Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

FastQC is a quality control tool for high throughput sequence data.

FastQC 0.11.9

Γραφικό περιβάλλον

Μέσω Interactive Session

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του λογισμικού FastQC μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ξεκινήσουμε απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στην συστοιχία σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στην συνέχεια επιλέγουμε από το menu Applications -> Education -> FastQC

Μέσω login node

Εφόσον συνδεθούμε στο login node χρησιμοποιώντας X Forwarding ή σε VNC session, μπορούμε να ξεκινήσουμε το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εκτελώντας τις παρακάτω εντολές στο terminal:

   # module load gcc/9.4.0-eewq4j6
   # module load fastqc/0.11.9-dwcm5pl
   # fastqc