Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

RStudio is an integrated development environment (IDE) for R. It includes a console, syntax-highlighting editor that supports direct code execution, as well as tools for plotting, history, debugging and workspace management.

RStudio Homepage

RStudio 1.4.1106

Παράδειγμα χρήσης

Για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό περιβάλλον του RStudio στην συστοιχία μπορούμε να επισκεφτούμε με έναν browser την σελίδα: https://hpc.auth.gr και να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το menu επιλέγουμε Interactive Apps -> RStudio

  2. Στην συνέχεια επιλέγουμε στην φόρμα την έκδοση της R, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό (σε ώρες) και επιλέγουμε Launch:

    RStudio Form

  3. Eφόσον η εργασία ξεκινήσει, μπορούμε να επιλέξουμε Launch RStudio Desktop, ώστε να ανοίξει το γραφικό περιβάλλον του RStudio.


τελευταία ενημέρωση: May 27, 2021