Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

The Python IDE for Professional Developers

PyCharm Homepage

PyCharm 2021.1.3

Παράδειγμα χρήσης

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του PyCharm στην συστοιχία μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το menu επιλέγουμε Interactive Apps -> PyCharm

  2. Στην συνέχεια επιλέγουμε στην φόρμα την έκδοση του λογισμικού, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε (σε ώρες) και επιλέγουμε Launch:

    PyCharm Form

  3. Eφόσον η εργασία ξεκινήσει, μπορούμε να επιλέξουμε Launch PyCharm Desktop, ώστε να ανοίξει το γραφικό περιβάλλον του PyCharm.