Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επικοινωνία με την υποστήριξη χρηστών

Για θέματα πρόσβασης, υποστήριξης λογισμικών και εφαρμογών, σφαλμάτων, προτάσεων, παραπόνων και γενικότερα θέματα σχετιζόμενα με τη χρήση της Ιδρυματικής συστοιχίας μπορείτε να επικοινωνείτε με την υποστήριξη χρηστών μέσω email στη διεύθυνση hpc-support@auth.gr.

Ερευνητικά ή εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Εφόσον η χρήση της υπολογιστικής υποδομής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει αξιοποιηθεί στα πλαίσια ερευνητικής δημοσίευσης ή εκπαιδευτικού έργου θα θέλαμε να μας στείλετε πληροφορίες και λεπτομέρειες στο hpc-support@auth.gr προκειμένου να τις δημοσιεύσουμε στη σελίδα Αποτελέσματα.

Εφόσον αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε πρώτα τις παρακάτω δύο παραγράφους καθώς επίσης και την ενότητα "Συχνές Ερωτήσεις".

Επίλυση προβλημάτων

Για να διευκολυνθεί η επίλυση προβλημάτων, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  1. Αρχικά εξετάστε καλά το σφάλμα που προκύπτει, ελέγχοντας τα αρχεία εξόδου. Υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιο απλό πρόβλημα.

  2. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ψάξει στο documentation, ώστε να αντλήσετε πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό ή τη συγγραφή του script υποβολής για την εργασία σας.

  3. Σε περίπτωση λανθασμένων αποτελεσμάτων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το λάθος να είναι λογικό.

Είδη λαθών

  • Στον προγραμματισμό αποκαλούμε ενα λάθος συντακτικό όταν έχει να κάνει με το συντακτικό της γλώσσας. Είναι εύκολα στην ανίχνευση καθώς συνήθως ειδοποιούμαστε απο τον compiler/interpreter.
  • Λογικά είναι τα λάθη που έχουν σωστή σύνταξη αλλα δεν πρόκειται να δώσουν σωστά αποτελέσματα εξαιτίας της λογικής τους. Είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμτωπιστούν.

Αναφορά σφαλμάτων

Εφόσον έχετε ακολουθήσει τα προηγούμενα βήματα και δεν έχετε βρεί λύση στο πρόβλημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση hpc-support@auth.gr.

Στο email θα πρέπει να συμπεριλάβετε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία μας είναι απαραίτητα για να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά. Αυτά είναι:

  1. Τo αρχείo εξόδου της εργασίας. Αυτό συνήθως βρίσκεται στο φάκελο της εργασίας και είναι της μορφής slurm-JOB_ID.out.

  2. Το script υποβολής της εργασίας που υποβάλλετε προς εκτέλεση (ή την εντολή που εκτελείτε εφόσον το πρόβλημα εκδηλώνεται σε login node).