Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποθηκευτικοί και υπολογιστικοί πόροι για ερευνητικές ομάδες

Storage volumes ομάδων

Εφόσον μία ερευνητική ομάδα χρειάζεται από κοινού πρόσβαση σε ένα σύνολο δεδομένων ή εάν τα δεδομένα εισόδου/εξόδου ορισμένων εργασιών ξεπερνούν την τάξη ορισμένων 100άδων GB, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ένος storage volume για αποκλειστική χρήση.

Εφόσον υπάρχει ανάγκη για αποθηκευτικό χώρο μεγέθους μέχρι και 2TB, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να παρέχει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα storage volume από την διαθέσιμη αποθηκευτική υποδομή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Σε περίπτωση που απαιτείται αποθηκευτικός χώρος μεγαλύτερου μεγέθους, μία ερευνητική ομάδα έχει την δυνατότητα να προσκομίσει δίσκους, οι οποίοι θα ενταχθούν στην αποθηκευτική υποδομή. Ο ωφέλιμος αποθηκευτικός χώρος που επιστρέφεται στην ομάδα, αντιστοιχεί στο 70% του αρχικά ωφέλιμου μεγέθους των δίσκων. Το υπόλοιπο 30% χρησιμοποιείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του παρεχόμενου storage volume και την ενσωμάτωσή τους στους storage servers της υποδομής.

Για να ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές των δίσκων που είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση στην αποθηκευτική υποδομή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το hpc-support@auth.gr.

Παράδειγμα

Έστω ότι προστίθενται τρεις (3) δίσκοι μεγέθους 8ΤΒ στην αποθηκευτική υποδομή. Αν το ωφέλιμο των δίσκων είναι 7,5TB ο συνολικά ωφέλιμος χώρος που θα επιστραφεί στην ομάδα είναι:

3 x ωφέλιμο(8TB) x 70% = 3 x 7,5TB x 70% = 15,75TB

Ονόματα volumes

Τα volumes των ομάδων είναι προσβάσιμα από όλους τους server της συστοιχίας (login + compute nodes) και το όνομα αυτών ακολουθεί την εξής γενική δομή:

{{owner}}_{{increment}}

όπου:

  • owner είναι 3 ως 8 χαρακτήρες (πεζοί λατινικοί) το όνομα της ερευνητικής ομάδας (ή ενός ερευνητικού έργου) και
  • increment είναι ένας χαρακτήρας (ξεκινάει από a και τελειώνει σε z) και λειτουργεί ως α/α για τη δεδομένη ομάδα/project (π.χ. a, b, c κοκ)

Φιλοξενία εξυπηρετητών

Στην ιδρυματική υπερυπολογιστική συστοιχία (HPC) «Αριστοτέλης» του ΑΠΘ, ζητείται περιστασιακά από ερευνητικές ομάδες να φιλοξενηθεί υπολογιστικός εξοπλισμός, προκειμένου έτσι να καλυφθούν υπολογιστικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από την οριζόντια διαθέσιμη υποδομή.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη υπολογιστικού εξοπλισμού ερευνητικών ομάδων στη συστοιχία είναι οι εξής:

  1. Το ΚΗΔ να διαθέτει επαρκή χώρο και υποδομές (παροχή ρεύματος από UPS, κλιματισμό, δίκτυο) για τη φιλοξενία του εξοπλισμού.
  2. Ο εξοπλισμός να είναι νέος, να διαθέτει CPU αρχιτεκτονικής x86_64, να είναι rack mountable (max 2 RUs) και να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή (όχι του μεταπωλητή) διάρκειας 5 ετών.
  3. Ο/Η ενδιαφερόμενος/-η να έχει έρθει σε επικοινωνία με το ΚΗΔ, πριν την αγορά νέου εξοπλισμού, ώστε να του/της διατεθούν αναλυτικοί πίνακες προδιαγραφών και για να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα υποδομών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το hpc-support@auth.gr, ώστε να τους διατεθούν αναλυτικές οδηγίες ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία, καθώς και το κόστος φιλοξενίας του εξοπλισμού.