Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

WebMO is a web-based interface to computational chemistry packages.

Σημείωση

Η προμήθεια του λογισμικού χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), από το Έργο με αρ. Σύμβασης Έργου 1536 του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο επ. καθ. Εμμανουήλ Κουκάρας.

The software was procured by funding from the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI), through the Research Project with grant agreement No 1536 with Principle Investigator Assist. Prof. Emmanuel Koukaras.

WebMO 23.0.017e

To WebMO web-based interface είναι προσβάσιμο από την διεύθυνση https://webmo.it.auth.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού ΑΠΘ.

Στην συνέχεια, στον WebMO Job Manager μπορείτε να δείτε μία λίστα με τις εργασίες που έχουν υποβληθεί από τον λογαριασμό σας μέσω του WebMO interface στην υπερυπολογιστική συστοιχία Αριστοτέλης.

WebMO

Για να υποβάλετε μία νέα εργασία, μπορείτε να επιλέξετε από το menu New Job -> Create New Job και να ακολουθήσετε την διαδικασία στην οποία θα σας καθοδηγήσει το web interface.

Στα βήματα που θα ακολουθήσουν μπορείτε επίσης να επιλέξετε:

  • Computational Engine (Gaussian, Mopac, ORCA, Quantum Espresso)
  • Nodes, Cores/node (Job Options -> Advanced)
  • Time Limit (By default: 1day)

Πρόσβαση στα αποτελέσματα των εργασιών

Τα αποτελέσματα των εργασιών που υποβάλλονται από το WebMO interface είναι προσβάσιμα από το directory /home/webmo/webmo/<username>.

Από το login node του Αριστοτέλη μπορείτε να δημιουργήσετε ένα soft link στο directory των αποτελεσμάτων σας, ώστε να μπορείτε βλέπετε τα αποτελέσματα των εργασιών στο home directory του λογαριασμού σας ως εξής:

$ ln -s /home/webmo/webmo/<username> ~/my_webmo_jobs