Μη επικαιροποιημένες εφαρμογές (legacy)

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε μία λίστα παλιών εφαρμογών της υπολογιστικής συστοιχίας, των οποίων οι εκδόσεις δεν έχουν αναβαθμιστεί καθώς δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αναβάθμισή τους. Οι εφαρμογές αυτές ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά.

Αίτηση για εγκατάσταση λογισμικού

Εάν επιθυμείτε την αναβάθμιση της έκδοσης κάποιου λογισμικού που εμφανίζεται στην παρακάτω λίστα μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα στη σχετική φόρμα.