Skip to content

Letter of Support

Μέσω αυτής της σελίδας απευθυνόμαστε σε μέλη ΔΕΠ και ερευνητές που χρησιμοποιούν την υπολογιστική συστοιχία για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και σε υπεύθυνους/υπεύθυνες ερευνητικών ομάδων των οποίων τα μέλη χρησιμοποιούν τη συστοιχία. Σκοπός μας είναι να ανοίξουμε έναν δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας και μέσω αυτής να συνεργαστούμε τόσο σχετικά με θέματα που αφορούν την υπολογιστική υποδομή του Πανεπιστημίου όσο και επί συγκεκριμένης πρότασης όπως φαίνεται παρακάτω.

Θα θέλαμε να έχουμε feedback από όλους εσάς που έχετε την εμπειρία της χρήσης του Αριστοτέλη ή άλλων υποδομών (HPC - High Performance Computing), σε θέματα αναγκών που μπορούν να καλυφθούν (ή όχι) από την υποδομή που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

Προς το παρόν, για να κατευθύνουμε την επέκταση της υποδομής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτήν, όποτε υπάρχει η δυνατότητα, στηριζόμαστε κυρίως στις εκτιμήσεις μας με βάση τις ανάγκες που επισημαίνονται κατά καιρούς από όσους και όσες την χρησιμοποιούν.

Από την δική μας πλευρά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι, δεν φαίνεται να επαρκούν για τις ανάγκες που έχουν οι ερευνητές μας. Ένας πίνακας που περιλαμβάνει πληροφορίες για τους υφιστάμενους υπολογιστικούς πόρους είναι διαθέσιμος εδώ.

Παρατηρώντας διαρκώς υψηλή χρήση των πόρων και συνήθως την αναμονή αρκετών εργασιών στην ουρά, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το μέγεθος της υποδομής δεν επαρκεί για τις υφιστάμενες ανάγκες. Μπορείτε να δείτε διαγράμματα ενεργών στατιστικών για την χρήση των πόρων του Αριστοτέλη εδώ.

Η Ιδρυματική συστοιχία Αριστοτέλης, ως εργαλείο αξιοποιείται από 5 Σχολές του ΑΠΘ:

  • Σχολή Επιστημών Υγείας
  • Σχολή Θετικών Επιστημών
  • Πολυτεχνική Σχολή
  • Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Σχολή Οικονομικών και Νομικών Επιστημών

Από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020 έχουν υποβληθεί αιτήσεις πρόσβασης στην συστοιχία που αντιστοιχούν σε 98 μέλη ΔΕΠ/ερευνητικώς υπεύθυνους από 15 τμήματα του ΑΠΘ.

Η υποστήριξή σας είναι σημαντική!

Εφόσον θα θέλατε να υποστηρίξετε την ανάπτυξη της υπολογιστικής υποδομής Αριστοτέλης και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την αξιοποίησή τους στα πλαίσια της ερευνητικής ή εκπαιδευτικής σας δραστηριότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο hpc-support@auth.gr για να προσθέσουμε το όνομά σας στον πίνακα αυτής της σελίδας δηλώνοντας την υποστήριξή σας στο παρακάτω κείμενο (letter of support) Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να μας στείλετε το δικό σας κείμενο ή τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για την ανάπτυξη του Αριστοτέλη.

Κείμενο υποστήριξης (Απρίλιος 2020)

Letter of Support

Στηριζόμαστε στις υπολογιστικές υποδομές και στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (HPC Cluster, Cloud κτλ) τόσο για την έρευνά μας, όσο και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν το σύνολο και η ποιότητα του επιστημονικού έργου που παράγουμε χρησιμοποιώντας υπολογιστικούς πόρους του ΑΠΘ (δημοσιευμένες εργασίες, συμμετοχές σε συνέδρια), καθώς και ο αριθμός των συμμετοχών μας σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για σημαντικό τμήμα της έρευνάς μας είναι η εξασφάλιση περισσότερων υπολογιστικών υποδομών για την κάλυψη των αναγκών μας, οι οποίες μάλιστα έχουν έντονη αυξητική τάση τα τελευταία έτη.

Επιπλέον, οι υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες που μας παρέχει το Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητες διότι μας υποστηρίζουν στην εκπαιδευτική μας δραστηριότητα. Έτσι, είτε πρόκειται για την εκπαίδευση φοιτητών μας στη χρήση και εκμάθηση εξειδικευμένου επιστημονικού λογισμικού ή για την κάλυψη αυξημένων υπολογιστικών αναγκών που προκύπτουν στα πλαίσια διπλωματικών ή μεταπτυχιακών εργασιών, η χρήση των κεντρικά παρεχόμενων υπολογιστικών υποδομών είναι μονόδρομος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών και αναγκών εκφράζουμε την υποστήριξή μας σε προτάσεις ή προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου που διατίθενται για τις ανάγκες της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Πίνακας μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της Ιδρυματικής Υπολογιστικής Συστοιχίας του ΑΠΘ

Η εισαγωγή των ονομάτων στον πίνακα γίνεται με αλφαβητική σειρά τον Απρίλιο του 2020.

Όνομα Ιδιότητα Τμήμα/Σχολή Ερευνητική Ομάδα/Εργαστήριο/Γνωστικό Αντικείμενο
Θεόδωρος Αμπατζόπουλος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τμήμα Βιολογίας Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Εξελικτική Βιολογία και Γενετική Πληθυσμών
Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Γεωλογίας Κλιματολογία με έμφαση στη Συνοπτική και Δυναμική Κλιματολογία
Σάββας Αναστασιάδης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Παναγιώτης Αργυράκης Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Computational Physics Group, Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Δίκτυα
Αθηνά Βακάλη Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο Δεδομένων και Ιστού
Ιωάννης Βιζιριανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής Μοριακή Φαρμακολογία & Φαρμακογονιδιωματική
Στέργιος Γιάντσιος Καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
Τραϊανός Γιούλτσης Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Ασύρματες επικοινωνίες: εκπομπή, μετάδοση και λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Γεώργιος Δημητρακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού των Υλικών
Κωνσταντίνος Δραζιώτης Επικουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής
Ευάγγελος Ευθυμίου Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Πρόδρομος Ζάνης Καθηγητής Τμήμα Γεωλογίας Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Αέρια Ρύπανση
Νικόλαος Θωμαΐδης Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας RiskGroupAUTH
Αθανάσιος Καλλιμάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Οικολογίας Τμήμα Βιολογίας Οικολογία: Δυναμική Βλάστησης και Εφαρμογές
Ανέστης Κάλφας Καθηγητής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Eργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών
Άγγελος Κανελλής Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας
Ηλίας Καππάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Βιολογίας Μοριακή φυλογένεση ζωικών οργανισμών και Βιοπληροφορική
Θεόδωρος Καρακώστας Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών
Κωνσταντίνος Καρατάσος Καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών Φυσικοχημεία Πολυμερών Κολλοειδών, Διαλυμάτων
Ελένη Κατράγκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Κλιματολογία-Κλιματικά Μοντέλα
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Διαχείριση υδατικών πόρων
Ιωσήφ Κιοσέογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών
Ευθύμιος Κολτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μεταλλικές Κατασκευές
Φιλομήλα Κομνηνού Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Δομικού Χαρακτηρισμού Υλικών
Κωνσταντίνος Κορδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Εμμανουήλ Κουκάρας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Μαρία Ελισσάβετ Κουκουλή Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Κωνσταντίνος Κωστινάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
Χριστόφορος Κωτσάκης Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Δορυφορικής Γεωδαισίας
Δημήτριος Μελάς Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Ευθυμία Μελετλίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Φυσικής Σπουδαστήριο Μηχανικής, Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Αναστάσιος Μπακιρτζής Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δημήτριος Μπαλής Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Παναγιώτης Μπαμίδης Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Σπυρίδων Νικολαϊδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Ανάλυση και Σχεδιασμός Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Δήμητρα Ντάφου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία
Κωνσταντίνος Παπαγγελής Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Οπτικής και Φασματοσκοπίας
Βασίλειος Παυλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Χαρίκλεια Πετρίδου Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, Ομάδα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών του ΑΠΘ στο Πείραμα ATLAS στο CERN
Νικόλαος Πιτσιάνης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων
Νίκος Πλέρος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων
Αλέξης Πολύδωρος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας Εργαστήριο γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών
Παναγιώτης Πρίνος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υδραυλική Μηχανική
Ζήσης Σαμαράς Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Στέφανος Σγαρδέλης Καθηγητής Τμήμα Βιολογίας Οικολογία και διαχείριση χερσαίων πληθυσμών και βιοκοινοτήτων
Μιχαήλ Σιγάλας Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Στυλιανός Σίσκος Καθηγητής Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Νικόλαος Στεργιούλας Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Αστρονομίας, Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Βαρυτικών Κυμάτων
Αναστάσιος Τέφας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Ομάδα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Βαθιάς Μάθησης
Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
Κλεαρέτη Τουρπάλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Φυσική της Ατμόσφαιρας-Παγκόσμια Μεταβολή
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βιολογίας Εργαστήριο Γενετικού Ελέγχου, DNA, Ταυτοποίησης και διαχείρισης πληθυσμών ζωικών ειδών
Θωμάς Τσοβίλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων
Κύρος Υάκινθος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας UAV-iRC του ΚΕΔΕΚ
Παναγιώτης Φουσέκης Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Οικονομική Ανάλυση με Εμφαση στη Μικροοικονομική
Νικόλαος Χαριστός Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Αλκιβιάδης Χατζόπουλος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Ιωάννα Χουβαρδά Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής BioAsys Group, Εργαστήριο ΗΥ, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοατρ. Απεικ Τεχνολογίας