Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιγραφή

Ο tilde είναι ένας επεξεργαστής κειμένου για τερματικό που έχει παρόμοια διεπαφή με προγράμματα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

tilde 1.1.3

Homepage

Για να χρησιμοποιήσετε τον tilde, τον φορτώνετε πρώτα με την εντολή module load gcc/13 libunistring ncurses tilde και κατόπιν τον εκτελείτε με την εντολή tildetilde my_file.txt για να ανοίξετε το my_file.txt).

Ορισμός ως default command line editor

Κατασκευάζετε το αρχείο ~/edit με το εξής περιεχόμενο:

#!/bin/bash
module load gcc/13 libunistring ncurses tilde
tilde "$1"

Ύστερα ανοίγετε το αρχείο ~/.bashrc και προσθέτετε στο τέλος τις γραμμές

export EDITOR=~/edit
alias edit=~/edit

Από την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, ο tilde θα χρησιμοποιείται ως default editor, και με την εντολή edit <όνομα αρχείου> θα φορτώνονται/ξεφορτώνονται τα απαραίτητα module ώστε το αρχείο σας θα ανοίγει με tilde (ή με σκέτο edit θα ξεκινά ο tilde χωρίς να ανοίξει κάτι), ενώ μόλις κλείσετε τον tilde θα επανέρχεστε στο αρχικό σας περιβάλλον με όποια module είχατε πριν εκτελέσετε την εντολή edit.