Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εισαγωγή

Για να δεσμεύσουμε πόρους στην Υπολογιστική Συστοιχία "Αριστοτέλης" του ΑΠΘ, θα πρέπει να υποβληθεί ένα batch script που να δηλώνει τους ζητούμενους πόρους και την εργασία που θέλουμε να υποβάλλουμε.

Κάθε batch script που υποβάλλεται, πρέπει να περιέχει μία λίστα με "οδηγίες" (directives) για τον scheduler ως προς το μέγεθος των πόρων που εκιμούνται ότι απαιτούνται για την εργασία. Έτσι, για παράδειγμα μπορεί να ορίζονται:

  • το εκτιμώμενο walltime, δηλαδή ο χρόνος μέσα στον οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η εργασία
  • η ουρά (δηλαδή το partition) στην οποία θα υποβληθεί η εργασία
  • το πλήθος των απαιτούμενων nodes (π.χ. για παράλληλες εργασίες κατανεμημένης μνήμης)
  • το πλήθος των επεξεργαστών (CPU Cores) ανά node (π.χ. για παράλληλες εργασίες διαμοιρασμένης μνήμης εφόσον είναι ένα το node)

Slurm directives

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά χρήσιμα παραδείγματα για slurm directives στον παρακάτω σύνδεσμο:

H υποβολή του batch script γίνεται με τη χρήση της εντολής sbatch. Π.χ. αν το batch script έχει όνομα run.sh η υποβολή γίνεται με την εντολή:

# sbatch run.sh

Περισσότερες λεπτομέρειες ώς προς τα περιεχόμενα των batch scripts και τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης εργασιών ακολουθούν στα παραδείγματα.

Παραδείγματα υποβολής

Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα και χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή εργασιών, στα παρακάτω links: