Επικοινωνία

Υποστήριξη

Για θέματα πρόσβασης, αναφοράς σφαλμάτων, υποστήριξης και χρήσης της Ιδρυματικής συστοιχίας παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε την ενότητα Αναφορά σφαλμάτων και να απευθύνεστε στο hpc-support@auth.gr.

Αποτελέσματα

Εφόσον η χρήση της υπολογιστικής υποδομής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει αξιοποιηθεί στα πλαίσια ερευνητικής δημοσίευσης ή εκπαιδευτικού έργου θα θέλαμε να μας στείλετε πληροφορίες και λεπτομέρειες στο hpc-support@auth.gr προκειμένου να τις δημοσιεύσουμε στη σελίδα Αποτελέσματα.