Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

X-Window CRYstalline Structures and DENsities

XCrySDen 1.6.2

Γραφικό Περιβάλλον

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του λογισμικού XCrySDen μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ξεκινήσουμε απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στην συστοιχία σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στην συνέχεια επιλέγουμε από το menu Applications -> Education -> XCrySDen

Command Line

Για να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό XCrySDen από την γραμμή εντολών μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το αντίστοιχο module:

# module load xcrysden

Στην συνέχεια μπορούμε να τρέξουμε την παρακάτω εντολή προσθέτοντας ορισμένα options:

# xcrysden