Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

A Free and Open Source Geographic Information System

QGIS 3.10.10

Γραφικό Περιβάλλον

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του QGIS στην συστοιχία μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το menu επιλέγουμε Interactive Apps -> QGIS

  2. Στην συνέχεια επιλέγουμε στην φόρμα την έκδοση του QGIS και το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό (σε ώρες):

    QGIS Form

  3. Eφόσον η εργασία ξεκινήσει, μπορούμε να επιλέξουμε Launch QGIS.