Διαθέσιμοι πόροι

Η υπολογιστική συστοιχία του ΑΠΘ "Αριστοτέλης" αποτελείται από ετερογενείς υπολογιστικούς κόμβους (compute nodes) που είναι διασυνδεδεμένοι μέσω Gigabit Ethernet δικτύου. Διαθέτει λειτουργικό σύστημα CentOS 7 και το Batch system είναι Slurm.

Regular Compute Nodes

Partition Name # of Nodes # of CPU Cores per Node Memory per Node CPU Type Job Slots Comment
batch 20 20 128 GB Intel Xeon E5-2630 v4 400
gpu 2 20 128 GB Intel Xeon E5-2640 v4 40 One Nvidia Tesla P100 per Node
htc 5 64 128 to 512 GB AMD Opteron 6274 64
vnc 3 8 16 GB Intel Xeon E5405 24