupyterlab-pygments/0.1.1
  py-kiwisolver/1.1.0
  py-mako/1.0.4
  py-markupsafe/1.1.1-py-377
  py-markupsafe/1.1.1              (D)
  py-matplotlib/3.3.3
  py-mistune/0.8.4-py-377
  py-mistune/0.8.4               (D)
  py-multiprocess/0.70.9-py-377
  py-multiprocess/0.70.9            (D)
  py-nbclient/0.5.0
  py-nbconvert/5.6.0-py-377
  py-nbconvert/5.6.0
  py-nbconvert/6.0.1              (D)
  py-nbformat/4.4.0-py-377
  py-nbformat/4.4.0
  py-nbformat/5.0.7               (D)
  py-nest-asyncio/1.4.0
  py-networkx/2.4
  py-notebook/6.0.3-py-377
  py-notebook/6.0.3
  py-notebook/6.1.4               (D)
  py-numexpr/2.7.0-py-377
  py-numexpr/2.7.0               (D)
  py-numpy/1.17.3
  py-numpy/1.19.0-py-377
  py-numpy/1.19.0
  py-numpy/1.19.4-py-377
  py-numpy/1.19.4                (D)
  py-owslib/0.17.1
  py-pandas/1.1.4
  py-pandocfilters/1.4.2-py-377
  py-pandocfilters/1.4.2            (D)
  py-parso/0.6.1-py-377
  py-parso/0.6.1                (D)
  py-pexpect/4.7.0-py-377
  py-pexpect/4.7.0               (D)
  py-pickleshare/0.7.5-py-377
  py-pickleshare/0.7.5             (D)
  py-pillow/7.2.0
  py-pillow/8.0.0                (D)
  py-pip/20.2-py-377
  py-pip/20.2                  (D)
  py-prometheus-client/0.7.1-py-377
  py-prometheus-client/0.7.1          (D)
  py-prompt-toolkit/2.0.9-py-377
  py-prompt-toolkit/2.0.9            (D)
  py-psycopg2/2.8.6
  py-ptyprocess/0.6.0-py-377
  py-ptyprocess/0.6.0              (D)
  py-py/1.8.0-py-377
  py-py/1.8.0                  (D)
  py-pybind11/2.5.0-py-377
  py-pybind11/2.5.0               (D)
  py-pycparser/2.19-py-377
  py-pycparser/2.19
  py-pycparser/2.20               (D)
  py-pygments/2.6.1-py-377
  py-pygments/2.6.1               (D)
  py-pyparsing/2.4.2
  py-pyproj/1.9.6
  py-pyqt5/5.13.1
  py-pyrsistent/0.15.7-py-377
  py-pyrsistent/0.15.7             (D)
  py-pysam/0.15.2
  py-pytest-runner/5.1
  py-python-dateutil/2.8.0-py-377
  py-python-dateutil/2.8.0           (D)
  py-pytz/2019.3-py-377
  py-pytz/2019.3
  py-pytz/2020.1-py-377
  py-pytz/2020.1                (D)
  py-pyyaml/5.3.1
  py-pyzmq/18.1.0-py-377
  py-pyzmq/18.1.0                (D)
  py-requests/2.24.0
  py-scipy/1.5.0-py-377
  py-scipy/1.5.0
  py-scipy/1.5.4                (D)
  py-send2trash/1.5.0-py-377
  py-send2trash/1.5.0              (D)
  py-setuptools-scm/4.1.2-py-377
  py-setuptools-scm/4.1.2            (D)
  py-setuptools/41.4.0
  py-setuptools/46.1.3-py-377
  py-setuptools/46.1.3
  py-setuptools/50.3.2-py-377
  py-setuptools/50.3.2             (D)
  py-sip/4.19.21
  py-six/1.14.0-py-377
  py-six/1.14.0                 (D)
  py-terminado/0.8.2-py-377
  py-terminado/0.8.2
  py-terminado/0.8.3              (D)
  py-testpath/0.4.2-py-377
  py-testpath/0.4.2               (D)
  py-tornado/6.0.3-py-377
  py-tornado/6.0.3               (D)
  py-tqdm/4.36.1
  py-traitlets/4.3.3-py-377
  py-traitlets/4.3.3
  py-traitlets/5.0.4              (D)
  py-urllib3/1.25.6
  py-virtualenv/16.7.6
  py-wcwidth/0.1.7-py-377
  py-wcwidth/0.1.7               (D)
  py-webencodings/0.5.1-py-377
  py-webencodings/0.5.1             (D)
  python/3.7.4
  python/3.7.6
  python/3.7.7
  python/3.8.6-a23pddp
  python/3.8.6                 (D)
  qca/2.2.1
  qhull/2020.1
  qjson/0.9.0
  qscintilla/2.10.2
  qt/5.14.2
  qtkeychain/0.9.1
  qwt/6.1.4
  qwtpolar/1.1.1
  r-askpass/1.1
  r-assertthat/0.2.1
  r-backports/1.1.4
  r-base64enc/0.1-3
  r-bh/1.69.0-1
  r-boot/1.3-23
  r-broom/0.5.2
  r-callr/3.3.1
  r-cellranger/1.1.0
  r-class/7.3-15
  r-classint/0.4-1
  r-cli/1.1.0
  r-clipr/0.7.0
  r-colorspace/1.4-1
  r-crayon/1.3.4
  r-curl/4.0
  r-data-table/1.12.2
  r-dbi/1.0.0
  r-dbplyr/1.4.2
  r-digest/0.6.20
  r-dplyr/0.8.3
  r-e1071/1.7-2
  r-ellipsis/0.2.0.1
  r-evaluate/0.14
  r-fansi/0.4.0
  r-forcats/0.4.0
  r-formatr/1.7
  r-fs/1.3.1
  r-generics/0.0.2
  r-ggplot2/3.2.0
  r-git2r/0.27.1
  r-glue/1.3.1
  r-gtable/0.3.0
  r-haven/2.1.1
  r-highr/0.8
  r-hms/0.5.0
  r-htmltools/0.3.6
  r-httr/1.4.1
  r-jsonlite/1.6
  r-kernsmooth/2.23-15
  r-knitr/1.24
  r-labeling/0.3
  r-lattice/0.20-38-py-377
  r-lattice/0.20-38               (D)
  r-lazyeval/0.2.2
  r-lme4/1.1-21
  r-lubridate/1.7.4
  r-magrittr/1.5
  r-markdown/1.1
  r-mass/7.3-51.4
  r-matrix/1.2-17
  r-mgcv/1.8-28
  r-mime/0.7
  r-minqa/1.2.4
  r-modelr/0.1.5
  r-munsell/0.5.0
  r-nlme/3.1-141
  r-nloptr/1.2.1
  r-openssl/1.4.1
  r-pillar/1.4.2
  r-pkgconfig/2.0.2
  r-plogr/0.2.0
  r-plyr/1.8.4
  r-polynom/1.4-0
  r-powerlaw/0.70.2
  r-prettyunits/1.0.2
  r-processx/3.4.1
  r-progress/1.2.2
  r-ps/1.3.0
  r-purrr/0.3.2
  r-r6/2.4.0
  r-raster/2.9-23-py-377
  r-raster/2.9-23                (D)
  r-rcolorbrewer/1.1-2
  r-rcpp/1.0.2
  r-rcpp/1.0.4.6-py-377
  r-rcpp/1.0.4.6                (D)
  r-rcppeigen/0.3.3.5.0
  r-readr/1.3.1
  r-readxl/1.3.1
  r-rematch/1.0.1
  r-reprex/0.3.0
  r-reshape2/1.4.3
  r-rgdal/1.4-4
  r-rgeos/0.5-1
  r-rjava/0.9-11-py-377
  r-rjava/0.9-11                (D)
  r-rlang/0.4.0
  r-rmarkdown/1.14
  r-rstudioapi/0.10
  r-rvest/0.3.4
  r-scales/1.0.0
  r-segmented/1.0-0
  r-selectr/0.4-1
  r-sf/0.7-7
  r-sp/1.3-1-py-377
  r-sp/1.3-1                  (D)
  r-stringi/1.4.3
  r-stringr/1.4.0
  r-sys/3.2
  r-tibble/2.1.3
  r-tidyr/0.8.3
  r-tidyselect/0.2.5
  r-tidyverse/1.2.1
  r-tinytex/0.15
  r-units/0.6-3
  r-utf8/1.1.4
  r-vctrs/0.2.0
  r-vgam/1.1-1
  r-viridislite/0.3.0
  r-whisker/0.3-2
  r-withr/2.1.2
  r-xfun/0.8
  r-xml2/1.2.2
  r-yaml/2.2.0
  r-zeallot/0.1.0
  r/3.5.1
  r/3.6.1
  r/4.0.1
  r/4.0.2-py-377
  r/4.0.2
  r/4.0.3                    (D)
  randrproto/1.5.0
  rdma-core/32.0
  readline/8.0-ws5y6v6
  readline/8.0
  readline/8.1-uwagyw2             (D)
  reditools/1.3_2020-03-20
  reframe/3.0-py-377
  reframe/3.0                  (D)
  renderproto/0.11.1
  rngstreams/1.0.1
  root/6.20.08-py-3.8.6
  rsync/3.2.2
  rust/1.60.0-ejasez4
  samtools/1.10
  scons/3.1.1
  scrnsaverproto/1.2.2
  sdl2/2.0.5
  serf/1.3.9
  shadow/4.7
  shared-mime-info/1.9-py-3.8.6-ymht73e
  singularity/3.6.4
  slurm/17-11-8-1
  snappy/1.1.8
  sqlite/3.30.1
  sqlite/3.31.1
  sqlite/3.33.0
  sqlite/3.37.2-ea4fk5r             (D)
  squashfs/4.4
  stream/5.10
  subversion/1.12.2
  swig/4.0.0
  swig/4.0.2                  (D)
  sz/2.0.2.0
  tabix/2013-12-16
  tar/1.32
  tar/1.34-5sldtzh               (D)
  tcl/8.6.8
  tcl/8.6.10                  (D)
  texinfo/6.5
  texlive/live
  tk/8.6.8
  ucx/1.9.0
  udunits/2.2.24
  udunits2/2.2.24
  unuran/1.8.1
  unzip/6.0
  utf8proc/2.4.0
  util-linux-uuid/2.37.4-lbtfk5y
  util-linux/2.35.1
  vdt/0.4.3
  viennarna/2.4.17
  virtualgl/2.5.2
  voropp/0.4.6
  vsearch/2.14.1
  xcb-proto/1.13
  xcb-util-image/0.4.0
  xcb-util-keysyms/0.4.0
  xcb-util-renderutil/0.3.9
  xcb-util-wm/0.4.1
  xcb-util/0.4.0
  xclip/0.13
  xerces-c/3.2.3
  xextproto/7.3.0
  xf86vidmodeproto/2.3.1
  xkbcomp/1.3.1
  xkbdata/1.0.1
  xproto/7.0.31
  xrandr/1.5.0
  xtrans/1.3.5
  xxhash/0.7.4
  xz/5.2.4
  xz/5.2.5
  xz/5.2.5-5fp5ig6
  xz/5.2.5-6h4574i               (D)
  yasm/1.3.0
  z3/4.8.7
  zfp/0.5.5
  zlib/1.2.11-ukfdmnq
  zlib/1.2.11                  (D)
  zstd/1.4.5

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0     (L)  intel/19.0.5              (D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1       (D)
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/8.2.0 και openmpi/3.1.4
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.4-nhgwvph/gcc/8.2.0 ----
  hdf5/1.8.19    netcdf-cxx/4.2    raxml/8.2.11  valgrind/3.15.0
  hdf5/1.10.5 (D)  netcdf/4.7.2  (D)  scalasca/2.5

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/gcc/8.2.0 ----
  apr-util/1.6.0
  apr/1.6.2
  at-spi2-atk/2.26.2
  at-spi2-core/2.28.0
  atk/2.30.0
  autoconf/2.69-c3cfkq6
  autoconf/2.69               (D)
  automake/1.16.1
  automake/1.16.2
  automake/1.16.5-t6kvnrm          (D)
  bcftools/1.9
  bdftopcf/1.0.5
  beast1/1.10.0-py-27
  beast1/1.10.4-py-27            (D)
  beast2/2.4.6
  beast2/2.6.0                (D)
  bedtools2/2.27.1
  berkeley-db/18.1.40-uozynif
  berkeley-db/18.1.40            (D)
  bison/3.0.5
  bison/3.4.2
  bison/3.6.4
  bison/3.8.2-mn72dj3            (D)
  boost/1.68.0
  boost/1.70.0
  boost/1.73.0
  boost/1.74.0                (D)
  bowtie2/2.3.4.1-py-27
  bwa/0.7.17
  bzip2/1.0.6
  bzip2/1.0.8-gmondeh
  bzip2/1.0.8                (D)
  cairo/1.14.12-py-27
  cairo/1.16.0-py-27
  cairo/1.16.0                (D)
  cgal/4.13
  charmpp/6.8.2
  cmake/3.9.6
  cmake/3.12.3
  cmake/3.15.4
  cmake/3.17.3
  cmake/3.18.4
  cmake/3.22.3-birhz64            (D)
  cubew/4.4.1
  cubew/4.4.3                (D)
  cuda/9.0.176
  cuda/9.2.88
  cuda/10.0.130
  cuda/10.1.243               (D)
  curl/7.60.0
  curl/7.63.0
  curl/7.68.0                (D)
  dbus/1.12.8
  diffutils/3.6
  diffutils/3.7
  diffutils/3.8-ucencus           (D)
  docbook-xml/4.5
  docbook-xsl/1.79.2
  double-conversion/2.0.1
  expat/2.2.5
  expat/2.2.9
  expat/2.2.10
  expat/2.4.6-pfaulin            (D)
  fastqc/0.11.7
  findutils/4.6.0
  findutils/4.8.0-etu34e6          (D)
  fixesproto/5.0
  flex/2.6.1-jrt6urm
  flex/2.6.1                 (D)
  font-util/1.3.2
  fontconfig/2.12.3
  fontconfig/2.13.1             (D)
  fontsproto/2.1.3
  fpc/3.0.2
  freetype/2.9.1
  freetype/2.10.1              (D)
  gccmakedep/1.0.3
  gdal/2.3.1
  gdal/3.0.1                 (D)
  gdk-pixbuf/2.38.0
  geos/3.6.2
  geos/3.7.2                 (D)
  ghostscript-fonts/8.11
  ghostscript/9.21
  ghostscript/9.26              (D)
  glew/2.0.0
  glib/2.56.2-py-27
  glib/2.56.3-py-27
  glib/2.56.3
  glib/2.64.3                (D)
  glproto/1.4.17
  gmake/4.2.1
  gmp/6.1.2
  gobject-introspection/1.49.2-py-27
  gobject-introspection/1.56.1-py-27
  gobject-introspection/1.56.1        (D)
  gperf/3.0.4
  gperf/3.1                 (D)
  gperftools/2.7
  gsl/2.5
  gtkplus/3.20.10
  harfbuzz/2.3.1-py-27
  harfbuzz/2.3.1               (D)
  hdf/4.2.13
  hdf5/1.10.4
  help2man/1.47.4
  help2man/1.47.11              (D)
  htslib/1.9
  hwloc/1.11.9
  hwloc/1.11.11
  hwloc/2.2.0
  hwloc/2.7.0-rjdu37j            (D)
  icu4c/64.1
  icu4c/65.1                 (D)
  igraph/0.7.1
  image-magick/7.0.5-9
  inputproto/2.3.2
  intel-tbb/2019
  intltool/0.51.0
  iozone/3_465
  jdk/1.8.0_141-b15
  jdk/11.0.2_9                (D)
  json-c/0.13.1
  jsoncpp/1.9.1
  kbproto/1.0.7
  lcms/2.9
  libbeagle/2.1.2-py-27
  libconfig/1.5
  libedit/3.1-20170329
  libedit/3.1-20191231
  libedit/3.1-20210216-ufx3jih        (D)
  libepoxy/1.4.3
  libevent/2.1.12-vqnf2dt
  libfontenc/1.1.3
  libgcrypt/1.8.5
  libgeotiff/1.4.2
  libgeotiff/1.5.1              (D)
  libgpg-error/1.36
  libint/2.6.0
  libjpeg-turbo/1.5.90
  libjpeg-turbo/2.0.3
  libjpeg-turbo/2.0.4            (D)
  libmd/1.0.4-s4rura6
  libmng/2.0.3
  libnl/3.3.0-l7gje5s
  libnl/3.3.0                (D)
  libpng/1.6.34
  libpng/1.6.37               (D)
  libpthread-stubs/0.4
  libtool/2.4.6-qnnfamg
  libx11/1.6.5
  libx11/1.6.7                (D)
  libxc/4.3.2
  libxc/4.3.4                (D)
  libxfixes/5.0.2
  libxfont/1.5.2
  libxft/2.3.2
  libxi/1.7.6
  libxkbcommon/0.8.2
  libxkbfile/1.0.9
  libxml2/2.9.8
  libxml2/2.9.9
  libxml2/2.9.10
  libxml2/2.9.12-6h5hliy           (D)
  libxslt/1.1.33
  libxsmm/1.16.1
  libxt/1.1.5
  libxtst/1.2.2
  libyaml/0.2.2
  libzip/1.2.0
  llvm/9.0.0-g5wnvwf
  llvm/9.0.0                 (D)
  lz4/1.8.1.2
  lz4/1.9.2                 (D)
  lzma/4.32.7
  lzo/2.09
  m4/1.4.18
  m4/1.4.19-bntvbrc             (D)
  makedepend/1.0.5
  matlab/R2018b
  mesa/18.3.6
  meson/0.49.1
  meson/0.54.3                (D)
  metis/5.1.0
  miniconda2/4.5.11
  miniconda3/4.5.11
  miniconda3/4.6.14             (D)
  mkfontdir/1.0.7
  mkfontscale/1.1.2
  mothur/1.40.5
  mpfr/4.0.2
  muparser/2.2.6.1
  mvapich2/2.3.4
  nasm/2.13.03
  nasm/2.14.02                (D)
  ncurses/6.1
  ncurses/6.2-e35nvm4
  ncurses/6.2                (D)
  netcdf-fortran/4.4.4
  netcdf/4.6.1
  netlib-lapack/3.8.0
  ninja/1.9.0
  ninja/1.10.0                (D)
  nlopt/2.5.0-py-27
  numactl/2.0.11
  numactl/2.0.12
  numactl/2.0.14-ocauvbz           (D)
  octave/4.4.1
  openblas/0.3.3
  openblas/0.3.7
  openblas/0.3.10
  openblas/0.3.10-4y77ykp          (D)
  openjdk/11.0.2
  openjpeg/2.1.2
  openmpi/3.1.3
  openmpi/3.1.4               (L)
  openmpi/3.1.6
  openmpi/4.1.2-6ojeowp           (D)
  openssh/8.9p1-5irfelm
  openssl/1.0.2o
  openssl/1.0.2u-r45xkpl
  openssl/1.0.2u
  openssl/1.1.1d
  openssl/1.1.1g
  openssl/1.1.1h
  openssl/1.1.1n-mnutnsg           (D)
  otf2/2.2
  pango/1.41.0
  pcre2/10.31
  pcre2/10.35                (D)
  perl-data-dumper/2.173
  perl-encode-locale/1.05
  perl-extutils-config/0.008
  perl-extutils-helpers/0.026
  perl-extutils-installpaths/0.012
  perl-extutils-makemaker/7.24
  perl-extutils-pkgconfig/1.16
  perl-file-listing/6.04
  perl-gd/2.53
  perl-html-parser/3.72
  perl-html-tagset/3.20
  perl-http-cookies/6.04
  perl-http-daemon/6.01
  perl-http-date/6.02
  perl-http-message/6.13
  perl-http-negotiate/6.01
  perl-io-html/1.001
  perl-libwww-perl/6.33
  perl-lwp-mediatypes/6.02
  perl-module-build-tiny/0.039
  perl-module-build/0.4224
  perl-net-http/6.17
  perl-test-needs/0.002005
  perl-try-tiny/0.28
  perl-uri/1.72
  perl-www-robotrules/6.02
  perl-xml-parser/2.44
  perl/5.26.2
  perl/5.30.0
  perl/5.30.3
  perl/5.32.0
  perl/5.34.0-55p3flv            (D)
  picard/2.18.3
  pixman/0.34.0
  pixman/0.38.0
  pixman/0.40.0               (D)
  pkgconf/1.4.2
  pkgconf/1.6.3
  pkgconf/1.7.3
  pkgconf/1.8.0-n7bw6qa           (D)
  plink/1.07                 (D)
  proj/5.0.1
  proj/6.2.0                 (D)
  py-babel/2.7.0
  py-backports-functools-lru-cache/1.5-py-27
  py-basemap/1.0.7-py-27
  py-bottleneck/1.2.1-py-27
  py-bottleneck/1.2.1            (D)
  py-certifi/2019.9.11
  py-chardet/3.0.4
  py-click/7.0
  py-colormath/3.0.0
  py-cycler/0.10.0-py-27
  py-cycler/0.10.0              (D)
  py-cython/0.27-py-27
  py-cython/0.28.3-py-27
  py-cython/0.28.3
  py-cython/0.29.16             (D)
  py-dateutil/2.5.2-py-27
  py-dateutil/2.5.2             (D)
  py-decorator/4.4.0
  py-docutils/0.15.2
  py-docutils/0.18.1-ywvwu55         (D)
  py-faststructure/1.0-py-27
  py-functools32/3.2.3-2-py-27
  py-future/0.16.0-py-27
  py-future/0.17.1              (D)
  py-htseq/0.9.1-py-27
  py-htseq/0.11.1-py-27           (D)
  py-idna/2.8
  py-jinja2/2.10.3
  py-kiwisolver/1.0.1-py-27
  py-kiwisolver/1.0.1
  py-kiwisolver/1.1.0            (D)
  py-lzstring/1.0.3
  py-mako/1.0.4
  py-markdown/3.1.1
  py-markupsafe/1.1.1
  py-matplotlib/2.2.3-py-27
  py-matplotlib/2.2.3
  py-matplotlib/3.0.0
  py-matplotlib/3.2.2            (D)
  py-multiqc/1.7
  py-networkx/2.2
  py-numexpr/2.6.5-py-27
  py-numexpr/2.6.5              (D)
  py-numpy/1.15.2-py-27
  py-numpy/1.15.2
  py-numpy/1.17.3
  py-numpy/1.19.0              (D)
  py-pandas/0.23.4-py-27
  py-pandas/0.23.4              (D)
  py-pillow/5.1.0-py-27
  py-pillow/5.1.0
  py-pillow/6.2.0
  py-pillow/7.0.0              (D)
  py-pip/10.0.1-py-27
  py-pip/10.0.1
  py-pip/21.3.1-k57kh3z           (D)
  py-pyparsing/2.2.0-py-27
  py-pyparsing/2.2.0
  py-pyparsing/2.4.2             (D)
  py-pyqt/4.11.3-py-27
  py-pysam/0.14.1-py-27
  py-pytest-runner/5.1
  py-python-dateutil/2.8.0
  py-pytz/2017.2-py-27
  py-pytz/2017.2
  py-pytz/2019.3               (D)
  py-pyyaml/5.1.2
  py-requests/2.22.0
  py-scientificpython/2.8.1-py-27
  py-scikit-learn/0.20.0-py-27
  py-scipy/1.1.0-py-27
  py-scipy/1.1.0               (D)
  py-setuptools-scm/3.1.0-py-27
  py-setuptools-scm/3.3.3
  py-setuptools-scm/4.1.2          (D)
  py-setuptools/40.4.3-py-27
  py-setuptools/40.4.3
  py-setuptools/41.4.0
  py-setuptools/46.1.3
  py-setuptools/50.3.2
  py-setuptools/59.4.0-4723d3z        (D)
  py-simplejson/3.10.0
  py-sip/4.16.7-py-27
  py-sip/4.19.21               (D)
  py-six/1.11.0-py-27
  py-six/1.11.0
  py-six/1.12.0
  py-six/1.14.0               (D)
  py-spectra/0.0.11
  py-subprocess32/3.2.7-py-27
  py-urllib3/1.25.6
  py-virtualenv/16.0.0-py-27
  py-wheel/0.37.0-h7ko7oy
  py-xvfbwrapper/0.2.9-py-27
  python/2.7.15
  python/3.7.0
  python/3.7.4
  python/3.7.7
  python/3.8.6
  python/3.9.10-mru6vyi           (D)
  qhull/2015.2
  qt/5.13.1
  r-assertthat/0.2.1-py-27
  r-assertthat/0.2.1             (D)
  r-backports/1.1.4-py-27
  r-backports/1.1.4             (D)
  r-bh/1.69.0-1
  r-cli/1.1.0-py-27
  r-cli/1.1.0                (D)
  r-colorspace/1.4-1-py-27
  r-crayon/1.3.4
  r-digest/0.6.20-py-27
  r-digest/0.6.20              (D)
  r-ellipsis/0.2.0.1-py-27
  r-ellipsis/0.2.0.1             (D)
  r-fansi/0.4.0-py-27
  r-fansi/0.4.0               (D)
  r-glue/1.3.1-py-27
  r-glue/1.3.1                (D)
  r-hms/0.5.0-py-27
  r-lattice/0.20-38-py-27
  r-lattice/0.20-38             (D)
  r-matrix/1.2-17-py-27
  r-methodss3/1.7.1-py-27
  r-munsell/0.5.0-py-27
  r-nlme/3.1-141-py-27
  r-oo/1.21.0-py-27
  r-pillar/1.4.2-py-27
  r-pillar/1.4.2               (D)
  r-pkgconfig/2.0.2-py-27
  r-pkgconfig/2.0.2             (D)
  r-prettyunits/1.0.2-py-27
  r-r6/2.4.0-py-27
  r-raster/2.9-23-py-27
  r-rcpp/1.0.2-py-27
  r-rcpp/1.0.2                (D)
  r-rgdal/1.4-4-py-27
  r-rjava/0.9-11
  r-rlang/0.4.0-py-27
  r-rlang/0.4.0               (D)
  r-sp/1.3-1-py-27
  r-stringi/1.4.3-py-27
  r-stringr/1.4.0-py-27
  r-tibble/2.1.3-py-27
  r-utf8/1.1.4-py-27
  r-utf8/1.1.4                (D)
  r-utils/2.5.0-py-27
  r-vctrs/0.2.0-py-27
  r-vctrs/0.2.0               (D)
  r-zeallot/0.1.0-py-27
  r-zeallot/0.1.0              (D)
  r/3.6.1
  rdma-core/32.0
  rdma-core/39.0-p2iyk5r           (D)
  readline/7.0
  readline/8.0
  readline/8.1-y37qbbx            (D)
  recordproto/1.14.2
  renderproto/0.11.1
  samtools/1.9
  scons/3.0.1-py-27
  scrnsaverproto/1.2.2
  serf/1.3.9-py-27
  shared-mime-info/1.9
  singularity/2.6.0
  slurm/17-11-8-1
  sparsehash/2.0.3
  sqlite/3.23.1
  sqlite/3.30.1
  sqlite/3.31.1
  sqlite/3.33.0
  sqlite/3.37.2-5h7ghm5           (D)
  sra-toolkit/2.9.2
  subversion/1.9.7-py-27
  swig/3.0.12
  swig/4.0.0
  swig/4.0.1                 (D)
  tar/1.32
  tar/1.34-yatns3s              (D)
  tcl-tcllib/1.19
  tcl/8.6.8
  tcl/8.6.10                 (D)
  tcsh/6.18.01
  texinfo/6.5
  tinyxml/2.6.2
  tk/8.6.8
  ucx/1.12.0-23qga65
  udunits2/2.2.24
  util-linux-uuid/2.37.4-j5eidbu
  xcb-proto/1.13
  xcb-util-image/0.4.0
  xcb-util-keysyms/0.4.0
  xcb-util-renderutil/0.3.9
  xcb-util-wm/0.4.1
  xcb-util/0.4.0
  xclip/0.13
  xerces-c/3.2.2
  xextproto/7.3.0
  xkbcomp/1.3.1
  xkbdata/1.0.1
  xproto/7.0.31
  xtrans/1.3.5
  xz/5.2.4
  xz/5.2.5-imjyzqz
  xz/5.2.5                  (D)
  z3/4.8.7
  zlib/1.1.2
  zlib/1.2.11-jsgoznx
  zlib/1.2.11                (D)

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0     (L)  intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/8.2.0 και openmpi/3.1.3
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.3-6zvj663/gcc/8.2.0 ----
  abyss/2.0.2           netcdf-fortran/4.4.4  (D)
  cdo/1.9.6            netcdf/4.6.1      (D)
  elpa/2016.11.001.pre      netlib-scalapack/2.0.2
  elpa/2017.11.001     (D)  openfoam-org/5.0
  esmf/7.0.1           parallel-netcdf/1.8.0
  fftw/3.3.8           parmetis/4.0.3
  hdf5/1.8.19           py-mpi4py/3.0.0-py-27
  hdf5/1.10.4       (D)  py-pytables/3.3.0-py-27
  hpl/2.2             quantum-espresso/6.2.0
  ior/3.0.1            quantum-espresso/6.4.1 (D)
  lammps/20180822         raxml/8.2.11
  mrbayes/3.2.7          regcm/4.4.5.11
  mrbayes/2017-11-22-py-27    scotch/6.0.6
  mrbayes/2017-11-22    (D)  siesta/4.0.1
  ncl/6.5.0-py-27         superlu-dist/5.3.0
  ncview/2.1.7          wannier90/2.1.0

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/gcc/8.2.0 ----
  apr-util/1.6.0
  apr/1.6.2
  at-spi2-atk/2.26.2
  at-spi2-core/2.28.0
  atk/2.30.0
  autoconf/2.69-c3cfkq6
  autoconf/2.69               (D)
  automake/1.16.1
  automake/1.16.2
  automake/1.16.5-t6kvnrm          (D)
  bcftools/1.9
  bdftopcf/1.0.5
  beast1/1.10.0-py-27
  beast1/1.10.4-py-27            (D)
  beast2/2.4.6
  beast2/2.6.0                (D)
  bedtools2/2.27.1
  berkeley-db/18.1.40-uozynif
  berkeley-db/18.1.40            (D)
  bison/3.0.5
  bison/3.4.2
  bison/3.6.4
  bison/3.8.2-mn72dj3            (D)
  boost/1.68.0
  boost/1.70.0
  boost/1.73.0
  boost/1.74.0                (D)
  bowtie2/2.3.4.1-py-27
  bwa/0.7.17
  bzip2/1.0.6
  bzip2/1.0.8-gmondeh
  bzip2/1.0.8                (D)
  cairo/1.14.12-py-27
  cairo/1.16.0-py-27
  cairo/1.16.0                (D)
  cgal/4.13
  charmpp/6.8.2
  cmake/3.9.6
  cmake/3.12.3
  cmake/3.15.4
  cmake/3.17.3
  cmake/3.18.4
  cmake/3.22.3-birhz64            (D)
  cubew/4.4.1
  cubew/4.4.3                (D)
  cuda/9.0.176
  cuda/9.2.88
  cuda/10.0.130
  cuda/10.1.243               (D)
  curl/7.60.0
  curl/7.63.0
  curl/7.68.0                (D)
  dbus/1.12.8
  diffutils/3.6
  diffutils/3.7
  diffutils/3.8-ucencus           (D)
  docbook-xml/4.5
  docbook-xsl/1.79.2
  double-conversion/2.0.1
  expat/2.2.5
  expat/2.2.9
  expat/2.2.10
  expat/2.4.6-pfaulin            (D)
  fastqc/0.11.7
  findutils/4.6.0
  findutils/4.8.0-etu34e6          (D)
  fixesproto/5.0
  flex/2.6.1-jrt6urm
  flex/2.6.1                 (D)
  font-util/1.3.2
  fontconfig/2.12.3
  fontconfig/2.13.1             (D)
  fontsproto/2.1.3
  fpc/3.0.2
  freetype/2.9.1
  freetype/2.10.1              (D)
  gccmakedep/1.0.3
  gdal/2.3.1
  gdal/3.0.1                 (D)
  gdk-pixbuf/2.38.0
  geos/3.6.2
  geos/3.7.2                 (D)
  ghostscript-fonts/8.11
  ghostscript/9.21
  ghostscript/9.26              (D)
  glew/2.0.0
  glib/2.56.2-py-27
  glib/2.56.3-py-27
  glib/2.56.3
  glib/2.64.3                (D)
  glproto/1.4.17
  gmake/4.2.1
  gmp/6.1.2
  gobject-introspection/1.49.2-py-27
  gobject-introspection/1.56.1-py-27
  gobject-introspection/1.56.1        (D)
  gperf/3.0.4
  gperf/3.1                 (D)
  gperftools/2.7
  gsl/2.5
  gtkplus/3.20.10
  harfbuzz/2.3.1-py-27
  harfbuzz/2.3.1               (D)
  hdf/4.2.13
  hdf5/1.10.4
  help2man/1.47.4
  help2man/1.47.11              (D)
  htslib/1.9
  hwloc/1.11.9
  hwloc/1.11.11
  hwloc/2.2.0
  hwloc/2.7.0-rjdu37j            (D)
  icu4c/64.1
  icu4c/65.1                 (D)
  igraph/0.7.1
  image-magick/7.0.5-9
  inputproto/2.3.2
  intel-tbb/2019
  intltool/0.51.0
  iozone/3_465
  jdk/1.8.0_141-b15
  jdk/11.0.2_9                (D)
  json-c/0.13.1
  jsoncpp/1.9.1
  kbproto/1.0.7
  lcms/2.9
  libbeagle/2.1.2-py-27
  libconfig/1.5
  libedit/3.1-20170329
  libedit/3.1-20191231
  libedit/3.1-20210216-ufx3jih        (D)
  libepoxy/1.4.3
  libevent/2.1.12-vqnf2dt
  libfontenc/1.1.3
  libgcrypt/1.8.5
  libgeotiff/1.4.2
  libgeotiff/1.5.1              (D)
  libgpg-error/1.36
  libint/2.6.0
  libjpeg-turbo/1.5.90
  libjpeg-turbo/2.0.3
  libjpeg-turbo/2.0.4            (D)
  libmd/1.0.4-s4rura6
  libmng/2.0.3
  libnl/3.3.0-l7gje5s
  libnl/3.3.0                (D)
  libpng/1.6.34
  libpng/1.6.37               (D)
  libpthread-stubs/0.4
  libtool/2.4.6-qnnfamg
  libx11/1.6.5
  libx11/1.6.7                (D)
  libxc/4.3.2
  libxc/4.3.4                (D)
  libxfixes/5.0.2
  libxfont/1.5.2
  libxft/2.3.2
  libxi/1.7.6
  libxkbcommon/0.8.2
  libxkbfile/1.0.9
  libxml2/2.9.8
  libxml2/2.9.9
  libxml2/2.9.10
  libxml2/2.9.12-6h5hliy           (D)
  libxslt/1.1.33
  libxsmm/1.16.1
  libxt/1.1.5
  libxtst/1.2.2
  libyaml/0.2.2
  libzip/1.2.0
  llvm/9.0.0-g5wnvwf
  llvm/9.0.0                 (D)
  lz4/1.8.1.2
  lz4/1.9.2                 (D)
  lzma/4.32.7
  lzo/2.09
  m4/1.4.18
  m4/1.4.19-bntvbrc             (D)
  makedepend/1.0.5
  matlab/R2018b
  mesa/18.3.6
  meson/0.49.1
  meson/0.54.3                (D)
  metis/5.1.0
  miniconda2/4.5.11
  miniconda3/4.5.11
  miniconda3/4.6.14             (D)
  mkfontdir/1.0.7
  mkfontscale/1.1.2
  mothur/1.40.5
  mpfr/4.0.2
  muparser/2.2.6.1
  mvapich2/2.3.4
  nasm/2.13.03
  nasm/2.14.02                (D)
  ncurses/6.1
  ncurses/6.2-e35nvm4
  ncurses/6.2                (D)
  netcdf-fortran/4.4.4
  netcdf/4.6.1
  netlib-lapack/3.8.0
  ninja/1.9.0
  ninja/1.10.0                (D)
  nlopt/2.5.0-py-27
  numactl/2.0.11
  numactl/2.0.12
  numactl/2.0.14-ocauvbz           (D)
  octave/4.4.1
  openblas/0.3.3
  openblas/0.3.7
  openblas/0.3.10
  openblas/0.3.10-4y77ykp          (D)
  openjdk/11.0.2
  openjpeg/2.1.2
  openmpi/3.1.3               (L)
  openmpi/3.1.4
  openmpi/3.1.6
  openmpi/4.1.2-6ojeowp           (D)
  openssh/8.9p1-5irfelm
  openssl/1.0.2o
  openssl/1.0.2u-r45xkpl
  openssl/1.0.2u
  openssl/1.1.1d
  openssl/1.1.1g
  openssl/1.1.1h
  openssl/1.1.1n-mnutnsg           (D)
  otf2/2.2
  pango/1.41.0
  pcre2/10.31
  pcre2/10.35                (D)
  perl-data-dumper/2.173
  perl-encode-locale/1.05
  perl-extutils-config/0.008
  perl-extutils-helpers/0.026
  perl-extutils-installpaths/0.012
  perl-extutils-makemaker/7.24
  perl-extutils-pkgconfig/1.16
  perl-file-listing/6.04
  perl-gd/2.53
  perl-html-parser/3.72
  perl-html-tagset/3.20
  perl-http-cookies/6.04
  perl-http-daemon/6.01
  perl-http-date/6.02
  perl-http-message/6.13
  perl-http-negotiate/6.01
  perl-io-html/1.001
  perl-libwww-perl/6.33
  perl-lwp-mediatypes/6.02
  perl-module-build-tiny/0.039
  perl-module-build/0.4224
  perl-net-http/6.17
  perl-test-needs/0.002005
  perl-try-tiny/0.28
  perl-uri/1.72
  perl-www-robotrules/6.02
  perl-xml-parser/2.44
  perl/5.26.2
  perl/5.30.0
  perl/5.30.3
  perl/5.32.0
  perl/5.34.0-55p3flv            (D)
  picard/2.18.3
  pixman/0.34.0
  pixman/0.38.0
  pixman/0.40.0               (D)
  pkgconf/1.4.2
  pkgconf/1.6.3
  pkgconf/1.7.3
  pkgconf/1.8.0-n7bw6qa           (D)
  plink/1.07                 (D)
  proj/5.0.1
  proj/6.2.0                 (D)
  py-babel/2.7.0
  py-backports-functools-lru-cache/1.5-py-27
  py-basemap/1.0.7-py-27
  py-bottleneck/1.2.1-py-27
  py-bottleneck/1.2.1            (D)
  py-certifi/2019.9.11
  py-chardet/3.0.4
  py-click/7.0
  py-colormath/3.0.0
  py-cycler/0.10.0-py-27
  py-cycler/0.10.0              (D)
  py-cython/0.27-py-27
  py-cython/0.28.3-py-27
  py-cython/0.28.3
  py-cython/0.29.16             (D)
  py-dateutil/2.5.2-py-27
  py-dateutil/2.5.2             (D)
  py-decorator/4.4.0
  py-docutils/0.15.2
  py-docutils/0.18.1-ywvwu55         (D)
  py-faststructure/1.0-py-27
  py-functools32/3.2.3-2-py-27
  py-future/0.16.0-py-27
  py-future/0.17.1              (D)
  py-htseq/0.9.1-py-27
  py-htseq/0.11.1-py-27           (D)
  py-idna/2.8
  py-jinja2/2.10.3
  py-kiwisolver/1.0.1-py-27
  py-kiwisolver/1.0.1
  py-kiwisolver/1.1.0            (D)
  py-lzstring/1.0.3
  py-mako/1.0.4
  py-markdown/3.1.1
  py-markupsafe/1.1.1
  py-matplotlib/2.2.3-py-27
  py-matplotlib/2.2.3
  py-matplotlib/3.0.0
  py-matplotlib/3.2.2            (D)
  py-multiqc/1.7
  py-networkx/2.2
  py-numexpr/2.6.5-py-27
  py-numexpr/2.6.5              (D)
  py-numpy/1.15.2-py-27
  py-numpy/1.15.2
  py-numpy/1.17.3
  py-numpy/1.19.0              (D)
  py-pandas/0.23.4-py-27
  py-pandas/0.23.4              (D)
  py-pillow/5.1.0-py-27
  py-pillow/5.1.0
  py-pillow/6.2.0
  py-pillow/7.0.0              (D)
  py-pip/10.0.1-py-27
  py-pip/10.0.1
  py-pip/21.3.1-k57kh3z           (D)
  py-pyparsing/2.2.0-py-27
  py-pyparsing/2.2.0
  py-pyparsing/2.4.2             (D)
  py-pyqt/4.11.3-py-27
  py-pysam/0.14.1-py-27
  py-pytest-runner/5.1
  py-python-dateutil/2.8.0
  py-pytz/2017.2-py-27
  py-pytz/2017.2
  py-pytz/2019.3               (D)
  py-pyyaml/5.1.2
  py-requests/2.22.0
  py-scientificpython/2.8.1-py-27
  py-scikit-learn/0.20.0-py-27
  py-scipy/1.1.0-py-27
  py-scipy/1.1.0               (D)
  py-setuptools-scm/3.1.0-py-27
  py-setuptools-scm/3.3.3
  py-setuptools-scm/4.1.2          (D)
  py-setuptools/40.4.3-py-27
  py-setuptools/40.4.3
  py-setuptools/41.4.0
  py-setuptools/46.1.3
  py-setuptools/50.3.2
  py-setuptools/59.4.0-4723d3z        (D)
  py-simplejson/3.10.0
  py-sip/4.16.7-py-27
  py-sip/4.19.21               (D)
  py-six/1.11.0-py-27
  py-six/1.11.0
  py-six/1.12.0
  py-six/1.14.0               (D)
  py-spectra/0.0.11
  py-subprocess32/3.2.7-py-27
  py-urllib3/1.25.6
  py-virtualenv/16.0.0-py-27
  py-wheel/0.37.0-h7ko7oy
  py-xvfbwrapper/0.2.9-py-27
  python/2.7.15
  python/3.7.0
  python/3.7.4
  python/3.7.7
  python/3.8.6
  python/3.9.10-mru6vyi           (D)
  qhull/2015.2
  qt/5.13.1
  r-assertthat/0.2.1-py-27
  r-assertthat/0.2.1             (D)
  r-backports/1.1.4-py-27
  r-backports/1.1.4             (D)
  r-bh/1.69.0-1
  r-cli/1.1.0-py-27
  r-cli/1.1.0                (D)
  r-colorspace/1.4-1-py-27
  r-crayon/1.3.4
  r-digest/0.6.20-py-27
  r-digest/0.6.20              (D)
  r-ellipsis/0.2.0.1-py-27
  r-ellipsis/0.2.0.1             (D)
  r-fansi/0.4.0-py-27
  r-fansi/0.4.0               (D)
  r-glue/1.3.1-py-27
  r-glue/1.3.1                (D)
  r-hms/0.5.0-py-27
  r-lattice/0.20-38-py-27
  r-lattice/0.20-38             (D)
  r-matrix/1.2-17-py-27
  r-methodss3/1.7.1-py-27
  r-munsell/0.5.0-py-27
  r-nlme/3.1-141-py-27
  r-oo/1.21.0-py-27
  r-pillar/1.4.2-py-27
  r-pillar/1.4.2               (D)
  r-pkgconfig/2.0.2-py-27
  r-pkgconfig/2.0.2             (D)
  r-prettyunits/1.0.2-py-27
  r-r6/2.4.0-py-27
  r-raster/2.9-23-py-27
  r-rcpp/1.0.2-py-27
  r-rcpp/1.0.2                (D)
  r-rgdal/1.4-4-py-27
  r-rjava/0.9-11
  r-rlang/0.4.0-py-27
  r-rlang/0.4.0               (D)
  r-sp/1.3-1-py-27
  r-stringi/1.4.3-py-27
  r-stringr/1.4.0-py-27
  r-tibble/2.1.3-py-27
  r-utf8/1.1.4-py-27
  r-utf8/1.1.4                (D)
  r-utils/2.5.0-py-27
  r-vctrs/0.2.0-py-27
  r-vctrs/0.2.0               (D)
  r-zeallot/0.1.0-py-27
  r-zeallot/0.1.0              (D)
  r/3.6.1
  rdma-core/32.0
  rdma-core/39.0-p2iyk5r           (D)
  readline/7.0
  readline/8.0
  readline/8.1-y37qbbx            (D)
  recordproto/1.14.2
  renderproto/0.11.1
  samtools/1.9
  scons/3.0.1-py-27
  scrnsaverproto/1.2.2
  serf/1.3.9-py-27
  shared-mime-info/1.9
  singularity/2.6.0
  slurm/17-11-8-1
  sparsehash/2.0.3
  sqlite/3.23.1
  sqlite/3.30.1
  sqlite/3.31.1
  sqlite/3.33.0
  sqlite/3.37.2-5h7ghm5           (D)
  sra-toolkit/2.9.2
  subversion/1.9.7-py-27
  swig/3.0.12
  swig/4.0.0
  swig/4.0.1                 (D)
  tar/1.32
  tar/1.34-yatns3s              (D)
  tcl-tcllib/1.19
  tcl/8.6.8
  tcl/8.6.10                 (D)
  tcsh/6.18.01
  texinfo/6.5
  tinyxml/2.6.2
  tk/8.6.8
  ucx/1.12.0-23qga65
  udunits2/2.2.24
  util-linux-uuid/2.37.4-j5eidbu
  xcb-proto/1.13
  xcb-util-image/0.4.0
  xcb-util-keysyms/0.4.0
  xcb-util-renderutil/0.3.9
  xcb-util-wm/0.4.1
  xcb-util/0.4.0
  xclip/0.13
  xerces-c/3.2.2
  xextproto/7.3.0
  xkbcomp/1.3.1
  xkbdata/1.0.1
  xproto/7.0.31
  xtrans/1.3.5
  xz/5.2.4
  xz/5.2.5-imjyzqz
  xz/5.2.5                  (D)
  z3/4.8.7
  zlib/1.1.2
  zlib/1.2.11-jsgoznx
  zlib/1.2.11                (D)

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0     (L)  intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/7.3.0 και openmpi/3.1.4
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.4-hjll44w/gcc/7.3.0 ----
  fftw/3.3.8     netcdf-cxx/4.2        vtk/8.1.2
  hdf5/1.8.21    netcdf/4.7.2      (D)
  hdf5/1.10.5 (D)  netlib-scalapack/2.0.2

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/gcc/7.3.0 ----
  antlr/2.7.7                libxvmc/1.0.9
  autoconf-archive/2019.01.06        llvm/9.0.0
  autoconf/2.69               llvm/9.0.0-2yw5ljc     (D)
  automake/1.16.1              lvm2/2.03.05
  automake/1.16.2           (D)  lz4/1.8.1.2
  axel/2.16.1                lz4/1.9.2         (D)
  bdftopcf/1.0.5               lzma/4.32.7
  bedtools2/2.27.1              lzo/2.09
  berkeley-db/18.1.40            m4/1.4.18
  bison/3.0.5                matlab/R2018b
  bison/3.4.2                mesa/18.1.2
  bison/3.6.4             (D)  mesa/18.3.6        (D)
  boost/1.68.0                metis/5.1.0
  boost/1.70.0            (D)  mkfontdir/1.0.7
  bowtie2/2.3.4.1-py-27           mkfontscale/1.1.2
  bwa/0.7.17                 mpfr/4.0.2
  bzip2/1.0.6                muparser/2.2.6.1
  bzip2/1.0.8             (D)  nasm/2.13.03
  cairo/1.16.0                nasm/2.14.02        (D)
  cgal/4.13                 ncurses/6.1
  charmpp/6.8.2               ncurses/6.2        (D)
  cmake/3.12.3                netcdf-fortran/4.4.4
  cmake/3.15.4                netcdf/4.6.1
  cmake/3.18.4            (D)  numactl/2.0.11
  cryptsetup/2.2.1              numactl/2.0.12
  cryptsetup/2.3.1          (D)  numactl/2.0.14       (D)
  cubew/4.4.1                openblas/0.3.3
  cuda/9.2.88                openblas/0.3.7       (D)
  cuda/10.0.130               openjpeg/2.1.2
  cuda/11.1.0             (D)  openmpi/3.1.3
  curl/7.60.0                openmpi/3.1.4       (L)
  curl/7.63.0                openmpi/3.1.6       (D)
  curl/7.72.0             (D)  openssh/8.4p1
  damageproto/1.2.1             openssl/1.0.2o
  diffutils/3.6               openssl/1.0.2t
  diffutils/3.7            (D)  openssl/1.1.1d
  double-conversion/2.0.1          openssl/1.1.1h       (D)
  expat/2.2.5                otf2/2.1.1
  expat/2.2.9                pango/1.41.0-py-27
  expat/2.2.10            (D)  pcre2/10.31
  fastqc/0.11.7               pcre2/10.35        (D)
  findutils/4.6.0              perl-data-dumper/2.173
  fixesproto/5.0               perl/5.26.2
  flex/2.6.1                 perl/5.30.0
  font-util/1.3.2              perl/5.32.0        (D)
  fontconfig/2.12.3             picard/2.18.3
  fontsproto/2.1.3              pigz/2.4
  freetype/2.9.1               pixman/0.34.0
  freetype/2.10.1           (D)  pixman/0.38.0       (D)
  gatk/4.0.8.1-py-27             pkgconf/1.4.2
  gawk/5.0.1                 pkgconf/1.6.3
  git/2.21.0                 pkgconf/1.7.3       (D)
  git/2.29.0             (D)  popt/1.16
  glew/2.0.0                 presentproto/1.0
  glib/2.56.2-py-27             py-argparse/1.4.0-py-27
  glib/2.56.3             (D)  py-cython/0.29.21
  glproto/1.4.17               py-docutils/0.15.2
  gmp/6.1.2                 py-mako/1.0.4-py-27
  gnuplot/5.2.5-py-27            py-mako/1.0.4       (D)
  go-bootstrap/1.4-bootstrap-20171003    py-markupsafe/1.0-py-27
  go/1.13.1                 py-markupsafe/1.1.1    (D)
  go/1.15.2              (D)  py-numpy/1.15.2-py-27
  gobject-introspection/1.49.2-py-27     py-setuptools/40.4.3-py-27
  gperf/3.0.4                py-setuptools/41.4.0
  gperftools/2.7               py-setuptools/50.3.2    (D)
  gsl/2.5                  py-virtualenv/16.0.0-py-27
  harfbuzz/1.4.6-py-27            python/2.7.15
  harfbuzz/2.3.1           (D)  python/3.7.4
  hdf/4.2.13                 python/3.8.6        (D)
  hdf5/1.10.4                qt/4.8.7
  help2man/1.47.4              qt/5.13.1         (D)
  help2man/1.47.11          (D)  r/3.5.1-py-27
  htslib/1.9                 rdma-core/32.0
  hwloc/1.11.9                readline/7.0
  hwloc/1.11.11            (D)  readline/8.0        (D)
  icu4c/60.1                 renderproto/0.11.1
  icu4c/64.1             (D)  samtools/1.9
  inputproto/2.3.2              shadow/4.7
  intel-tbb/2019               singularity/2.6.0
  iozone/3_465                singularity/3.4.1
  jdk/11.0.2_9                singularity/3.6.4     (D)
  json-c/0.13.1               slurm/17-11-8-1
  jsoncpp/1.7.3               sparsehash/2.0.3
  jsoncpp/1.9.1            (D)  sqlite/3.23.1
  kbproto/1.0.7               sqlite/3.30.1
  lcms/2.9                  sqlite/3.33.0       (D)
  libaio/0.3.110               squashfs/4.3
  libedit/3.1-20170329            squashfs/4.4        (D)
  libedit/3.1-20191231        (D)  sra-toolkit/2.9.2
  libfontenc/1.1.3              swig/4.0.0
  libgpg-error/1.36             tar/1.32
  libgpg-error/1.37          (D)  tcl/8.6.8
  libharu/2.3.0               tcsh/6.18.01
  libidn2/2.3.0               texinfo/6.5
  libjpeg-turbo/1.5.90            tinyxml/2.6.2
  libjpeg-turbo/2.0.3         (D)  tk/8.6.8
  libjpeg/9c                 udunits2/2.2.24
  libmng/2.0.3                util-linux/2.29.2
  libnl/3.3.0                util-linux/2.35.1     (D)
  libpng/1.6.34               videoproto/2.3.3
  libpng/1.6.37            (D)  xcb-proto/1.13
  libpthread-stubs/0.4            xcb-util-image/0.4.0
  libseccomp/2.3.3              xcb-util-keysyms/0.4.0
  libunistring/0.9.10            xcb-util-renderutil/0.3.9
  libx11/1.6.5                xcb-util-wm/0.4.1
  libx11/1.6.7            (D)  xcb-util/0.4.0
  libxdamage/1.1.4              xerces-c/3.2.2
  libxfixes/5.0.2              xextproto/7.3.0
  libxfont/1.5.2               xkbcomp/1.3.1
  libxkbcommon/0.8.2             xkbdata/1.0.1
  libxkbfile/1.0.9              xproto/7.0.31
  libxml2/2.9.8               xsd/4.0.0
  libxml2/2.9.9               xtrans/1.3.5
  libxml2/2.9.10           (D)  xz/5.2.4
  libxshmfence/1.3              xz/5.2.5          (D)
  libxt/1.1.5                zlib/1.2.11
  libxv/1.0.10

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0     (L)  gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/7.3.0 και openmpi/3.1.3
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.3-f7vp4xh/gcc/7.3.0 ----
  abinit/8.8.2        netcdf-fortran/4.4.4  (D)
  abyss/2.0.2         netcdf/4.6.1      (D)
  cdo/1.9.6          netlib-scalapack/2.0.2
  elpa/2016.11.001.pre    openfoam-org/5.0
  elpa/2017.11.001   (D)  parallel-netcdf/1.8.0
  esmf/7.0.1         parmetis/4.0.3
  fftw/3.3.8         petsc/3.10.2
  hdf5/1.10.4     (D)  py-mpi4py/3.0.0-py-27
  hpl/2.2           quantum-espresso/6.2.0
  hypre/2.15.1        scalasca/2.4
  ior/3.0.1          scotch/6.0.6
  lammps/20180822       siesta/4.0.1
  mrbayes/2017-11-22     superlu-dist/5.3.0
  ncl/6.5.0-py-27       superlu-dist/5.4.0   (D)
  nco/4.6.7          vtk/8.1.1
  ncview/2.1.7        wannier90/2.1.0
  netcdf-cxx/4.2

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/gcc/7.3.0 ----
  antlr/2.7.7                libxvmc/1.0.9
  autoconf-archive/2019.01.06        llvm/9.0.0
  autoconf/2.69               llvm/9.0.0-2yw5ljc     (D)
  automake/1.16.1              lvm2/2.03.05
  automake/1.16.2           (D)  lz4/1.8.1.2
  axel/2.16.1                lz4/1.9.2         (D)
  bdftopcf/1.0.5               lzma/4.32.7
  bedtools2/2.27.1              lzo/2.09
  berkeley-db/18.1.40            m4/1.4.18
  bison/3.0.5                matlab/R2018b
  bison/3.4.2                mesa/18.1.2
  bison/3.6.4             (D)  mesa/18.3.6        (D)
  boost/1.68.0                metis/5.1.0
  boost/1.70.0            (D)  mkfontdir/1.0.7
  bowtie2/2.3.4.1-py-27           mkfontscale/1.1.2
  bwa/0.7.17                 mpfr/4.0.2
  bzip2/1.0.6                muparser/2.2.6.1
  bzip2/1.0.8             (D)  nasm/2.13.03
  cairo/1.16.0                nasm/2.14.02        (D)
  cgal/4.13                 ncurses/6.1
  charmpp/6.8.2               ncurses/6.2        (D)
  cmake/3.12.3                netcdf-fortran/4.4.4
  cmake/3.15.4                netcdf/4.6.1
  cmake/3.18.4            (D)  numactl/2.0.11
  cryptsetup/2.2.1              numactl/2.0.12
  cryptsetup/2.3.1          (D)  numactl/2.0.14       (D)
  cubew/4.4.1                openblas/0.3.3
  cuda/9.2.88                openblas/0.3.7       (D)
  cuda/10.0.130               openjpeg/2.1.2
  cuda/11.1.0             (D)  openmpi/3.1.3       (L)
  curl/7.60.0                openmpi/3.1.4
  curl/7.63.0                openmpi/3.1.6       (D)
  curl/7.72.0             (D)  openssh/8.4p1
  damageproto/1.2.1             openssl/1.0.2o
  diffutils/3.6               openssl/1.0.2t
  diffutils/3.7            (D)  openssl/1.1.1d
  double-conversion/2.0.1          openssl/1.1.1h       (D)
  expat/2.2.5                otf2/2.1.1
  expat/2.2.9                pango/1.41.0-py-27
  expat/2.2.10            (D)  pcre2/10.31
  fastqc/0.11.7               pcre2/10.35        (D)
  findutils/4.6.0              perl-data-dumper/2.173
  fixesproto/5.0               perl/5.26.2
  flex/2.6.1                 perl/5.30.0
  font-util/1.3.2              perl/5.32.0        (D)
  fontconfig/2.12.3             picard/2.18.3
  fontsproto/2.1.3              pigz/2.4
  freetype/2.9.1               pixman/0.34.0
  freetype/2.10.1           (D)  pixman/0.38.0       (D)
  gatk/4.0.8.1-py-27             pkgconf/1.4.2
  gawk/5.0.1                 pkgconf/1.6.3
  git/2.21.0                 pkgconf/1.7.3       (D)
  git/2.29.0             (D)  popt/1.16
  glew/2.0.0                 presentproto/1.0
  glib/2.56.2-py-27             py-argparse/1.4.0-py-27
  glib/2.56.3             (D)  py-cython/0.29.21
  glproto/1.4.17               py-docutils/0.15.2
  gmp/6.1.2                 py-mako/1.0.4-py-27
  gnuplot/5.2.5-py-27            py-mako/1.0.4       (D)
  go-bootstrap/1.4-bootstrap-20171003    py-markupsafe/1.0-py-27
  go/1.13.1                 py-markupsafe/1.1.1    (D)
  go/1.15.2              (D)  py-numpy/1.15.2-py-27
  gobject-introspection/1.49.2-py-27     py-setuptools/40.4.3-py-27
  gperf/3.0.4                py-setuptools/41.4.0
  gperftools/2.7               py-setuptools/50.3.2    (D)
  gsl/2.5                  py-virtualenv/16.0.0-py-27
  harfbuzz/1.4.6-py-27            python/2.7.15
  harfbuzz/2.3.1           (D)  python/3.7.4
  hdf/4.2.13                 python/3.8.6        (D)
  hdf5/1.10.4                qt/4.8.7
  help2man/1.47.4              qt/5.13.1         (D)
  help2man/1.47.11          (D)  r/3.5.1-py-27
  htslib/1.9                 rdma-core/32.0
  hwloc/1.11.9                readline/7.0
  hwloc/1.11.11            (D)  readline/8.0        (D)
  icu4c/60.1                 renderproto/0.11.1
  icu4c/64.1             (D)  samtools/1.9
  inputproto/2.3.2              shadow/4.7
  intel-tbb/2019               singularity/2.6.0
  iozone/3_465                singularity/3.4.1
  jdk/11.0.2_9                singularity/3.6.4     (D)
  json-c/0.13.1               slurm/17-11-8-1
  jsoncpp/1.7.3               sparsehash/2.0.3
  jsoncpp/1.9.1            (D)  sqlite/3.23.1
  kbproto/1.0.7               sqlite/3.30.1
  lcms/2.9                  sqlite/3.33.0       (D)
  libaio/0.3.110               squashfs/4.3
  libedit/3.1-20170329            squashfs/4.4        (D)
  libedit/3.1-20191231        (D)  sra-toolkit/2.9.2
  libfontenc/1.1.3              swig/4.0.0
  libgpg-error/1.36             tar/1.32
  libgpg-error/1.37          (D)  tcl/8.6.8
  libharu/2.3.0               tcsh/6.18.01
  libidn2/2.3.0               texinfo/6.5
  libjpeg-turbo/1.5.90            tinyxml/2.6.2
  libjpeg-turbo/2.0.3         (D)  tk/8.6.8
  libjpeg/9c                 udunits2/2.2.24
  libmng/2.0.3                util-linux/2.29.2
  libnl/3.3.0                util-linux/2.35.1     (D)
  libpng/1.6.34               videoproto/2.3.3
  libpng/1.6.37            (D)  xcb-proto/1.13
  libpthread-stubs/0.4            xcb-util-image/0.4.0
  libseccomp/2.3.3              xcb-util-keysyms/0.4.0
  libunistring/0.9.10            xcb-util-renderutil/0.3.9
  libx11/1.6.5                xcb-util-wm/0.4.1
  libx11/1.6.7            (D)  xcb-util/0.4.0
  libxdamage/1.1.4              xerces-c/3.2.2
  libxfixes/5.0.2              xextproto/7.3.0
  libxfont/1.5.2               xkbcomp/1.3.1
  libxkbcommon/0.8.2             xkbdata/1.0.1
  libxkbfile/1.0.9              xproto/7.0.31
  libxml2/2.9.8               xsd/4.0.0
  libxml2/2.9.9               xtrans/1.3.5
  libxml2/2.9.10           (D)  xz/5.2.4
  libxshmfence/1.3              xz/5.2.5          (D)
  libxt/1.1.5                zlib/1.2.11
  libxv/1.0.10

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0     (L)  gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με gcc/6.4.0 και openmpi/3.1.3

Διαθέσιμο λογισμικό με intel/19.0.5 και intel-mpi/2019.4.243
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/intel/19.0.5 ----
  alsa-lib/1.2.2         lzma/4.32.7
  alsa-lib/1.2.3.2    (D)  m4/1.4.18
  autoconf/2.69         meson/0.54.3
  automake/1.16.1        meson/0.56.0      (D)
  automake/1.16.2     (D)  miniconda2/4.5.11
  axel/2.16.1          miniconda3/4.5.11
  berkeley-db/18.1.40      mpfr/4.0.2
  bison/3.4.2          nasm/2.13.03
  bison/3.6.4       (D)  nasm/2.14.02
  boost/1.70.0          nasm/2.15.05      (D)
  bzip2/1.0.8          ncdu/1.13
  cgal/4.13           ncurses/6.1
  cmake/3.9.6          ncurses/6.2      (D)
  cmake/3.12.3          netlib-lapack/3.8.0
  cmake/3.15.4          ninja/1.10.0
  cmake/3.17.3          ninja/1.10.1      (D)
  cmake/3.18.4      (D)  numactl/2.0.11
  cpio/2.13           numactl/2.0.12
  curl/7.63.0          numactl/2.0.14     (D)
  curl/7.68.0       (D)  openblas/0.3.7     (D)
  diffutils/3.6         openjdk/11.0.2
  diffutils/3.7      (D)  openmpi/3.1.2
  double-conversion/2.0.1    openmpi/3.1.3
  eigen/3.3.8          openmpi/3.1.4
  expat/2.2.9          openmpi/3.1.6     (D)
  expat/2.2.10      (D)  openssl/1.0.2o
  ffmpeg/4.2.2          openssl/1.1.1d
  findutils/4.6.0        openssl/1.1.1g
  flex/2.6.1           openssl/1.1.1h     (D)
  fontsproto/2.1.3        pcre/8.44
  glib/2.64.3          pcre2/10.35
  glproto/1.4.17         perl-data-dumper/2.173
  gmake/4.2.1          perl/5.26.2
  gmp/6.1.2           perl/5.30.0
  gperf/3.1           perl/5.30.3
  gsl/2.5            perl/5.32.0      (D)
  help2man/1.47.11        pkgconf/1.4.2
  hwloc/1.9           pkgconf/1.6.3
  hwloc/1.11.9          pkgconf/1.7.3     (D)
  hwloc/1.11.11      (D)  popt/1.16
  icu4c/65.1           py-mako/1.0.4
  inputproto/2.3.2        py-markupsafe/1.1.1
  intel-mkl/2020.1.217      py-setuptools/46.1.3
  intel-mkl/2020.3.279  (D)  py-setuptools/50.3.2  (D)
  intel-mpi/2019.4.243  (L)  python/3.3.5
  intel-mpi/2019.8.254  (D)  python/3.7.7
  jasper/1.900.1         python/3.8.6      (D)
  jsoncpp/1.9.2         randrproto/1.5.0
  kbproto/1.0.7         readline/7.0
  kokkos/3.1.01         readline/8.0      (D)
  kokkos/3.2.00      (D)  renderproto/0.11.1
  libedit/3.1-20191231      slurm/17-11-8-1
  libfontenc/1.1.3        sqlite/3.30.1
  libint/2.6.0          sqlite/3.31.1
  libjpeg-turbo/1.5.90      sqlite/3.33.0     (D)
  libjpeg-turbo/2.0.4   (D)  tar/1.32
  libpng/1.6.34         tcl/8.6.8
  libpng/1.6.37      (D)  texinfo/6.5
  libpthread-stubs/0.4      voropp/0.4.6
  libtool/2.4.6         xcb-proto/1.13
  libx11/1.6.7          xextproto/7.3.0
  libxau/1.0.8          xproto/7.0.31
  libxc/4.3.4          xrandr/1.5.0
  libxml2/2.9.8         xtrans/1.3.5
  libxml2/2.9.9         xz/5.2.4
  libxml2/2.9.10     (D)  xz/5.2.5        (D)
  libxrandr/1.5.0        yasm/1.3.0
  libxt/1.1.5          zlib/1.2.11
  lz4/1.9.2           zstd/1.4.5

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (L,D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με intel/19.0.5 και openmpi/3.1.4
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.4-c7taqae/intel/19.0.5.281 ----
  netlib-scalapack/2.0.2

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/intel/19.0.5 ----
  alsa-lib/1.2.2         lzma/4.32.7
  alsa-lib/1.2.3.2    (D)  m4/1.4.18
  autoconf/2.69         meson/0.54.3
  automake/1.16.1        meson/0.56.0      (D)
  automake/1.16.2     (D)  miniconda2/4.5.11
  axel/2.16.1          miniconda3/4.5.11
  berkeley-db/18.1.40      mpfr/4.0.2
  bison/3.4.2          nasm/2.13.03
  bison/3.6.4       (D)  nasm/2.14.02
  boost/1.70.0          nasm/2.15.05      (D)
  bzip2/1.0.8          ncdu/1.13
  cgal/4.13           ncurses/6.1
  cmake/3.9.6          ncurses/6.2      (D)
  cmake/3.12.3          netlib-lapack/3.8.0
  cmake/3.15.4          ninja/1.10.0
  cmake/3.17.3          ninja/1.10.1      (D)
  cmake/3.18.4      (D)  numactl/2.0.11
  cpio/2.13           numactl/2.0.12
  curl/7.63.0          numactl/2.0.14     (D)
  curl/7.68.0       (D)  openblas/0.3.7     (D)
  diffutils/3.6         openjdk/11.0.2
  diffutils/3.7      (D)  openmpi/3.1.2
  double-conversion/2.0.1    openmpi/3.1.3
  eigen/3.3.8          openmpi/3.1.4     (L)
  expat/2.2.9          openmpi/3.1.6     (D)
  expat/2.2.10      (D)  openssl/1.0.2o
  ffmpeg/4.2.2          openssl/1.1.1d
  findutils/4.6.0        openssl/1.1.1g
  flex/2.6.1           openssl/1.1.1h     (D)
  fontsproto/2.1.3        pcre/8.44
  glib/2.64.3          pcre2/10.35
  glproto/1.4.17         perl-data-dumper/2.173
  gmake/4.2.1          perl/5.26.2
  gmp/6.1.2           perl/5.30.0
  gperf/3.1           perl/5.30.3
  gsl/2.5            perl/5.32.0      (D)
  help2man/1.47.11        pkgconf/1.4.2
  hwloc/1.9           pkgconf/1.6.3
  hwloc/1.11.9          pkgconf/1.7.3     (D)
  hwloc/1.11.11      (D)  popt/1.16
  icu4c/65.1           py-mako/1.0.4
  inputproto/2.3.2        py-markupsafe/1.1.1
  intel-mkl/2020.1.217      py-setuptools/46.1.3
  intel-mkl/2020.3.279  (D)  py-setuptools/50.3.2  (D)
  intel-mpi/2019.4.243      python/3.3.5
  intel-mpi/2019.8.254  (D)  python/3.7.7
  jasper/1.900.1         python/3.8.6      (D)
  jsoncpp/1.9.2         randrproto/1.5.0
  kbproto/1.0.7         readline/7.0
  kokkos/3.1.01         readline/8.0      (D)
  kokkos/3.2.00      (D)  renderproto/0.11.1
  libedit/3.1-20191231      slurm/17-11-8-1
  libfontenc/1.1.3        sqlite/3.30.1
  libint/2.6.0          sqlite/3.31.1
  libjpeg-turbo/1.5.90      sqlite/3.33.0     (D)
  libjpeg-turbo/2.0.4   (D)  tar/1.32
  libpng/1.6.34         tcl/8.6.8
  libpng/1.6.37      (D)  texinfo/6.5
  libpthread-stubs/0.4      voropp/0.4.6
  libtool/2.4.6         xcb-proto/1.13
  libx11/1.6.7          xextproto/7.3.0
  libxau/1.0.8          xproto/7.0.31
  libxc/4.3.4          xrandr/1.5.0
  libxml2/2.9.8         xtrans/1.3.5
  libxml2/2.9.9         xz/5.2.4
  libxml2/2.9.10     (D)  xz/5.2.5        (D)
  libxrandr/1.5.0        yasm/1.3.0
  libxt/1.1.5          zlib/1.2.11
  lz4/1.9.2           zstd/1.4.5

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (L,D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".
Διαθέσιμο λογισμικό με intel/19.0.5 και openmpi/3.1.3
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.3-q4h4qu4/intel/19.0.5.281 ----
  hdf5/1.8.19    netcdf-fortran/4.4.4  regcm/4.4.5.11
  hdf5/1.10.4 (D)  netcdf/4.6.1      regcm/4.7.0  (D)

---- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/intel/19.0.5 ----
  alsa-lib/1.2.2         lzma/4.32.7
  alsa-lib/1.2.3.2    (D)  m4/1.4.18
  autoconf/2.69         meson/0.54.3
  automake/1.16.1        meson/0.56.0      (D)
  automake/1.16.2     (D)  miniconda2/4.5.11
  axel/2.16.1          miniconda3/4.5.11
  berkeley-db/18.1.40      mpfr/4.0.2
  bison/3.4.2          nasm/2.13.03
  bison/3.6.4       (D)  nasm/2.14.02
  boost/1.70.0          nasm/2.15.05      (D)
  bzip2/1.0.8          ncdu/1.13
  cgal/4.13           ncurses/6.1
  cmake/3.9.6          ncurses/6.2      (D)
  cmake/3.12.3          netlib-lapack/3.8.0
  cmake/3.15.4          ninja/1.10.0
  cmake/3.17.3          ninja/1.10.1      (D)
  cmake/3.18.4      (D)  numactl/2.0.11
  cpio/2.13           numactl/2.0.12
  curl/7.63.0          numactl/2.0.14     (D)
  curl/7.68.0       (D)  openblas/0.3.7     (D)
  diffutils/3.6         openjdk/11.0.2
  diffutils/3.7      (D)  openmpi/3.1.2
  double-conversion/2.0.1    openmpi/3.1.3     (L)
  eigen/3.3.8          openmpi/3.1.4
  expat/2.2.9          openmpi/3.1.6     (D)
  expat/2.2.10      (D)  openssl/1.0.2o
  ffmpeg/4.2.2          openssl/1.1.1d
  findutils/4.6.0        openssl/1.1.1g
  flex/2.6.1           openssl/1.1.1h     (D)
  fontsproto/2.1.3        pcre/8.44
  glib/2.64.3          pcre2/10.35
  glproto/1.4.17         perl-data-dumper/2.173
  gmake/4.2.1          perl/5.26.2
  gmp/6.1.2           perl/5.30.0
  gperf/3.1           perl/5.30.3
  gsl/2.5            perl/5.32.0      (D)
  help2man/1.47.11        pkgconf/1.4.2
  hwloc/1.9           pkgconf/1.6.3
  hwloc/1.11.9          pkgconf/1.7.3     (D)
  hwloc/1.11.11      (D)  popt/1.16
  icu4c/65.1           py-mako/1.0.4
  inputproto/2.3.2        py-markupsafe/1.1.1
  intel-mkl/2020.1.217      py-setuptools/46.1.3
  intel-mkl/2020.3.279  (D)  py-setuptools/50.3.2  (D)
  intel-mpi/2019.4.243      python/3.3.5
  intel-mpi/2019.8.254  (D)  python/3.7.7
  jasper/1.900.1         python/3.8.6      (D)
  jsoncpp/1.9.2         randrproto/1.5.0
  kbproto/1.0.7         readline/7.0
  kokkos/3.1.01         readline/8.0      (D)
  kokkos/3.2.00      (D)  renderproto/0.11.1
  libedit/3.1-20191231      slurm/17-11-8-1
  libfontenc/1.1.3        sqlite/3.30.1
  libint/2.6.0          sqlite/3.31.1
  libjpeg-turbo/1.5.90      sqlite/3.33.0     (D)
  libjpeg-turbo/2.0.4   (D)  tar/1.32
  libpng/1.6.34         tcl/8.6.8
  libpng/1.6.37      (D)  texinfo/6.5
  libpthread-stubs/0.4      voropp/0.4.6
  libtool/2.4.6         xcb-proto/1.13
  libx11/1.6.7          xextproto/7.3.0
  libxau/1.0.8          xproto/7.0.31
  libxc/4.3.4          xrandr/1.5.0
  libxml2/2.9.8         xtrans/1.3.5
  libxml2/2.9.9         xz/5.2.4
  libxml2/2.9.10     (D)  xz/5.2.5        (D)
  libxrandr/1.5.0        yasm/1.3.0
  libxt/1.1.5          zlib/1.2.11
  lz4/1.9.2           zstd/1.4.5

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/7.3.0         gcc/13.2.0-nbog6z2
  gcc/8.2.0         intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/9.2.0         intel/19.0.5              (L,D)
  gcc/9.4.0-eewq4j6     intel/20.0.2
  gcc/10.2.0        llvm/5.0.2-2l7hn3a
  gcc/12.2.0-fhg4pj2    nvhpc/23.11-do7ymsa
  gcc/12.2.0     (D)

------------------------ /mnt/apps/prebuilt/modulefiles ------------------------
  ASReml/4.1.0               cma/2023R2
  AnsysEM/2021R1              coda/2.21.1
  AnsysEM/2023R1              coda/2.22.2
  AnsysEM/2023R2           (D)  cp2k/2024.1
  Bismark/v0.24.2              crystal23/v1.0.1-mpp-omp
  CARLA/v0.9.15               crystal23/v1.0.1-mpp
  CASA/5.6.0-60               crystal23/v1.0.1     (D)
  CESM/v2.1.4                cst/2023
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.24         ecadxplore/2023R2
  CONVERGE-IntelMPI/3.0.8          examl/3.0.21
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.8        fds/6.7.5-intel
  CONVERGE-IntelMPI/cvg/3.0.24    (D)  fds/6.7.5        (D)
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.8        flo/1.1.0
  CONVERGE-IntelMPI/mpi/3.0.24    (D)  gaussian/16_c02_avx2
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.8        gurobi/10.0.0
  CONVERGE-IntelMPI/udf/3.0.24    (D)  gurobi/10.00
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.8     gurobi/10.0.1      (D)
  CONVERGE-IntelMPI/utilities/3.0.24 (D)  harp/1.10
  CONVERGE-OMPI/3.0.8            harp/1.14
  CONVERGE-OMPI/cvg/3.0.8          harp/1.17
  CONVERGE-OMPI/mpi/3.0.8          harp/1.20.0
  CONVERGE-OMPI/udf/3.0.8          idl/8.4         (D)
  CONVERGE-OMPI/utilities/3.0.8       idl/8.7.3
  CONVERGE/2.4.23              idl/8.8
  CONVERGE/3.0.5           (D)  iqtree/1.6.11
  Chaste/2017.1               lammps/20200505-gcc-vtk
  Ferret/7.5.0               lammps/20200505-intel
  GAMS/27.3.0                matlab/R2012b
  GEMMA/0.98.1               matlab/R2018b
  HYSPLIT/5.3.0               matlab/R2020b
  LDBlockShow/90679e1            matlab/R2021a
  MESA/r1039                matlab/R2022b      (D)
  Mathematica/12.0.0            metashape/2.0.1
  MrBayes/3.2.7a              modeltest/0.1.5
  NAMD/3.0b6                multistrand/2.1.3
  NBO/7.0                  mumax/3.10
  NUPACK/3.2.2               ollama/0.1.28
  OpenCilk/9.0.1           (D)  ollama/0.1.31
  OpenSees/3.0.2           (D)  ollama/0.1.32      (D)
  OpenSees/3.1.0              openCARP/0f7d8000
  OpenVSP/test               openEMS/0.0.35
  OpenVSP/3.39.1           (D)  orca/4.2.1-openmpi-3.1.4
  PartitionFinder/2.1.1           orca/5.0.3-openmpi-4.1.1
  PatternCNV/1.0              orca/5.0.4-openmpi-4.1.1
  R/3.6.3-intel               orca/5.0.4-openmpi-4.1.4 (D)
  REACTA/0.9.7               ovito/2.9.0
  STAR-CCM/13.04.011            panoply/4.11.1
  STAR-CCM/14.06.013            panoply/4.11.4
  STAR-CCM/15.02.009            panoply/4.12.12
  STAR-CCM/17.02.008-R8       (D)  panoply/5.2.3      (D)
  STAR-CD/4.28.033             plink/v1.9
  STAR-CD/4.30.029          (D)  pycharm/2021.1.3
  STEMSim/R643               raxml-ng/0.9.0
  STEMsalabim/5.0.0             rstudio/1.4.1106
  STEMsalabim/5.3.0         (D)  rstudio/2022.07.2-576
  STRUCTURE/v2.3.4             rstudio/2023.06.2-561  (D)
  WPS/4.1-intel               sambada/0.8.1
  WPS/4.1.2-intel          (D)  siwave/2023R2
  WRF/4.1.2-intel-avx            sixplore/2023R2
  WRF/4.1.2-intel          (D)  structure/v2.3.4
  abaqus/2022                subread/2.0.3
  admixture/1.3.0              sutility/2023R2
  amber/18                 synopsys/v2023.12
  ansa/v19.1.1               thermo_pw/1.1.1
  ansa/v19.1.2               tilde/1.1.3
  ansa/v21.0.0               turbomole/7.5
  ansa/v22.1.2               turbomole/7.6
  ansa/v23.1.0               turbomole/7.7
  ansa/v24.0.1            (D)  turbomole/7.8      (D)
  ansys/2021R1               vcftools/v0.1.16
  ansys/2022R1               vmd/1.9.4
  ansys/2022R2               xcrysden/1.6.2
  ansys/2023R2            (D)  ximmer/9d165ea
  ansys/2024R1               xtb/6.3.3
  bayescan/2.1

------------------------- /mnt/apps/custom/modulefiles -------------------------
  Blender/v3.3.16            harp/1.20.2          (D)
  DL_MESO/2019             intel/2021.5.0-12.2.0
  DualSPHysics/5.4.323         ioapi/3.2-20200828
  Garfield++/4.0            jblas/v1.2.4
  MESA/r15140          (D)  lammps/23jun2022-allegro-rome
  NUPACK/4.0.0.23        (D)  lammps/20200505-gcc-vtk
  OpenCilk/v2.0             lammps/20200505-intel
  ProDiMo/2.0.0             lammps/20220107-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2      lammps/20220517-gcc-nequip
  STEMsalabim/5.0.0-mvapich2.3.3    lammps/20220623-ampere    (D)
  ambertools/22             libradtran/2.0.4
  castep/19.11             lositan/4ed774c
  castep/20.11          (D)  morphographx/2.0
  centos8                openblas/v0.3.24
  coda/2.25.1          (D)  oq-engine/3.13.0
  crystal17/v1.0.2           platanus/v1.2.4
  ecaccess-webtoolkit/6.3.1       rttov/13.2
  einstein-toolkit/Kowalevski      xflr5/6.56
  gffcompare/ebef7e0

-------------------- /usr/share/lmod/lmod/modulefiles/Core ---------------------
  lmod  settarg

 Where:
  D: Default Module
  L: Module is loaded

If the avail list is too long consider trying:

"module --default avail" or "ml -d av" to just list the default modules.
"module overview" or "ml ov" to display the number of modules for each name.

Use "module spider" to find all possible modules and extensions.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching
any of the "keys".

Εισαγωγή στη χρήση modulefiles

Τα λογισμικά/εφαρμογές γίνονται διαθέσιμα με τη χρήση modulefiles. Για παράδειγμα όταν κάνουμε login στη συστοιχία η έκδοση του gcc compiler (μεταγλωττιστή) που είναι διαθέσιμη είναι η 4.8.5:

# gcc --version
gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Η έκδοση αυτή ονομάζεται "έκδοση συστήματος".

Για να κάνουμε διαθέσιμη στο περιβάλλον χρήσης (στη γραμμή εντολών) μία άλλη έκδοση θα πρέπει να φορτώσουμε πρώτα το αντίστοιχο modulefile, π.χ. για να χρησιμοποιήσουμε την έκδοση 9.2.0:

# module load gcc/9.2.0
# gcc --version
gcc (Spack GCC) 9.2.0
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Παρατηρούμε στην έξοδο της gcc --version ότι η έκδοση είναι η 9.2.0 και όχι αυτή του συστήματος (4.8.5). Αν θέλουμε να δούμε ποιές εκδόσεις του πακέτου/λογισμικού gcc είναι διαθέσιμες θα πρέπει να τρέξουμε την εντολή module avail gcc, π.χ.:

# module avail gcc

------------ /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core -------------
  gcc/5.5.0  gcc/6.4.0  gcc/7.3.0  gcc/8.2.0 (D)  gcc/9.2.0

 Where:
  D: Default Module

Use "module spider" to find all possible modules.
Use "module keyword key1 key2 ..." to search for all possible modules matching any of the
"keys".

Στην έξοδο της τελευταίας εντολής παρατηρούμε ότι η default έκδοση είναι η 8.2.0, άρα αν καλέσουμε module load gcc χωρίς να καθορίσουμε κάποια συγκεκριμένη έκδοση θα ενεργοποιηθεί η έκδοση 8.2.0 όπως φαίνεται και στο παρακάτω πλαίσιο:

# module load gcc
# gcc --version
gcc (GCC) 8.2.0
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Δομή modulefiles

Τα περισσότερα πακέτα λογισμικού που είναι κεντρικά εγκατεστημένα στη συστοιχία έχουν γίνει compile με έναν ή περισσότερους compilers (π.χ. με gcc και με intel). Ομοίως (και ένα επίπεδο παρακάτω) μία παράλληλη εφαρμογή μπορεί να έχει γίνει compile χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία mpi υλοποιήσεις (π.χ. και με openmpi και με intel-mpi).

Κατα συνέπεια η δομή των modulefiles που είναι διαθέσιμα είναι ιεραρχική, δηλαδή οι βιβλιοθήκες ή εφαρμογές που έχουν γίνει compile με ένα συγκεκριμένο compiler φαίνονται ως διαθέσιμες με την module avail μόνο αφότου έχουμε φορτώσει στο περιβάλλον το δεδομένο compiler.

Στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται οι compilers. Κατόπιν login είναι τα μόνα λογισμικά διαθέσιμα προς χρήση:

# module avail

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/5.5.0        gcc/10.2.0
  gcc/6.4.0        intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/7.3.0        intel/19.0.5              (D)
  gcc/8.2.0     (D)  intel/20.0.2
  gcc/9.2.0        
  gcc/9.4.0-eewq4j6    

Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται οι περισσότερες εφαρμογές. Για να τις δούμε ως διαθέσιμα modulefiles θα πρέπει πρώτα να φορτώσουμε ένα compiler, π.χ.:

# module load intel/19.0.5
# module avail

- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/intel/19.0.5 --
  autoconf/2.69      hwloc/1.11.9        openmpi/3.1.2
  automake/1.16.1     hwloc/1.11.11    (D)  openmpi/3.1.3
  axel/2.16.1       jasper/1.900.1       openmpi/3.1.4  (D)
  bison/3.4.2       libjpeg-turbo/1.5.90    openssl/1.0.2o
  boost/1.70.0      libpng/1.6.34        openssl/1.1.1d (D)
  bzip2/1.0.8       libpng/1.6.37    (D)  perl/5.26.2
  cgal/4.13        libtool/2.4.6        perl/5.30.0   (D)
  cmake/3.9.6       libxml2/2.9.8        pkgconf/1.4.2
  cmake/3.12.3      libxml2/2.9.9    (D)  pkgconf/1.6.3  (D)
  cmake/3.15.4   (D)  m4/1.4.18          python/3.3.5
  curl/7.63.0       miniconda2/4.5.11      readline/7.0
  diffutils/3.6      miniconda3/4.5.11      readline/8.0  (D)
  diffutils/3.7  (D)  mpfr/4.0.2         slurm/17-11-8-1
  expat/2.2.9       nasm/2.13.03        sqlite/3.30.1
  fontsproto/2.1.3    ncurses/6.1         tar/1.32
  gmake/4.2.1       numactl/2.0.11       xz/5.2.4
  gmp/6.1.2        numactl/2.0.12    (D)  zlib/1.2.11
  help2man/1.47.11    openblas/0.3.7

----- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------
  gcc/5.5.0        gcc/10.2.0
  gcc/6.4.0        intel-oneapi-compilers/2022.0.2-sygdcrc
  gcc/7.3.0        intel/19.0.5              (D)
  gcc/8.2.0     (D)  intel/20.0.2
  gcc/9.2.0        
  gcc/9.4.0-eewq4j6 

Κάποιες εφαρμογές που είναι παράλληλες (αξιοποιούν τη χρήση μίας mpi βιβλιοθήκης) βρίσκονται σε τρίτο επίπεδο, π.χ. οι βιλβιοθήκες hdf5:

# module load openmpi/3.1.3
# module avail

------ /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/openmpi/3.1.3-q4h4qu4/intel/19.0.5.281 -------
  hdf5/1.8.19  hdf5/1.10.4 (D)  netcdf-fortran/4.4.4  netcdf/4.6.1  regcm/4.4.5.11  regcm/4.7.0 (D)

------------------- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/intel/19.0.5 --------------------
  autoconf/2.69     fontsproto/2.1.3      miniconda2/4.5.11    perl/5.30.0   (D)
  automake/1.16.1    gmake/4.2.1         miniconda3/4.5.11    pkgconf/1.4.2
  axel/2.16.1      gmp/6.1.2          mpfr/4.0.2        pkgconf/1.6.3  (D)
  bison/3.4.2      help2man/1.47.11      nasm/2.13.03       python/3.3.5
  boost/1.70.0      hwloc/1.11.9        ncurses/6.1       readline/7.0
  bzip2/1.0.8      hwloc/1.11.11    (D)  numactl/2.0.11      readline/8.0  (D)
  cgal/4.13       jasper/1.900.1       numactl/2.0.12  (D)  slurm/17-11-8-1
  cmake/3.9.6      libjpeg-turbo/1.5.90    openblas/0.3.7      sqlite/3.30.1
  cmake/3.12.3      libpng/1.6.34        openmpi/3.1.2      tar/1.32
  cmake/3.15.4  (D)  libpng/1.6.37    (D)  openmpi/3.1.3   (L)  xz/5.2.4
  curl/7.63.0      libtool/2.4.6        openmpi/3.1.4   (D)  zlib/1.2.11
  diffutils/3.6     libxml2/2.9.8        openssl/1.0.2o
  diffutils/3.7  (D)  libxml2/2.9.9    (D)  openssl/1.1.1d  (D)
  expat/2.2.9      m4/1.4.18          perl/5.26.2

----------------------- /mnt/apps/aristotle/site/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core ------------------------
  gcc/5.5.0  gcc/6.4.0  gcc/7.3.0  gcc/8.2.0 (D)  gcc/9.2.0  intel/19.0.5 (L)

Χρήση spider

Για να δούμε ποιά modulefiles θα χρειαστεί πρώτα να φορτώσουμε προκειμένου να κάνουμε μία εφαρμογή διαθέσιμη στο περιβάλλον χρήσης μπορούμε να χρησιμοποιούμε την module spider. Π.χ. για να δούμε ποιές επιλογές έχουμε διαθέσιμες για να "φορτώσουμε" την βιβλιοθήκη fftw (Fastest Fourier Transform in the West) μπορούμε να εκτελέσουμε την εξής εντολή:

# module spider fftw/3.3.8

-------------------------------------------------------------------------------------------
 fftw: fftw/3.3.8
-------------------------------------------------------------------------------------------

  You will need to load all module(s) on any one of the lines below before the "fftw/3.3.8" m
odule is available to load.

   gcc/6.4.0 openmpi/3.1.3
   gcc/7.3.0 openmpi/3.1.3
   gcc/8.2.0 openmpi/3.1.3
   gcc/9.2.0 openmpi/3.1.4

  Help:
   FFTW is a C subroutine library for computing the discrete Fourier
   transform (DFT) in one or more dimensions, of arbitrary input size, and
   of both real and complex data (as well as of even/odd data, i.e. the
   discrete cosine/sine transforms or DCT/DST). We believe that FFTW, which
   is free software, should become the FFT library of choice for most
   applications.

Βλέπουμε ότι η συγκερκιμένη βιβλιοθήκη (fftw/3.3.8) υπάρχει τέσσερις φορές εγκατεστημένη και για να την φέρουμε στο περιβάλλον χρήσης θα πρέπει να φορτώσουμε πρώτα ένα συνδυασμό του gcc και του openmpi, π.χ.:

# module load gcc/9.2.0 openmpi/3.1.4
# module load fftw/3.3.8